Dokument & lagar (18 träffar)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2007/08:URF2

Kartläggning av ansvarsfördelningen mellan partikanslier i riksdagen och riksdagsförvaltningen m.m. ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-26-5 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2007/08:URF2 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 1 Uppdraget.6 2 Inledning 9 3 Anställningsförhållanden 12 Särskilt om våningsassistenterna.17

2008-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2007/08:URF2 (pdf, 450 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2007/08:URF1

Inflytande över stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen ISSN 1652-6885 ISBN 978-91-85943-20-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2007/08:URF1 Till riksdagsstyrelsen Härmed överlämnas rapporten Inflytande över stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen som

2008-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2007/08:URF1 (pdf, 643 kB)

nbspDOCPROPERTY quotStatusquotnbsp MERGEFORMAT Information om ratificeringen av reformfördraget m.m. Torsdagen den 6 december 2007 kl. 08.00 med statsrådet Cecilia Malmström Ordföranden Jag förklarar mötet med det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet öppnat. Vi har en mycket enkel föredragningslista. Det


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Information om regeringskonferensen Onsdagen den 19 september 2007 med statssekreterare Nicola Clase Ordföranden God morgon och välkomna till KUU:s första sammanträde efter sommaren Jag hoppas att sommaren har varit lugn och behaglig för utskottets ledamöter, detta

2007-09-19

Plan för socialförsäkringsutskottets fortsatta arbete med uppföljning och utvärdering, beslutad den 7 juni 2007 Beslut om socialförsäkringsutskottets uppföljnings- och utvärderingsverksamhet fattas dels mer långsiktigt genom ett samlat ställningstagande en gång om året, dels löpande vartefter olika frågor aktualiseras.

2007-06-07

Överläggning inför ordförandeskapets konsultationer med Sverige den 31 maj 2007 Tisdagen den 29 maj 2007 kl. 12.30 med statssekreteraren Nicola Clase Ordföranden Det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet är öppnat. Vi har en föredragningslista, men innan vi går in på den skulle jag vilja att vi tar beslut


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

2006/07:KUU1 Utkast if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm  2000-08-11 16.42 Information från ordförandeskapets multilaterala konsultationer den 15 maj 2007 Torsdagen den 24 maj 2007 kl. 11.00 med kabinettssekreteraren Frank Belfrage Ordföranden Välkomna till det sammansatta utskottet. Vi är nu på punkt nr 3. Vi


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

2006/07:KUU1 if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm  2000-08-11 16.42 Information om ordförandeskapets bilaterala konsultationer med Sverige Torsdagen den 10 maj 2007 kl. 08.00 med statssekreterare Nicola Clase Ordförande Göran Lennmarker m KUU:s sammanträde är öppnat. Punkt 1, Ordförandeskapets bilaterala konsultationer


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

2006/07:KUU1 DOCPROPERTY Status MERGEFORMAT Överläggning inför ordförandeskapets bilaterala konsultationer med Sverige den 3 maj 2007 Fredagen den 27 april 2007 kl. 08.30 med statssekreterare Nicola Clase Ordföranden God morgon Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets sammanträde är härmed öppnat. Vi har


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga 2 Försvarsutskottets offentliga utfrågning om en anpassad försvarsunderrättelseverksamhet den 12 april 2007 Försvarsdepartementet HG Wessberg, statssekreterare Helena Lindberg, expeditions- och rättschef Maria Hedegård, departementsråd Daniel Ström, rättssakkunnig Försvarsmakten Marie Hafström, generaldirektör


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

2006/07:KUU1 Utkast if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm  2000-08-11 16.42 Information om reflexionsperioden och det konstitutionella fördraget Tisdagen den 10 april 2007 kl. 08.30 med statsrådet Cecilia Malmström Ordföranden God morgon Välkomna till det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet denna tidiga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

UbUReg. Utbildningsutskottets register vid riksmötet 2006/07 Betänkanden UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning prop. 2006/07:1, 13 motioner Utskottets justering 2006-11-30 Förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Debatt i kammaren 2006-12-14 Protokollsnummer 2006/07:40

2007-01-01

(doc, 141 kB)

UFöUReg Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets register vid riksmötet 2006/07 Betänkanden UFöU1 Svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon prop. 2005/06:208 Utskottets justering 2006-10-11 Förslag till beslut: Bifall till propositionen. Debatt i kammaren 2006-10-13 Protokollsnummer 2006/07:10

2007-01-01

(doc, 56 kB)

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets register vid riksmötet 2006/07 Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets register vid riksmötet 2006/07 Betänkande KUU1 EU:s fördrag Utskottets justering 2007-06-14 Förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om EU:s fördrag. Skrivelse 2006/07:85

2007-01-01

(doc, 44 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2006/07:URF5

Konsekvenserna av kostnadsersättningens avskaffande ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85050-97-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2007 2006/07:URF5 Till riksdagsförvaltningen Riksdagsförvaltningen beslöt den 23 januari 2007 att tillsätta en utredare att se över konsekvenserna av kostnadsersättningens avskaffande m.m. I samma

2007-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2006/07:URF5 (pdf, 155 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2006/07:URF3

Forskning och framtid, uppföljning och utvärdering Arbetsgruppen för genomförande av Riksdagskommitténs förslag ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85050-73-4 ISBN 91-85050-73-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2006 2006/07:URF3 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 1 Inledning 8 1.1 Bakgrund.8 1.2 Utgångspunkter 9

2007-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2006/07:URF3 (pdf, 536 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2006/07:URF2

Genomförandeplan för behandlingen i riksdagen av EU-frågor och IPEX ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85050-71-0 ISBN 91-85050-71-7 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2006 2006/07:URF2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund.4 2 Genomförandegruppens uppdrag 5 3 Ny ordning för behandling av grön- och vitböcker och andra

2007-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2006/07:URF2 (pdf, 1278 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2006/07:URF1

Motionshanteringen Arbetsgruppen för genomförande av Riksdagskommitténs förslag ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85050-69-7 ISBN 91-85050-69-5 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2006 2006/07:URF1 Inledning Riksdagskommittén överlämnade den 7 december 2005 huvudbetänkandet Riksdagen i en ny tid. I det föreslår kommittén

2007-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2006/07:URF1 (pdf, 152 kB)