Dokument & lagar (29 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2007/08:33

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:33 DATUM 2008-05-22 TID 09.3011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Kabinettssekreterare Frank Belfrage och kanslirådet Anders Kalin, båda UD, håller föredragning om EU:s utrikestjänst. 2 Närvaro vid föredragning Utskottet beslutar att föredragande

2008-05-22

Utbildningsutskottets protokoll 2007/08:32

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:32 DATUM 2008-05-20 TID 10.3012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av UU4 Utskottet justerar utkast till betänkande 2007/08:UU4 Sverige och Afrika en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter. 2 Justering av UU5 Utskottet justerar utkast till

2008-05-20

Utbildningsutskottets protokoll 2007/08:25

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:25 DATUM 2008-05-20 TID 11:00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2007/08:24 justeras. 2 Justering av yttrande För yttrande till finansutskottet behandlar utskottet slutligt proposition 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten

2008-05-20

Utbildningsutskottets protokoll 2007/08:31

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:31 DATUM 2008-05-15 TID 09.3011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid överläggning Utskottet beslutar att kanslichef Ingrid Larén Marklund, EU-nämnden, får närvara vid dagens överläggning om 18-månadersprogrammet. 2 Överläggning enligt RO 10:3 Överläggning

2008-05-15

Utbildningsutskottets protokoll 2007/08:30

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:30 DATUM 2008-05-13 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2007/08:29. 2 Meddelanden och administrativa frågor Meddelas att föredragningen om Östersjöstaternas råd CBSS tisdagen den 20 maj flyttas till ett kommande

2008-05-13

Utbildningsutskottets protokoll 2007/08:24

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:24 DATUM 2008-05-13 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2007/08:23 justeras. 2 Fråga om yttrande finansutskottet Finansutskottet har berett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över 2008 års ekonomiska vårproposition

2008-05-13

Utbildningsutskottets protokoll 2007/08:23

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:23 DATUM 2008-05-08 TID 09.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Presentation Utredningssekreterare Stina Gerdes Barriere presenterar betänkande från Utredningen om utvärdering av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering. 2 Presentation Utredare

2008-05-08

Utbildningsutskottets protokoll 2007/08:22

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:22 DATUM 2008-04-24 TID 09.0009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2007/08:21 justeras. 2 Justering av betänkande Utskottet behandlar slutligt proposition 2007/08:74 Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för

2008-04-24

Utbildningsutskottets protokoll 2007/08:21

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:21 DATUM 2008-04-10 TID 09.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Regeringens förhandlare Allan Larsson informerar om European Spallation Source. 2 Information Utredaren Anita Ferm och huvudsekreterare Eva Edström presenterar gymnasieutredningens

2008-04-10

Utbildningsutskottets protokoll 2007/08:20

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:20 DATUM 2008-04-08 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Professor Olle Stendahl presenterar betänkandet Världsklass Åtgärdsplan för den kliniska forskningen. 2 Protokollsjustering Protokoll 2007/08:19 justeras. 3 Anmälningar Kanslichefen

2008-04-08

Utbildningsutskottets protokoll 2007/08:19

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:19 DATUM 2008-04-03 TID 08.00-08.25 09.00-10.05 10.20-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av betänkande Utskottet behandlar slutligt motionsyrkanden om grundskolan jfr 3 prot. nr 12 och 2 prot. nr 17Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag

2008-04-03

Utbildningsutskottets protokoll 2007/08:18

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:18 DATUM 2008-04-01 TID 10.30-11.50 12.15-14.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Öppen utfrågning Utskottet ordnar en öppen utfrågning om framgångsrika skolor i Skandiasalen. Programmet för utfrågningen bifogas som bilaga 2. Beträffande externa deltagare i utfrågningen

2008-04-01

Utbildningsutskottets protokoll 2007/08:17

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:17 DATUM 2008-03-27 TID 09.00-09.10 09.20-09.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2007/08:16 justeras. 2 Justering av betänkande Utskottet bordlägger förslag till betänkande 2007/08:UbU11 Grundskolan. 3 Justering av betänkande

2008-03-27

Utbildningsutskottets protokoll 2007/08:16

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:16 DATUM 2008-03-13 TID 09.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Vd Elisabeth Nilsson och Lars Hansson, Jernkontoret, presenterar sin forskningsstrategi. 2 Information Utredaren Mats Gerdau presenterar betänkandet Frivux valfrihet i vuxenutbildningen.

2008-03-13

Utbildningsutskottets protokoll 2007/08:15

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:15 DATUM 2008-03-06 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Utredaren Erland Ringborg presenterar betänkandet från utredningen om avveckling av kår- och nationsobligatoriet. 2 Protokollsjustering Protokollen 2007/08:13 och 2007/08:14 justeras.

2008-03-06

Utbildningsutskottets protokoll 2007/08:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:14 DATUM 2008-03-04 TID 10.45-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga Introduktion till seminarium om europeisk forskningspolitik Bjarne Kirsebom, minister vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen, informerar utskottet inför eftermiddagens seminarium

2008-03-04

Utbildningsutskottets protokoll 2007/08:13

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:13 DATUM 2008-02-21 TID 09.00-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2007/08:12 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Mottagande av motion från näringsutskottet Näringsutskottet

2008-02-21

Utbildningsutskottets protokoll 2007/08:12

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:12 DATUM 2008-02-14 TID 09.00-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2007/08:11 justeras. 2 Överlämnande av motion till det sammansatta justitie- och socialutskottet Utskottet beslutar under förutsättning av berört utskotts medgivande

2008-02-14

Utbildningsutskottets protokoll 2007/08:11

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:11 DATUM 2008-01-31 TID 09.00-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Befattningsutredningens betänkande presenteras av utredaren professor Ann Numhauser-Henning. 2 Protokollsjustering Protokoll nr 2007/08:10 justeras. 3 Justering av betänkande Utskottet

2008-01-31

Utbildningsutskottets protokoll 2007/08:10

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:10 DATUM 2008-01-29 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2007/08:9 justeras. 2 Överlämnande av motion till arbetsmarknadsutskottet Utskottet beslutar under förutsättning av berört utskotts medgivande att överlämna motion

2008-01-29

Paginering