Dokument & lagar (35 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2007/08:28

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:28 DATUM 2008-04-24 TID Kl. 09.30-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generaldirektör Marianne Trechow, avdelningschef David Troeng och enhetschef Eva Liljefors från Post- och telestyrelsen informerar om funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens.

2008-04-24

Trafikutskottets protokoll 2007/08:27

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:27 DATUM 2008-04-17 TID Kl. 09.30-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justering av protokoll 2007/08:26 från den 10 april 2008. 2 Vägtrafikens miljöanpassning Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2007/08:TU10 Vägtrafikens

2008-04-17

Trafikutskottets protokoll 2007/08:26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:26 DATUM 2008-04-10 TID Kl. 09.30-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Regionplanedirektören Sven-Inge Nylund från Stockholms läns landsting och konsulten Anna Modin från WSP informerar om utredningsarbete för en effektivisering av den fysiska planeringsprocessen

2008-04-10

Trafikutskottets protokoll 2007/08:25

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:25 DATUM 2008-04-08 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Vd Johan Lindström, vice vd Carina R Nilsson och teknikchef Mårten Johansson från Sveriges Åkeriföretag informerar om organisationens verksamhet och arbetet med att begränsa överlaster.

2008-04-08

Trafikutskottets protokoll 2007/08:24

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:24 DATUM 2008-04-03 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtar tillsammans med försvarsutskottet information om IT-säkerhet. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas

2008-04-03

Trafikutskottets protokoll 2007/08:23

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:23 DATUM 2008-04-01 TID Kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Infrastrukturminister Åsa Torstensson, politisk sakkunnig Henrik Hansson, ämnesrådet Per Björklund, ämnesrådet Lars Österberg, ämnessakkunig Johan Schelin, kanslirådet Erik Kiesow,

2008-04-01

Trafikutskottets protokoll 2007/08:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:22 DATUM 2008-03-25 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justering av protokoll 2007/08:21 från den 13 mars 2008. 2 Kollektivtrafik och trafikupphandling Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2007/08:TU7 Kollektivtrafik

2008-03-25

Trafikutskottets protokoll 2007/08:35

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:35 DATUM 2008-06-10 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtar information om godstransporter. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas i bilaga 2 Vid protokollet

2008-06-10

Trafikutskottets protokoll 2007/08:33

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:33 DATUM 2008-05-22 TID Kl. 09.30-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justering av protokoll 2007/08:32 från den 20 maj 2008. 2 Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor Utskottet upptar till fortsatt behandling

2008-05-22

Trafikutskottets protokoll 2007/08:32

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:32 DATUM 2008-05-20 TID Kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande om närvarande Utskottet beslutar låta Sandra Oscarsson som deltagare i praktisk arbetslivsorientering Prao närvara vid dagens utskottssammanträde. 2 Välkomsthälsning Ordförande

2008-05-20

Trafikutskottets protokoll 2007/08:31

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:31 DATUM 2008-05-15 TID Kl. 09.30-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justering av protokoll 2007/08:30 från den 13 maj 2008. 2 Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor Utskottet behandlar betänkande 2007/08:TU14

2008-05-15

Trafikutskottets protokoll 2007/08:30

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:30 DATUM 2008-05-13 TID Kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Verkställande direktör Erik Olsson och kommunikationsdirektör Per Mossberg från Posten AB informerar om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S. 2 Protokollsjustering

2008-05-13

Trafikutskottets protokoll 2007/08:10

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:10 DATUM 2007-11-27 TID Kl. 11.00-12.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Rikstrafiken och utredningen om inrättande av en transportinspektionsorganisation Generaldirektör Staffan Widlert, avtalshandläggare Tom Andersson och sekreterare Lars Hellsvik,

2007-11-27

Trafikutskottets protokoll 2007/08:9

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:9 DATUM 2007-11-22 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information om OPS en ny väg för att finansiera vägar och järnvägar Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas

2007-11-22

Trafikutskottets protokoll 2007/08:8

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:8 DATUM 2007-11-20 TID Kl. 11.00-12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutar medge att föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämnden får närvara under sammanträdespunkten 1 EU-information från Näringsdepartementet.

2007-11-20

Trafikutskottets protokoll 2007/08:13

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:13 DATUM 2008-01-29 TID Kl. 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutar medge att föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli får närvara under sammanträdespunkten 2 överläggning enligt

2008-01-29

Trafikutskottets protokoll 2007/08:12

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:12 DATUM 2008-01-22 TID Kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Leif Zetterberg med medarbetare från Näringsdepartementet informerar om det nytillträdda slovenska ordförandeskapets prioriteringar

2008-01-22

Trafikutskottets protokoll 2007/08:11

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:11 DATUM 2007-12-04 TID Kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från förhandlingsmannen om Stockholms infrastruktur Förhandlingsmannen Carl Cederschiöld med medarbetare informerar om arbetet med att uppnå en samlad trafiklösning för Stockholms-regionen.

2007-12-04

Trafikutskottets protokoll 2007/08:4

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:4 DATUM 2007-10-25 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information om sambandet mellan infrastruktur och hållbar tillväxt. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas

2007-10-25

Trafikutskottets protokoll 2007/08:3

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:3 DATUM 2007-10-23 TID Kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från SIKA Generaldirektör Kjell Dahlström från SIKA informerar om myndighetens verksamhet, uppföljning av de transportpolitiska målen m.m. 2 Protokolljustering Justeras protokoll

2007-10-23

Paginering