Dokument & lagar (35 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2007/08:9

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:9 DATUM 2007-11-20 TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 I frånvaro av ordföranden och vice ordföranden tog Laila Bjurling s ledningen av sammanträdet. Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:8 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna

2008-11-20

Näringsutskottets protokoll 2007/08:34

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:34 DATUM 2008-05-20 TID 10.30-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 32 och 33. 2 Information från Post- och telestyrelsen Generaldirektör Marianne Treschow och avdelningschef Sten Selander, Post- och telestyrelsen

2008-05-20

Näringsutskottets protokoll 2007/08:33

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:33 DATUM 2008-05-15 TID 09.30-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Ärendet bordlades till nästa sammanträde. 2 Nuteks remissynpunkter Utredare Jan T. Persson, Verket för näringslivsutveckling Nuteklämnade information om Nuteks remissynpunkter

2008-05-15

Näringsutskottets protokoll 2007/08:32

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:32 DATUM 2008-05-13 TID 11.00 12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Posten AB Verkställande direktör Erik Olsson och kommunikationsdirektör Per Mossberg, Posten AB, lämnade information om det föreslagna samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S. Härvid

2008-05-13

Näringsutskottets protokoll 2007/08:31

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:31 DATUM 2008-05-08 TID 09.30 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fria Postoperatörers Förbund Ordförande Håkan Malmros och vice ordförande Bengt Andersson, Fria Postoperatörers Förbund, lämnade synpunkter på proposition 2007/08:143 om samgående mellan Posten

2008-05-08

Näringsutskottets protokoll 2007/08:30

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:30 DATUM 2008-05-06 TID 11.00- 12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 29. 2 Fordons Komponent Gruppen Verkställande direktör Svenåke Berglie, Fordons Komponent Gruppen, lämnade information om utvecklingen

2008-05-06

Näringsutskottets protokoll 2007/08:29

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:29 DATUM 20080424 TID 09.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 28. 2 Vissa ändringar i lagen om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar, m.m. Utskottet behandlade proposition 2007/08:127 om

2008-04-24

Näringsutskottets protokoll 2007/08:28

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:28 DATUM 2008-04-17 TID 09.00 09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 27. 2 Parlamentsdelegation från Tjeckien Utskottet beslutade att ta emot parlamentsdelegation från Tjeckien den 21 maj. 3 Vietnams förste

2008-04-17

Näringsutskottets protokoll 2007/08:27

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:27 DATUM 2008-04-10 TID 09.30 10.30 10.45 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 26. 2 Synpunkter på proposition om Apoteket AB Generaldirektör Claes Norgren och avdelningschef Göran Karreskog, Konkurrensverket,

2008-04-10

Näringsutskottets protokoll 2007/08:26

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:26 DATUM 2008-04-08 TID 11.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 24 och 25. 2 Apoteket AB Utskottet behandlade fråga om eventuellt yttrande till socialutskottet över proposition 2007/08:87 om bildande

2008-04-08

Näringsutskottets protokoll 2007/08:25

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:25 DATUM 2008-04-03 TID 08.30 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Närings- och kulturutskotten höll offentlig utfrågning om upphovsrätt på intermet. Program för utfrågningen framgår av bilaga 2. Vid protokollet Justeras NÄRINGSUTSKOTTET

2008-04-03

Näringsutskottets protokoll 2007/08:24

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:24 DATUM 2008-04-01 TID 11.00 12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Posten Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, informerade om regeringens beslut om sammanslagning av den svenska och danska posten. Därvid var även departementsrådet Jonas Iversen,

2008-04-01

Näringsutskottets protokoll 2007/08:23

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:23 DATUM 2008-03-27 TID 10.00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Deltagande i sammanträde Utskottet medgav att kulturutskottets ledamöter och tjänstemän fick delta i sammanträdet under punkten 2. 2 Fildelning på internet Utredare Katarina Delin, riksdagens

2008-03-27

Näringsutskottets protokoll 2007/08:22

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:22 DATUM 2008-03-13 TID 09.30 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 21. 2 Vissa energipolitiska frågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa energipolitiska frågor. Utskottet fattade beslut

2008-03-13

Näringsutskottets protokoll 2007/08:21

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:21 DATUM 2008-03-11 TID 09.30 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 20. 2 Företagsfrämjande insatser Utskottet fortsatte behandlingen av Riksrevisionens styrelses framställning 2007/08:RRS9 angående Almi

2008-03-11

Näringsutskottets protokoll 2007/08:20

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:20 DATUM 2008-03-06 TID 09:30 10:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 19. 2 Vissa näringspolitiska frågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa näringspolitiska frågor. Utskottet fattade beslut i ärendet.

2008-03-06

Näringsutskottets protokoll 2007/08:19

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:19 DATUM 2008-03-04 TID 11.00 12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 18. 2 Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus G Graner, ämnesrådet Kristina Holmgren och ämnessakkunnige Maria Westman-Clément,

2008-03-04

Näringsutskottets protokoll 2007/08:18

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:18 DATUM 2008-02-21 TID 09:30-11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 17. 2 EU:s budgetöversyn Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över EU-kommissionens meddelande SEK/2007/1188

2008-02-21

Näringsutskottets protokoll 2007/08:17

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:17 DATUM 2008-02-19 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Utskottet valde Tomas Eneroth till vice ordförande. 2 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 16. 3 Vissa näringspolitiska frågor Utskottet behandlade

2008-02-19

Näringsutskottets protokoll 2007/08:16

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:16 DATUM 2008-02-12 TID 11.00 12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information i EU-frågor från Näringsdepartementet Näringsminister Maud Olofsson, åtföljd av kansliråden Sara Emanuelsson och Pernilla Winnhed, ämnessakkunnige Björn Telenius, departementssekreterarna

2008-02-12

Paginering