Dokument & lagar (35 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2007/08:15

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:15 DATUM 2008-02-12 TID Kl. 11.00-11.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justering av protokoll 2007/08:14 från den 31 januari 2008. 2 Efterkonventering av personbilar för alternativbränslen, m.m. Utskottet behandlar betänkande 2007/08:TU4

2008-02-12

Trafikutskottets protokoll 2007/08:14

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:14 DATUM 2008-01-31 TID Kl. 09.30-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Arlandabanan Generaldirektör Gunnar Björk och verkställande direktör Kjell Sundberg från A-banan Projekt AB informerar om transportpolitisk utvärdering av Arlandabanan. 2

2008-01-31

Trafikutskottets protokoll 2007/08:13

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:13 DATUM 2008-01-29 TID Kl. 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutar medge att föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli får närvara under sammanträdespunkten 2 överläggning enligt

2008-01-29

Trafikutskottets protokoll 2007/08:12

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:12 DATUM 2008-01-22 TID Kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Leif Zetterberg med medarbetare från Näringsdepartementet informerar om det nytillträdda slovenska ordförandeskapets prioriteringar

2008-01-22

Trafikutskottets protokoll 2007/08:11

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:11 DATUM 2007-12-04 TID Kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från förhandlingsmannen om Stockholms infrastruktur Förhandlingsmannen Carl Cederschiöld med medarbetare informerar om arbetet med att uppnå en samlad trafiklösning för Stockholms-regionen.

2007-12-04

Trafikutskottets protokoll 2007/08:10

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:10 DATUM 2007-11-27 TID Kl. 11.00-12.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Rikstrafiken och utredningen om inrättande av en transportinspektionsorganisation Generaldirektör Staffan Widlert, avtalshandläggare Tom Andersson och sekreterare Lars Hellsvik,

2007-11-27

Trafikutskottets protokoll 2007/08:9

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:9 DATUM 2007-11-22 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information om OPS en ny väg för att finansiera vägar och järnvägar Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas

2007-11-22

Trafikutskottets protokoll 2007/08:8

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:8 DATUM 2007-11-20 TID Kl. 11.00-12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutar medge att föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämnden får närvara under sammanträdespunkten 1 EU-information från Näringsdepartementet.

2007-11-20

Trafikutskottets protokoll 2007/08:7

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:7 DATUM 2007-11-15 TID Kl. 09.30-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Avrapportering av uppföljningsprojekt Utredare Johan Wockelberg Hedlund från Riksdagens utredningstjänst rapporterar resultatet av uppföljningsprojekt om stormen Gudrun och transportsystemet.

2007-11-15

Trafikutskottets protokoll 2007/08:6

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:6 DATUM 2007-11-13 TID Kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokolljustering Justeras protokoll 2007/08:5 från den 30 oktober 2007. 2 Kompetens hos yrkesförare Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2007/08:TU3 Kompetens hos yrkesförare.

2007-11-13

Trafikutskottets protokoll 2007/08:5

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:5 DATUM 2007-10-30 TID Kl. 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutar medge att kanslichef Ingrid Larén Marklund från EU-nämnden får närvara under sammanträdespunkten 2 EU-överläggning med Näringsdepartementet.

2007-10-30

Trafikutskottets protokoll 2007/08:4

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:4 DATUM 2007-10-25 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information om sambandet mellan infrastruktur och hållbar tillväxt. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas

2007-10-25

Trafikutskottets protokoll 2007/08:3

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:3 DATUM 2007-10-23 TID Kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från SIKA Generaldirektör Kjell Dahlström från SIKA informerar om myndighetens verksamhet, uppföljning av de transportpolitiska målen m.m. 2 Protokolljustering Justeras protokoll

2007-10-23

Trafikutskottets protokoll 2007/08:2

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:2 DATUM 2007-10-18 TID Kl. 09.30-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 och bilaga 2 1 Anmälan och välkomsthälsning Ordförande anmäler att kammaren invalt Ibrahim Baylan, Nina Larsson och Katarina Köhler till trafikutskottet och hälsar dem välkomna till utskottet.

2007-10-18

Trafikutskottets protokoll 2007/08:1

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:1 DATUM 2007-09-25 TID Kl. 11.00-12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 och bilaga 2 1 Sammanträdets öppnande Jan-Evert Rådhström m vice ordförande öppnar sammanträdet. 2 Val av ordförande Meddelas att kammaren den 18 september 2007 har bifallit Anders Karlssons

2007-09-25

Paginering