Dokument & lagar (187 träffar)

Kommittédirektiv 2007:156 kommittébeteckning: N 2006:11

Tilläggsdirektiv till utredning om trygghetssystemen för företagare N 2006:11 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 november 2008 Nuvarande uppdrag Bakgrund Utvidgning av utredningsuppdraget Förtydligande av utredningsuppdraget Samråd med andra utredningar Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2008-11-22

Kommittédirektiv 2007:185 kommittébeteckning: Ju 2008:01

Vissa polisiära arbetsmetoder Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2007 Bakgrund Uppdraget Utredaren ska därför Provokativa åtgärder Utredaren ska därför Tvångsmedelsliknande situationer Utredaren ska därför Författningsreglering av tekniska metoder Utredaren ska därför Andra frågor Ekonomiska

2007-12-20

Kommittédirektiv 2007:184 kommittébeteckning: M 2007:04

Tilläggsdirektiv till Miljöprocessutredningen M 2007:04 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2007 Utredaren får i uppdrag att också utreda behovet av författningsändringar i fråga om Bakgrund Allmänna utgångspunkter för tilläggsuppdraget Förnybar energi Utredningsbehov vindkraft Uppdrag vindkraft

2007-12-20

Kommittédirektiv 2007:183

Översyn av aktivitetsersättningen Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2007 Uppdraget Behov av ökad fokus på återgång till arbetslivet Pågående förändringsarbete inom sjukförsäkringen Aktivitetsersättning för förlängd skolgång Ekonomiska konsekvenser Redovisning och samråd Beslut vid regeringssammanträde

2007-12-20

Kommittédirektiv 2007:182 kommittébeteckning: M 2005:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om slutförvar av kvicksilverhaltigt avfall M 2005:02 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 7 juli 2005 gav chefen för Miljödepartementet en

2007-12-19

Kommittédirektiv 2007:181 kommittébeteckning: Ku 2007:01

Tilläggsdirektiv till Språklagsutredningen Ku 2007:01 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 8 februari 2007 tillkallade chefen för Kulturdepartementet en särskild utredare

2007-12-19

Kommittédirektiv 2007:180 kommittébeteckning: S 2007:04

Tilläggsdirektiv till Utredningen om fritt val inom äldre- och handikappomsorgen S 2007:04 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Bakgrund Utredningen om patientens rätt i vården Upphandlingsmodell för valfrihetssystem inom hälso- och sjukvården Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid

2007-12-19

Kommittédirektiv 2007:179 kommittébeteckning: M 2007:03

Tilläggsdirektiv till den parlamentariska beredningen för översyn av klimatpolitiken M 2007:03 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Förlängd tid för redovisning av uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 april 2007 gav chefen

2007-12-19

Kommittédirektiv 2007:178

Avveckling av Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Sammanfattning av uppdraget Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning ska läggas ned den

2007-12-19

Kommittédirektiv 2007:175 kommittébeteckning: Jo 2007:05

Översyn av lagstiftningen om smittsamma djursjukdomar m.m. Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Bekämpning och övervakning av djursjukdomar och zoonoser EU-regler om nödåtgärder vid allvarliga smittsamma djursjukdomar Svensk lagstiftning om bekämpning av allmänfarliga djursjukdomar Bekämpning

2007-12-19

Kommittédirektiv 2007:174 kommittébeteckning: Ku 2007:05

Tilläggsdirektiv till 2007:års utredning om kommersiell radio Ku 2007:05 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Ändrad redovisningstidpunkt för del av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Bakgrund Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 juni 2007 tillkallade chefen

2007-12-19

Kommittédirektiv 2007:170

Framtiden för ett ekonomiskt och ekologiskt bärkraftigt vattenbruk Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Utredningsbehovet Uppdraget Arbetsformer och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska analysera förutsättningarna

2007-12-19

Kommittédirektiv 2007:157

Alkolås till rattfyllerister samt vissa andra körkortsfrågor Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007 Bakgrund till uppdraget Alkohol och trafik Rattfylleriets omfattning Försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse Utvärdering av försöken Körkortsprov Utredningsbehovet Uppdraget

2007-12-19

Kommittédirektiv 2007:177

Enhetligare regler om återkrav Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Återkravsverksamheten Uppdrag till Statskontoret Ds om återkrav och ränta i arbetslöshetsförsäkringen m.m. Utgångspunkter för uppdraget Allmänt om regelverken Återbetalningsskyldighet när sökanden har lämnat oriktiga uppgifter Återbetalningsskyldighet

2007-12-18

Kommittédirektiv 2007:176

Bidragsspärr Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Omfattningen av felaktiga utbetalningar Exempel på konsekvenser av brott Regleringen i arbetslöshetsförsäkringen En ytterligare konsekvens av bidragsbrott Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2007. Sammanfattning

2007-12-18

Kommittédirektiv 2007:172

Översyn av mottagandet av asylsökande Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2007 Bakgrund Förändringar i mottagandet av asylsökande Återvändande efter ett avvisnings- eller utvisningsbeslut Behov av utredning Ett mottagande inriktat på sysselsättning och egenförsörjning Ekonomiskt bistånd Särskilda

2007-12-13

Kommittédirektiv 2007:171 kommittébeteckning: S 2007:171

Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientsäkerhet och tillsyn, m.m. S 2007:06 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2007 Socialstyrelsens förslag om ändrad Lex Maria Utdrag ur belastningsregistret vid prövning av lämplighet för legitimation Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2007-12-13

nbspDOCPROPERTY quotStatusquotnbsp MERGEFORMAT Information om ratificeringen av reformfördraget m.m. Torsdagen den 6 december 2007 kl. 08.00 med statsrådet Cecilia Malmström Ordföranden Jag förklarar mötet med det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet öppnat. Vi har en mycket enkel föredragningslista. Det


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kommittédirektiv 2007:173 kommittébeteckning: Fi 2007:02

Tilläggsdirektiv till Stabsmyndighetsutredningen Fi 2007:02 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2007 Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2007 Sammanfattning av uppdraget Utredaren ska ta ställning till förslagen i Ekonomistyrningsverkets rapport Fi2007/7586 som rör

2007-12-06

Kommittédirektiv 2007:169 kommittébeteckning: N 2008:01

Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2007 Motiv för statliga finansieringsinsatser till små och medelstora företag Garantier Utredningsbehov Uppdrag avseende nuvarande offentliga insatser inom innovationsområdet Uppdrag avseende

2007-12-06