Dokument & lagar (289 träffar)

Riksdagens protokoll 2007/08:141

Riksdagens protokoll 2007/08:141 Torsdagen den 11 september Kl. 13:00 16:34 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 2 och 4 september. 2 Anmälan om uteblivet svar på interpellation Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: Interpellation 2007/08:844 Till riksdagen Interpellation 2007/08:844

2008-09-11

Riksdagens protokoll 2007/08:141 (pdf, 869 kB)

Riksdagens protokoll 2007/08:140

Riksdagens protokoll 2007/08:140 Torsdagen den 4 september Kl. 13:00 13:39 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 28 augusti. 2 Avsägelse Talmannen meddelade att Börje Vestlund s avsagt sig uppdraget som suppleant i näringsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan om kompletteringsval

2008-09-04

Riksdagens protokoll 2007/08:140 (pdf, 417 kB)

Riksdagens protokoll 2007/08:139

Riksdagens protokoll 2007/08:139 Tisdagen den 2 september Kl. 11:00 12:34 1 Information från regeringen om konflikten mellan Georgien och Ryssland Anf. 1 Utrikesminister CARL BILDT mHerr talman Folkrätten är en avgörande utgångspunkt för varje ansträngning att bygga en varaktig fred. I Europa har vi all anledning

2008-09-02

Riksdagens protokoll 2007/08:139 (pdf, 618 kB)

Riksdagens protokoll 2007/08:138

Riksdagens protokoll 2007/08:138 Torsdagen den 28 augusti Kl. 13:00 21:26 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 21 augusti. 2 Meddelande om information från regeringen Tredje vice talmannen meddelade att tisdagen den 2 september kl. 11.00 skulle utrikesminister Carl Bildt m lämna information om

2008-08-28

Riksdagens protokoll 2007/08:138 (pdf, 1400 kB)

Riksdagens protokoll 2007/08:137

Riksdagens protokoll 2007/08:137 Torsdagen den 21 augusti Kl. 13:00 14:29 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 14 augusti. 2 Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att f.d. riksdagsledamoten Rose-Marie Frebran avsagt sig uppdraget som ledamot i Riksrevisionens styrelse från och med den 1 september.

2008-08-21

Riksdagens protokoll 2007/08:137 (pdf, 547 kB)

Riksdagens protokoll 2007/08:136

Riksdagens protokoll 2007/08:136 Torsdagen den 14 augusti Kl. 13:00 17:02 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 18, 19, 23 och 24 juni. 2 Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Veronica Palm som ledamot

2008-08-14

Riksdagens protokoll 2007/08:136 (pdf, 842 kB)

Riksdagens protokoll 2007/08:135

Riksdagens protokoll 2007/08:135 Tisdagen den 24 juni Kl. 09:00 16:06 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 17 juni. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Johan Linander c skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 28 juni, varigenom uppdraget

2008-06-24

Riksdagens protokoll 2007/08:135 (pdf, 1215 kB)

Riksdagens protokoll 2007/08:134

Riksdagens protokoll 2007/08:134 Måndagen den 23 juni Kl. 10:00 13:06 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 16 juni. 2 Svar på interpellation 2007/08:706 om stöd för introduktion och delaktighet Anf. 1 Integrations- och jämställdhetsminister NYAMKO SABUNI fpHerr talman Eva-Lena Jansson har frågat

2008-06-23

Riksdagens protokoll 2007/08:134 (pdf, 696 kB)

Riksdagens protokoll 2007/08:133

Riksdagens protokoll 2007/08:133 Torsdagen den 19 juni Kl. 09:00 14:09 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 13 juni. 2 Svar på interpellation 2007/08:728 om Tekniska högskolan i Jönköping Anf. 1 Statsrådet LARS LEIJONBORG fpFru talman Stefan Attefall har frågat mig vilka åtgärder jag avser att

2008-06-19

Riksdagens protokoll 2007/08:133 (pdf, 875 kB)

Riksdagens protokoll 2007/08:132

Riksdagens protokoll 2007/08:132 Onsdagen den 18 juni Kl. 19:25 21:39 1 Beslut om sammanträdets hållande Anf. 1 TALMANNEN: Kallelse till sammanträde ska anslås i riksdagens lokaler senast kl. 18.00 dagen före sammanträdet och minst 14 timmar i förväg. Om det finns synnerliga skäl får kallelsen dock anslås senare.

2008-06-18

Riksdagens protokoll 2007/08:132 (pdf, 608 kB)

Riksdagens protokoll 2007/08:131

Riksdagens protokoll 2007/08:131 Onsdagen den 18 juni Kl. 09:00 18:25 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 12 juni. 2 Ny riksdagsledamot Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna  Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden

2008-06-18

Riksdagens protokoll 2007/08:131 (pdf, 1179 kB)

Riksdagens protokoll 2007/08:130

Riksdagens protokoll 2007/08:130 Tisdagen den 17 juni Kl. 09:00 22:51 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 11 juni. 2 Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Pernilla Zethraeus v anhållit om entledigande från uppdraget som riksdagsledamot från och med den 17 juni. Kammaren biföll denna anhållan.

2008-06-17

Riksdagens protokoll 2007/08:130 (pdf, 1678 kB)

Riksdagens protokoll 2007/08:129

Riksdagens protokoll 2007/08:129 Måndagen den 16 juni Kl. 10:00 19:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 9 och 10 juni. 2 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades  Motioner  2007/08:MJ17 och MJ18 till miljö- och jordbruksutskottet 2007/08:N22 till näringsutskottet 3 Förnyad

2008-06-16

Riksdagens protokoll 2007/08:129 (pdf, 1392 kB)

Riksdagens protokoll 2007/08:128

Riksdagens protokoll 2007/08:128 Fredagen den 13 juni Kl. 09:00 12:42 1 Svar på interpellation 2007/08:682 om information inför försäljning av statliga bolag Anf. 1 Statsrådet MATS ODELL kdFru talman Eva-Lena Jansson har frågat näringsministern om hon avser att vidta åtgärder för att riksdagen ska få ta del av samma

2008-06-13

Riksdagens protokoll 2007/08:128 (pdf, 873 kB)

Riksdagens protokoll 2007/08:127

Riksdagens protokoll 2007/08:127 Torsdagen den 12 juni Kl. 09:00 19:59 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 5 juni. 2 Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Berit Högman s avsagt sig uppdragen som ledamot i näringsutskottet och som suppleant i utbildningsutskottet. Kammaren biföll dessa

2008-06-12

Riksdagens protokoll 2007/08:127 (pdf, 1686 kB)

Riksdagens protokoll 2007/08:126

Riksdagens protokoll 2007/08:126 Onsdagen den 11 juni Kl. 09:00 18:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 4 juni. 2 Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT mHerr talman Ärade riksdagsledamöter Jag ska snart ge plats för en och annan dysterkvist som tänker sätta tänderna i regeringen,

2008-06-11

Riksdagens protokoll 2007/08:126 (pdf, 1520 kB)

Riksdagens protokoll 2007/08:125

Riksdagens protokoll 2007/08:125 Tisdagen den 10 juni Kl. 09:00 16:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 3 juni. 2 Meddelande om skriftliga frågor under sommaruppehållet Förste vice talmannen meddelade att skriftliga frågor som inlämnats under tiden fredagen den 13 juni kl. 10.00fredagen den

2008-06-10

Riksdagens protokoll 2007/08:125 (pdf, 1191 kB)

Riksdagens protokoll 2007/08:124

Riksdagens protokoll 2007/08:124 Måndagen den 9 juni Kl. 10:00 20:11 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 2 juni. 2 Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 12 juni kl. 14.00 skulle följande statsråd delta: Statsrådet Lars Leijonborg fpjustitieminister Beatrice

2008-06-09

Riksdagens protokoll 2007/08:124 (pdf, 1558 kB)

Riksdagens protokoll 2007/08:123

Riksdagens protokoll 2007/08:123 Torsdagen den 5 juni Kl. 12:00 18:41 1 Anmälan om personlig ersättare för särskild företrädare för partigrupp Talmannen meddelade att Socialdemokraternas rikssdagsgrupp enligt 1.5.2 riksdagsordningen anmält Leif Jakobsson som personlig ersättare för särskild företrädare för partigrupp.

2008-06-05

Riksdagens protokoll 2007/08:123 (pdf, 1128 kB)

Riksdagens protokoll 2007/08:122

Riksdagens protokoll 2007/08:122 Onsdagen den 4 juni Kl. 09:00 22:34 1 Val av ordförande i Statsrådsarvodesnämnden Från konstitutionsutskottet hade inkommit följande skrivelse: Riksdagen  Gunnar Grenfors har anhållit om att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot och ordförande i Statsrådsarvodesnämnden. Statsrådsarvodesnämnden

2008-06-04

Riksdagens protokoll 2007/08:122 (pdf, 1945 kB)