Dokument & lagar (529 träffar)

Omröstning 2007/08:AU9p2 Arbetsdomstolens sammansättning vid tillståndsprövning

Votering: betänkande 2007/08:AU9 Prövningstillstånd i Arbetsdomstolen m.m.förslagspunkt 2 Arbetsdomstolens sammansättning vid tillståndsprövning Riksdagen antar 3 kap. 6 regeringens förslag enligt bilaga 2 till lag om ändring i lagen 1974:371 om rättegången i arbetstvister med den ändringen att bestämmelsen får den lydelse

2008-05-20

Omröstning 2007/08:AU8p1 Ny instansordning i arbetsmiljöärenden

Votering: betänkande 2007/08:AU8 Ny instansordning för arbetsmiljöärenden, förslagspunkt 1 Ny instansordning i arbetsmiljöärenden Riksdagen antar regeringens förslag enligt bilaga 2 till 1. lag om ändring i arbetsmiljölagen 1977:11602. lag om ändring i arbetstidslagen 1982:6733. lag om ändring i lagen 2005:395 om arbetstid

2008-05-20

Omröstning 2007/08:FöU11p1 Strategiska flygtransporter

Votering: betänkande 2007/08:FöU11 Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter, förslagspunkt 1 Strategiska flygtransporter Riksdagen godkänner Sveriges anslutning till det multilaterala samarbetet om strategiska flygtransporter, SAC. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:56 och avslår motionerna 2007/08:Fö10

2008-05-19

Omröstning 2007/08:UU7p9 Krigsmaterielexport och folkrätt

Votering: betänkande 2007/08:UU7 Strategisk exportkontroll 2007, förslagspunkt 9 Krigsmaterielexport och folkrätt Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U206 yrkandena 2-4, 2006/07:U227 yrkande 4, 2007/08:U23 yrkande 3, 2007/08:U24 yrkande 4 och 2007/08:U230 yrkandena 8 och 9. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2008-05-14

Omröstning 2007/08:UU7p1 Internationellt förbud rörande klustervapen

Votering: betänkande 2007/08:UU7 Strategisk exportkontroll 2007, förslagspunkt 1 Internationellt förbud rörande klustervapen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U229 yrkande 3, 2007/08:U314 yrkandena 1-4 och 2007/08:U361 yrkande 11. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s Parti

2008-05-14

Omröstning 2007/08:UU7p2 Internationellt samarbete m.m.

Votering: betänkande 2007/08:UU7 Strategisk exportkontroll 2007, förslagspunkt 2 Internationellt samarbete m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U217 yrkande 1, 2007/08:U327 yrkande 2 och 2007/08:U361 yrkandena 9 och 10. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v, mp Parti

2008-05-14

Omröstning 2007/08:TU10p4 Fordonsutveckling

Votering: betänkande 2007/08:TU10 Vägtrafikens miljöanpassning, förslagspunkt 4 Fordonsutveckling Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ412 av Mona Sahlin m.fl. s yrkande 20. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 110 0 20 m 84

2008-05-14

Omröstning 2007/08:TU10p15 Förbud mot dubbdäck

Votering: betänkande 2007/08:TU10 Vägtrafikens miljöanpassning, förslagspunkt 15 Förbud mot dubbdäck Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ455 av Tina Ehn m.fl. mp yrkande 3. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 108 2 0 20 m 84

2008-05-14

Omröstning 2007/08:TU10p7 Utfasning av fossila bränslen

Votering: betänkande 2007/08:TU10 Vägtrafikens miljöanpassning, förslagspunkt 7 Utfasning av fossila bränslen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T456 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s yrkande 1, 2007/08:T517 av Hans Hoff och Bo Bernhardsson båda s2007/08:T546 av Karin Svensson Smith m.fl. mp yrkande 1 i denna del

2008-05-14

Omröstning 2007/08:TU10p1 Energieffektivisering inom transportsektorn

Votering: betänkande 2007/08:TU10 Vägtrafikens miljöanpassning, förslagspunkt 1 Energieffektivisering inom transportsektorn Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T327 yrkande 8 och 2007/08:T546 yrkande 1. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-05-14

Omröstning 2007/08:TU9p1 Lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

Votering: betänkande 2007/08:TU9 Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik, förslagspunkt 1 Lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik Riksdagen antar regeringens förslag till lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:76 punkt 1 och

2008-05-14

Omröstning 2007/08:TU9p2 Omförhandling av regleringen av dygnsvila

Votering: betänkande 2007/08:TU9 Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik, förslagspunkt 2 Omförhandling av regleringen av dygnsvila Riksdagen avslår motion 2007/08:T7 av Karin Svensson Smith m.fl. mpDatum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 mp Parti Ja Nej Avstående

2008-05-14

Omröstning 2007/08:NU11p3 Investeringsstöd för fjärrvärmeutbyggnad

Votering: betänkande 2007/08:NU11 Fjärrvärmelag m.m.förslagspunkt 3 Investeringsstöd för fjärrvärmeutbyggnad Riksdagen avslår motionerna 2007/08:N9 yrkande 4 och 2007/08:N11 yrkande 3. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0

2008-05-14

Omröstning 2007/08:NU11p2 Tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten

Votering: betänkande 2007/08:NU11 Fjärrvärmelag m.m.förslagspunkt 2 Tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C371 yrkande 15, 2007/08:N9 yrkande 5, 2007/08:N11 yrkande 1, 2007/08:N223, 2007/08:N234 och 2007/08:N243. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2008-05-14

Omröstning 2007/08:NU11p1 Prövning av oskälig prissättning

Votering: betänkande 2007/08:NU11 Fjärrvärmelag m.m.förslagspunkt 1 Prövning av oskälig prissättning Riksdagen avslår motionerna 2007/08:N9 yrkandena 1-3, 2007/08:N10, 2007/08:N11 yrkande 2, 2007/08:N337 och 2007/08:N366. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja

2008-05-14

Omröstning 2007/08:NU11p4 Fjärrvärmeföretagens regelbörda

Votering: betänkande 2007/08:NU11 Fjärrvärmelag m.m.förslagspunkt 4 Fjärrvärmeföretagens regelbörda Riksdagen avslår motion 2007/08:N9 yrkande 6. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 110 0 20 m 84 0 0 13 c 23 0 0

2008-05-14

Omröstning 2007/08:JuU30p7 Rättighetsinskränkande EU-förslag mot terrorism

Votering: betänkande 2007/08:JuU30 Nationell strategi för att möta hotet från terrorism, förslagspunkt 7 Rättighetsinskränkande EU-förslag mot terrorism Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju18 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 v, mp Parti Ja Nej Avstående

2008-05-14

Omröstning 2007/08:JuU30p2 Prümrådsbeslutet

Votering: betänkande 2007/08:JuU30 Nationell strategi för att möta hotet från terrorism, förslagspunkt 2 Prümrådsbeslutet Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju19 yrkande 4. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 109 0 21 m

2008-05-14

Omröstning 2007/08:JuU30p9 Strategi för internationella insatser

Votering: betänkande 2007/08:JuU30 Nationell strategi för att möta hotet från terrorism, förslagspunkt 9 Strategi för internationella insatser Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju19 yrkande 9. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-05-14

Omröstning 2007/08:JuU30p8 Terrorismens grunder m.m.

Votering: betänkande 2007/08:JuU30 Nationell strategi för att möta hotet från terrorism, förslagspunkt 8 Terrorismens grunder m.m. Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju19 yrkandena 1 och 13. Datum: 2008-05-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2008-05-14