Dokument & lagar (34 träffar)

Bilaga

Vänsterpartiets avvikande mening Bilaga 4 Regeringens ståndpunkter inför översynen av den sociala agendan är mycket allmänt hållna och därför svåra att ta ställning till. Att fokusera på att bekämpa arbetslöshet, öka sysselsättningen och främja jämställdhet är förstås målsättningar som alla kan ställa sig bakom. Men den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 20 kB)

Bilaga

Socialdemokraternas och Miljöpartiet de grönas avvikande mening Bilaga 3 Vi anser att det är positivt att EU arbetar med den sociala agendan och att EU sätter fokus på huvudproblemet i Europa: den alltför låga sysselsättningsgraden som särskilt drabbar kvinnor, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 22 kB)

Bilaga

Postadress Telefonväxel E-post: registratoremployment.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 Besöksadress Telefax Jakobsgatan 26 08-411 36 16 Bilaga 2 2008-03-28 Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö Ämnesråd Christer Eriksson Telefon 08-405 5970 Mobil 070-605 5970 Telefax 08-14


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 60 kB)

Bilaga

FÖRSVARSUTSKOTTET YTTRANDE Bilaga 2 till protokoll 2007/08:29 Försvarsutskottet anser det angeläget att Sverige aktivt agerar sig för att förebygga att brott begås med hjälp av explosiva varor. Svenska bestämmelser om hantering m.m. av explosiva varor finns i lagen 1988:868 om brandfarliga och explosiva varor och i


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 30 kB)

Bilaga

FöRSVARSUTSKOTTET Deltagar-förteckning 2008-04-03 Bilaga 2 Trafikutskottets och försvarsutskottets offentliga utfrågning om IT-säkerhet den 3 april 2008 Carelink, Sjukvårdsrådsgivningen SVR AB Kjell Allestedt Chalmers Erland Jonsson City åklagarkammare i Stockholm Henrik Rasmusson Dataföreningen i Sverige Helena


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 61 kB)

Bilaga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

2007/08:KU20 Innehållsförteckning Bilaga Utfrågningar 2 Bilaga B1 Vice verkställande direktör Jan-Peter Duker, Svenskt Näringsliv 2 Bilaga B2 Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth 15 Bilaga B3 F.d. statsrådet Hans Karlsson 29 Bilaga B4 F.d. statsrådet Thomas Östros 42 Bilaga B5 Näringsminister Maud Olofsson


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 988 kB)

Bilaga

2007/08:KU20 Innehållsförteckning Bilaga Utfrågningar 2 Bilaga B1 Vice verkställande direktör Jan-Peter Duker, Svenskt Näringsliv 2 Bilaga B2 Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth 15 Bilaga B3 F.d. statsrådet Hans Karlsson 29 Bilaga B4 F.d. statsrådet Thomas Östros 42 Bilaga B5 Näringsminister Maud Olofsson


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 988 kB)

Bilaga

1 Linköpings universitet 1.1 Kontraktsbaserade samarbeten inom ramen för enkla bolag Min nuvarande forskning rör i första hand skatte- och civilrättsliga frågor kring kontraktsbaserade samarbeten inom ramen för enkla bolag. Tidigare projekt har rört bl.a. relationen mellan kunskapsutvecklingsutgifter och inkomstbeskattning,

2008-01-01

Bilaga (doc, 30 kB)

Bilaga

FÖRSVARSUTSKOTTET YTTRANDE Bilaga 2 till protokoll 2007/08:29 Försvarsutskottet anser det angeläget att Sverige aktivt agerar sig för att förebygga att brott begås med hjälp av explosiva varor. Svenska bestämmelser om hantering m.m. av explosiva varor finns i lagen 1988:868 om brandfarliga och explosiva varor och i


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

FöRSVARSUTSKOTTET Deltagar-förteckning 2008-04-03 Bilaga 2 Trafikutskottets och försvarsutskottets offentliga utfrågning om IT-säkerhet den 3 april 2008 Carelink, Sjukvårdsrådsgivningen SVR AB Kjell Allestedt Chalmers Erland Jonsson City åklagarkammare i Stockholm Henrik Rasmusson Dataföreningen i Sverige Helena


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Vänsterpartiets avvikande mening Bilaga 4 Regeringens ståndpunkter inför översynen av den sociala agendan är mycket allmänt hållna och därför svåra att ta ställning till. Att fokusera på att bekämpa arbetslöshet, öka sysselsättningen och främja jämställdhet är förstås målsättningar som alla kan ställa sig bakom. Men den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Socialdemokraternas och Miljöpartiet de grönas avvikande mening Bilaga 3 Vi anser att det är positivt att EU arbetar med den sociala agendan och att EU sätter fokus på huvudproblemet i Europa: den alltför låga sysselsättningsgraden som särskilt drabbar kvinnor, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Postadress Telefonväxel E-post: registratoremployment.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 Besöksadress Telefax Jakobsgatan 26 08-411 36 16 Bilaga 2 2008-03-28 Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö Ämnesråd Christer Eriksson Telefon 08-405 5970 Mobil 070-605 5970 Telefax 08-14


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

1 Linköpings universitet 1.1 Kontraktsbaserade samarbeten inom ramen för enkla bolag Min nuvarande forskning rör i första hand skatte- och civilrättsliga frågor kring kontraktsbaserade samarbeten inom ramen för enkla bolag. Tidigare projekt har rört bl.a. relationen mellan kunskapsutvecklingsutgifter och inkomstbeskattning,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

2007/08:KU20 Innehållsförteckning Bilaga Utfrågningar 2 Bilaga B1 Vice verkställande direktör Jan-Peter Duker, Svenskt Näringsliv 2 Bilaga B2 Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth 15 Bilaga B3 F.d. statsrådet Hans Karlsson 29 Bilaga B4 F.d. statsrådet Thomas Östros 42 Bilaga B5 Näringsminister Maud Olofsson


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 988 kB)

Bilaga

2007/08:KU20 Innehållsförteckning Bilaga Utfrågningar 2 Bilaga B1 Vice verkställande direktör Jan-Peter Duker, Svenskt Näringsliv 2 Bilaga B2 Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth 15 Bilaga B3 F.d. statsrådet Hans Karlsson 29 Bilaga B4 F.d. statsrådet Thomas Östros 42 Bilaga B5 Näringsminister Maud Olofsson


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 988 kB)

Bilaga

Innehållsförteckning Bilaga Utredningsmaterial 3 Bilaga A1.1.1 3 Bilaga A1.1.2 5 Bilaga A1.1.3 10 Bilaga A1.1.4 15 Bilaga A1.1.5 19 Bilaga A1.1.6 24 Bilaga A1.2.1 28 Bilaga A1.2.2 32 Bilaga A1.2.3 41 Bilaga A2.1.1 44 Bilaga A2.1.2 45 Bilaga A2.2.1 50 Bilaga A2.2.2 51 Bilaga A3.1.1 55 Bilaga A3.1.2 58 Bilaga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 33785 kB)
Paginering