Dokument & lagar (271 träffar)

Statens offentliga utredningar 2007:113

Några alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning Delbetänkande av Alkohollagsutredningen Stockholm 2007 SOU 2007:113 Till statsrådet Maria Larsson Genom beslut den 6 september 2007 bemyndigade regeringen statsrådet Maria Larsson att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av alkohollagen 1994:1738Den

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:113 (pdf, 640 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:112

Nya förutsättningar för arbetsmarknadsutbildning Till statsrådet Sven Otto Littorin Regeringen bemyndigade den 14 juni 2006 statsrådet Hans Karlsson att utse en särskild utredare med uppdrag att se över arbetsmarknadsutbildningen och den förberedande utbildningen inom ramen för förordning 2000:634 om arbetsmarknadspolitiska

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:112 (pdf, 5299 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:111

En ny instansordning för mål enligt Plan- och bygglagen Delbetänkande av Miljöprocessutredningen Stockholm 2007 SOU 2007:111 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:111 (pdf, 1467 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:110

Tillfälliga regler om tillstånd att sända kommersiell radio Delbetänkande av 2007 års utredning om kommersiell radio Stockholm 2007 SOU 2007:110 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:110 (pdf, 706 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:109

Vägval för Sieps En översyn av Svenska institutet för Europapolitiska studier Betänkande av Sieps-utredningen Stockholm 2007 SOU 2007:109 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:109 (pdf, 1192 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:108

Kön, makt och statistik Till statsrådet Nyamko Sabuni Regeringen beslutade den 23 februari 2006 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att kartlägga och redovisa fördelningen av kvinnor och män på maktpositioner inom olika sektorer av sam- hället. Den 15 mars 2006 förordnades professor Anita Göransson som särskild

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:108 (pdf, 4175 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:107

Opinionsbildande verksamhet och små myndigheter Delbetänkande av 2006 års förvaltningskommitté Stockholm 2007 SOU 2007:107 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:107 (pdf, 1893 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:106

Lotsa rätt Lotsa rätt Delbetänkande av Lotsutredningen Stockholm 2007 SOU 2007:106 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:106 (pdf, 4607 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:105

Territoriellt samarbete inom EU Betänkande av Utredningen om territoriellt samarbete inom EU Stockholm 2007 SOU 2007:105 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:105 (pdf, 1808 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:104

Samverkan för lokal utveckling Betänkande av Utredningen om samverkan mot segregation genom lokalt utvecklingsarbete Stockholm 2007 SOU 2007:104 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:104 (pdf, 710 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:103

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Vi lever inte för att bo. Vi bor för att leva. Det viktiga med hur vi bor är hur det låter oss leva, hur det påverkar raden av vardagar som lagrar sig till våra liv. Rita Liljeström, Bo för att leva Delbetänkande av Äldreboendedelegationen Stockholm 2007 SOU 2007:103

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:103 (pdf, 2716 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:102

Svenska nyhetsmedier och mänskliga rättigheter i Sverige En översikt Rapport nr 1 från Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige Stockholm 2007 SOU 2007:102 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:102 (pdf, 967 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:101

Tydlig och öppen Förslag till en stärkt skolinspektion Betänkande av Utbildningsinspektionsutredningen Stockholm 2007 SOU 2007:101 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:101 (pdf, 2263 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:100

Id-kort för folkbokförda i Sverige Betänkande av Id-kortsutredningen Stockholm 2007 SOU 2007:100 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:100 (pdf, 1332 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:99

Förhandsprövning av nättariffer m.m. Förhandsprövning av nättariffer m.m. Delbetänkande av Energinätsutredningen Stockholm 2007 SOU 2007:99 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:99 (pdf, 3134 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:98

Karriär för kvalitet Karriär för kvalitet Betänkande av Befattningsutredningen Stockholm 2007 SOU 2007:98 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:98 (pdf, 4832 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:97

Vissa metrologifrågor Vissa metrologifrågor Betänkande av Utredningen om legal metrologi, tid och frekvens samt riksmätplatser Stockholm 2007 SOU 2007:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:97 (pdf, 2690 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:96

Avgifter Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet Regeringen beslutade den 8 december 2005 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att klargöra vissa frågor som gäller gräns- dragningen mellan offentligrättsliga avgifter och andra avgifter av liknande karaktär som staten tar ut. Chefen för Finansdepartementet

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:96 (pdf, 6300 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:95

Tjänster utan gränser Tjänster utan gränser Internationalisering av offentliga sektorns tjänster Statskontoret Bilaga 4 till Långtidsutredningen 2008 Stockholm 2007 SOU 2007:95 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:95 (pdf, 3232 kB)

Statens offentliga utredningar 2007:94

Folkomröstningar i Europa Rättslig reglering och förekomst av folkomröstningar i 32 europeiska stater Grundlagsutredningens rapport nr X Stockholm 2007 SOU 2007:94 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

2008-01-01

Statens offentliga utredningar 2007:94 (pdf, 1899 kB)