Dokument & lagar (37 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2007/08:35

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:35 DATUM 2008-06-10 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtar information om godstransporter. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas i bilaga 2 Vid protokollet

2008-06-10

Trafikutskottets protokoll 2007/08:34

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:34 DATUM 2008-06-03 TID Kl. 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Infrastrukturminister Åsa Torstensson med medarbetare från Näringsdepartementet avrapporterar från telerådsmötet den 29 november 2007, från transportrådsmötet den 7-8 april

2008-06-03

Trafikutskottets protokoll 2007/08:33

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:33 DATUM 2008-05-22 TID Kl. 09.30-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justering av protokoll 2007/08:32 från den 20 maj 2008. 2 Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor Utskottet upptar till fortsatt behandling

2008-05-22

Trafikutskottets protokoll 2007/08:32

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:32 DATUM 2008-05-20 TID Kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande om närvarande Utskottet beslutar låta Sandra Oscarsson som deltagare i praktisk arbetslivsorientering Prao närvara vid dagens utskottssammanträde. 2 Välkomsthälsning Ordförande

2008-05-20

Trafikutskottets protokoll 2007/08:31

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:31 DATUM 2008-05-15 TID Kl. 09.30-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justering av protokoll 2007/08:30 från den 13 maj 2008. 2 Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor Utskottet behandlar betänkande 2007/08:TU14

2008-05-15

Trafikutskottets protokoll 2007/08:30

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:30 DATUM 2008-05-13 TID Kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Verkställande direktör Erik Olsson och kommunikationsdirektör Per Mossberg från Posten AB informerar om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S. 2 Protokollsjustering

2008-05-13

Trafikutskottets protokoll 2007/08:29

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:29 DATUM 2008-05-06 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justering av protokoll 2007/08:28 från den 24 april 2008. 2 ILO:s konvention om identitetshandlingar för sjömän Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2007/08:TU15

2008-05-06

Trafikutskottets protokoll 2007/08:28

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:28 DATUM 2008-04-24 TID Kl. 09.30-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generaldirektör Marianne Trechow, avdelningschef David Troeng och enhetschef Eva Liljefors från Post- och telestyrelsen informerar om funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens.

2008-04-24

Trafikutskottets protokoll 2007/08:27

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:27 DATUM 2008-04-17 TID Kl. 09.30-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justering av protokoll 2007/08:26 från den 10 april 2008. 2 Vägtrafikens miljöanpassning Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2007/08:TU10 Vägtrafikens

2008-04-17

Trafikutskottets protokoll 2007/08:26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:26 DATUM 2008-04-10 TID Kl. 09.30-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Regionplanedirektören Sven-Inge Nylund från Stockholms läns landsting och konsulten Anna Modin från WSP informerar om utredningsarbete för en effektivisering av den fysiska planeringsprocessen

2008-04-10

Trafikutskottets protokoll 2007/08:25

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:25 DATUM 2008-04-08 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Vd Johan Lindström, vice vd Carina R Nilsson och teknikchef Mårten Johansson från Sveriges Åkeriföretag informerar om organisationens verksamhet och arbetet med att begränsa överlaster.

2008-04-08

Trafikutskottets protokoll 2007/08:24

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:24 DATUM 2008-04-03 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtar tillsammans med försvarsutskottet information om IT-säkerhet. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas

2008-04-03

Trafikutskottets protokoll 2007/08:23

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:23 DATUM 2008-04-01 TID Kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Infrastrukturminister Åsa Torstensson, politisk sakkunnig Henrik Hansson, ämnesrådet Per Björklund, ämnesrådet Lars Österberg, ämnessakkunig Johan Schelin, kanslirådet Erik Kiesow,

2008-04-01

Trafikutskottets protokoll 2007/08:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:22 DATUM 2008-03-25 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justering av protokoll 2007/08:21 från den 13 mars 2008. 2 Kollektivtrafik och trafikupphandling Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2007/08:TU7 Kollektivtrafik

2008-03-25

Trafikutskottets protokoll 2007/08:21

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:21 DATUM 2008-03-13 TID Kl. 09.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justering av protokollen 2007/08:19 från den 4 mars 2008 och 2007/08:20 från den 6 mars 2008. 2 Väg- och fordonsfrågor Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande

2008-03-13

Trafikutskottets protokoll 2007/08:20

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:20 DATUM 2008-03-06 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtar information om anpassning av trafikens infrastruktur när klimatet förändras. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag

2008-03-06

Trafikutskottets protokoll 2007/08:19

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:19 DATUM 2008-03-04 TID Kl. 11.00-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Svenska Lokaltrafikföreningen SLTF Christer G Wennerholm, ordförande och Charlotte Wäreborn Schultz vd, båda från SLTF, informerar om organisationens verksamhet och kollektivtrafikens

2008-03-04

Trafikutskottets protokoll 2007/08:18

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:18 DATUM 2008-02-21 TID Kl. 09.30-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från branschorganisationen Sveriges Hamnar Mikael Castanius, Anders Klingström, Patrik Eidfeldt, Eric Nilsson, Björn Nilsson, Christel Wiman, Curt Kristoffersson, Leif Åberg och

2008-02-21

Trafikutskottets protokoll 2007/08:17

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:17 DATUM 2008-02-19 TID Kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om ITS Världskongressen 2009 Utvecklingsansvarig Hans Rode, Vägverket, informerar om världskongressen inom ITS intelligenta transportsystem och tjänster som kommer att äga rum

2008-02-19

Trafikutskottets protokoll 2007/08:16

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:16 DATUM 2008-02-14 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information om forskningsöversikten förnybara drivmedel för minskad klimatpåverkan. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer

2008-02-14

Paginering