Dokument & lagar (130 träffar)

Motion 1993/94:N281 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:N281 av Gudrun Schyman m.fl. v Näringspolitiken En bra näringspolitik måste bidra till följande mål: Ekologiskt hållbar produktion Förnyelse och utveckling av olika näringar Utveckling i hela landet Arbete åt både män och kvinnor Arbete för både låg- och högutbildade. Vi kommer i anslutning


Utskottsberedning: ------------------1993/94:FiU10 1993/94:JoU30 1993/94:NU14 1993/94:NU15 1993/94:NU16 1993/94:NU18
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L608 av Mats Hellström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:L608 av Mats Hellström m.fl. s Utveckling av EES-avtalet EES-avtalet är nu i kraft i Sverige. Efterhand kommer det att visa sig hur avtalet påverkar oss rent konkret. EES- avtalet innebär en ständigt pågående process av förhandlingar om nya EU-regler som avses tas in i EES- avtalets bilagor.


Utskottsberedning: ----1993/94:FiU10 1993/94:JoU32 1993/94:LU21 1993/94:LU22
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr417 av Peter Kling och Dan Eriksson i Stockholm (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr417 av Peter Kling och Dan Eriksson i Stockholm nyd Kasinospel Många länder i världen har kasinospel med internationella regler. Andra länder såsom Danmark, Finland och Tyskland har redan sådana kasinon. Svenskar som åker utomlands spelar gärna på kasinon med internationella regler


Utskottsberedning: --1993/94:FiU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K312 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K312 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Riksdagen och dess myndigheter Vid genomgång av bilaga 16 till budgetpropositionen 1994 vill vi som tidigare framhålla att det är angeläget att Riksdagen och Riksdagens myndigheter underkastas samma hårda sparbeting som gäller för statliga myndigheter


Utskottsberedning: --1993/94:FiU17 1993/94:KU35
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo694 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo694 av Ingvar Carlsson m.fl. s Grön ekonomi Innehåll Socialdemokratisk miljöpolitik2 Grönajobb3 Sveriges roll i det internationella miljöarbetet6 Europa och miljön7 Miljösatsningar i Central- och Östeuropa9 Grön ekonomi10 Utveckling av planeringsinstrumenten11 Bevara den biologiska


Utskottsberedning: -------------------------------------1993/94:BoU22 1993/94:FiU15 1993/94:JoU15 1993/94:JoU20 1993/94:JoU22 1993/94:JoU23 1993/94:JoU24 1993/94:JoU30 1993/94:KrU30 1993/94:LU21 1993/94:NU17 1993/94:TU14 1993/94:TU16 1993/94:UU22
Riksdagsbeslut (74 yrkanden): , , 37 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo690 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo690 av Margareta Winberg m.fl. s Riodeklarationen om miljö och utveckling FN:s miljökonferens 1972 var epokgörande och ökade påtagligt miljömedvetandet i världen. Den blev startsignal för ett omfattande mellanstatligt miljösamarbete. Miljökonferensen i Rio de Janeiro 20 år senare blev


Utskottsberedning: -------------------1993/94:BoU22 1993/94:FiU10 1993/94:JoU19
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo689 av Karin Pilsäter och Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo689 av Karin Pilsäter och Siw Persson fp Miljöaspekten i marknadsekonomin Marknadsekonomi i miljöns tjänst Vår vision är att marknadsekonomin i framtiden skall utnyttjas effektivare i miljöns tjänst. Det redan påbörjade arbetet med att inarbeta miljöaspekter i nationalräkenskaper och


Utskottsberedning: ----1993/94:FiU15 1993/94:JoU30 1993/94:SkU34
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo649 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo649 av Gudrun Schyman m.fl. v Miljöpolitik Sammanfattning Att komma till rätta med miljöproblemen är avgörande för mänsklighetens framtid. Människan har alltför länge förbrukat jordens tillgångar istället för att enbart bruka dem. Denna insikt måste genomsyra all mänsklig verksamhet.


Utskottsberedning: --------------------1993/94:AU15 1993/94:FiU15 1993/94:JoU15 1993/94:JoU23 1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi606 av Elvy Söderström (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi606 av Elvy Söderström s Redovisning av statens upplåningskostnader Regeringens viktigaste uppgift med budgeten måste vara att förelägga riksdagen ett sådant material att ekonomiskt riktiga och i sak välgrundade beslut kan fattas av det organ som har att fatta besluten riksdagen. Tyvärr


Utskottsberedning: -1993/94:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi605 av Inga-Britt Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi605 av Inga-Britt Johansson m.fl. s Statsförvaltningen I dag finns knappast någon anställd i statsförvaltningen, eller i verken och bolagen, som saknar insikt om att det är nödvändigt att förbättra och förändra statlig verksamhet eller vikten av att utvecklas för att trygga sin framtid.


Utskottsberedning: -1993/94:FiU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi604 av Magnus Persson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi604 av Magnus Persson s Fallskärmsavtal De senaste årens avslöjanden om de mycket förmånliga avtal som utbetalats till avskedade personer inom både den privata och offentliga sektorn har upprört många människor. Det är många förmånliga avtal som gjorts upp i slutna rum utan större


Utskottsberedning: -1993/94:AU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi603 av Roland Larsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi603 av Roland Larsson c Skatterabatt på ungdomssparande Svenska hushåll sparar nu mer än på mycket länge. Det har bl a sin förklaring i skatteomläggningen, övergången från höginflationsekonomi till låginflationsekonomi, realränteutvecklingen och en allmän ekonomisk försiktighet inför


Utskottsberedning: -1993/94:FiU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi602 av Agne Hansson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi602 av Agne Hansson c Statsbudgeten Regeringen bör närmare utreda förutsättningarna för en uppdelning av statsbudgeten i en kapital- och en driftsbilaga för att utöka det politiska handlingsutrymmet att kunna avreglera och förenkla bl.a. på bostadspolitikens område. Till skillnad från


Utskottsberedning: -1993/94:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi601 av Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi601 av Bertil Persson m Myntreform Lägsta gångbara mynt i Sverige är nu femtioöringen. Snart är det enkronan. Kronan har sista året ytterligare deprecierats. Överallt sysslar man med att skriva ut stora mängder onödiga nollor. Det torde vara hög tid att avskaffa de sista två nollorna


Utskottsberedning: -1993/94:FiU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi508 av Ian Wachtmeister och Simon Liliedahl (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi508 av Ian Wachtmeister och Simon Liliedahl nyd Den offentliga sektorn Offentliga sektorn Enligt Nyd:s grundsyn skall staten endast bedriva sådan verksamhet som är absolut nödvändig. Antalet verk och myndigheter måste kraftigt bantas genom nedläggning, rationalisering och privatisering.


Utskottsberedning: ---1993/94:FiU16 1993/94:NU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi507 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi507 av Sylvia Lindgren m.fl. s Konsekvensanalyser av privatiseringar En av de allvarligaste ekonomiska kriserna i vårt land utan motstycke under 1900-talets andra hälft har skoningslöst drabbat svenskt näringsliv. Nedlagda företag och ett utarmat näringsliv med skyhöga arbetslöshetstal


Utskottsberedning: -1993/94:FiU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi506 av Anders Nilsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi506 av Anders Nilsson m.fl. s Statens roll för samhällsekonomin I kritiken mot offentliga sektorn sägs att välfärdssamhället för länge sedan är färdigbyggt, är felkonstruerat, innebär tvång för människor eller ger något man inte vill ha eller betala för. Valmöjlighet, egna initiativ


Utskottsberedning: -1993/94:FiU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi505 av Lars Björkman och Hans Nyhage (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi505 av Lars Björkman och Hans Nyhage m Konkurrensneutralitet i offentlig verksamhet Ovanstående är inledningen på ett frågesvar av kommunikationsminister Mats Odell angående påtalade missbruk av sambruksförordningen. Ministern påpekade vidare att Konkurrensverket följer frågan och avsikten


Utskottsberedning: -1993/94:FiU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi504 av Filip Fridolfsson m.fl. (m, fp, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi504 av Filip Fridolfsson m.fl. m, fp, kds Anbudsupphandling i offentlig verksamhet Den svenska offentliga sektorn är västvärldens största. För att effektivisera den offentliga verksamheten bör fler verksamheter utsättas för konkurrens. Privata företag skall då kunna konkurrera på lika


Utskottsberedning: -1993/94:FiU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi503 av Göran Lennmarker (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi503 av Göran Lennmarker m Upphandling av offentlig verksamhet Huvuddelen av den verksamhet offentlig konsumtion som helt eller till stor del skattefinansieras bedrivs i offentliga monopol. Det leder till att skattepengar ofta får en förbluffande låg effektivitet. Det drabbar främst vård,


Utskottsberedning: -1993/94:FiU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation