Dokument & lagar (52 träffar)

nbspDOCPROPERTY quotStatusquotnbsp MERGEFORMAT Information om ratificeringen av reformfördraget m.m. Torsdagen den 6 december 2007 kl. 08.00 med statsrådet Cecilia Malmström Ordföranden Jag förklarar mötet med det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet öppnat. Vi har en mycket enkel föredragningslista. Det


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Information om regeringskonferensen Onsdagen den 19 september 2007 med statssekreterare Nicola Clase Ordföranden God morgon och välkomna till KUU:s första sammanträde efter sommaren Jag hoppas att sommaren har varit lugn och behaglig för utskottets ledamöter, detta

2007-09-19

Valprövningsnämndens beslut 2007:7

Länsstyrelsen i Värmlands län utsåg efter valet den 17 september 2006 AA till ersättare för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Sunne kommun. Ordföranden i kommunfullmäktige begärde den 30 mars 2007 att länsstyrelsen skulle utse en ny ersättare i stället för AA, eftersom AA inte längre var folkbokförd i kommunen.

2007-06-13

Plan för socialförsäkringsutskottets fortsatta arbete med uppföljning och utvärdering, beslutad den 7 juni 2007 Beslut om socialförsäkringsutskottets uppföljnings- och utvärderingsverksamhet fattas dels mer långsiktigt genom ett samlat ställningstagande en gång om året, dels löpande vartefter olika frågor aktualiseras.

2007-06-07

Överläggning inför ordförandeskapets konsultationer med Sverige den 31 maj 2007 Tisdagen den 29 maj 2007 kl. 12.30 med statssekreteraren Nicola Clase Ordföranden Det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet är öppnat. Vi har en föredragningslista, men innan vi går in på den skulle jag vilja att vi tar beslut


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

2006/07:KUU1 Utkast if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm  2000-08-11 16.42 Information från ordförandeskapets multilaterala konsultationer den 15 maj 2007 Torsdagen den 24 maj 2007 kl. 11.00 med kabinettssekreteraren Frank Belfrage Ordföranden Välkomna till det sammansatta utskottet. Vi är nu på punkt nr 3. Vi


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

2006/07:KUU1 if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm  2000-08-11 16.42 Information om ordförandeskapets bilaterala konsultationer med Sverige Torsdagen den 10 maj 2007 kl. 08.00 med statssekreterare Nicola Clase Ordförande Göran Lennmarker m KUU:s sammanträde är öppnat. Punkt 1, Ordförandeskapets bilaterala konsultationer


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

2006/07:KUU1 DOCPROPERTY Status MERGEFORMAT Överläggning inför ordförandeskapets bilaterala konsultationer med Sverige den 3 maj 2007 Fredagen den 27 april 2007 kl. 08.30 med statssekreterare Nicola Clase Ordföranden God morgon Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets sammanträde är härmed öppnat. Vi har


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga 2 Försvarsutskottets offentliga utfrågning om en anpassad försvarsunderrättelseverksamhet den 12 april 2007 Försvarsdepartementet HG Wessberg, statssekreterare Helena Lindberg, expeditions- och rättschef Maria Hedegård, departementsråd Daniel Ström, rättssakkunnig Försvarsmakten Marie Hafström, generaldirektör


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

2006/07:KUU1 Utkast if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm  2000-08-11 16.42 Information om reflexionsperioden och det konstitutionella fördraget Tisdagen den 10 april 2007 kl. 08.30 med statsrådet Cecilia Malmström Ordföranden God morgon Välkomna till det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet denna tidiga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Valprövningsnämndens beslut 2007:5

Länsstyrelsen i Västra Götalands län utsåg den 22 februari 2007 AA till ersättare för ledamot för Moderata Samlingspartiet i kommunfullmäktige i Tjörns kommun fr.o.m. den 22 februari 2007 t.o.m. den 31 oktober 2010. AA överklagade beslutet och anförde att han den 1 november 2006 avsagt sig alla uppdrag för Moderata

2007-03-14

Valprövningsnämndens beslut 2007:3

Efter det att kommunfullmäktiges ordförande i Göteborgs kommun anmält att ledamoten AA, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, avgått från sin plats i kommunfullmäktige utsåg Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 1 februari 2007 ersättaren BB till ny ledamot. Någon ny ersättare efter BB utsågs inte med hänvisning till

2007-03-14

Valprövningsnämndens beslut 2006:51

Länsstyrelsen i Stockholms län utsåg efter valet den 17 september 2006 AA till ledamot för Miljöpartiet de gröna i kommunfullmäktige i Danderyds kommun. Till ersättare för henne utsågs BB och CC. Sedan AA avgått utsåg länsstyrelsen vid en efterträdarsammanräkning den 22 november 2006 BB till ledamot i AAs ställe. Samtidigt

2007-01-31

Valprövningsnämndens beslut 2006:54

Sveriges Pensionärers Intresseparti SPI i Karlskoga överklagade genom AA Länsstyrelsens i Örebro län beslut den 7 december 2006 att utse BB till ny ledamot i kommunfullmäktige i Karlskoga kommun. I en till Valprövningsnämnden den 18 januari 2007 inkommen skrivelse återkallade AA överklagandet. Valprövningsnämnden beslutade

2007-01-31

Valprövningsnämndens beslut 2006:51

Länsstyrelsen i Stockholms län utsåg efter valet den 17 september 2006 AA till ledamot för Miljöpartiet de gröna i kommunfullmäktige i Danderyds kommun. Till ersättare för henne utsågs BB och CC. Sedan AA avgått utsåg länsstyrelsen vid en efterträdarsammanräkning den 22 november 2006 BB till ledamot i AAs ställe. Samtidigt

2007-01-31

UbUReg. Utbildningsutskottets register vid riksmötet 2006/07 Betänkanden UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning prop. 2006/07:1, 13 motioner Utskottets justering 2006-11-30 Förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Debatt i kammaren 2006-12-14 Protokollsnummer 2006/07:40

2007-01-01

(doc, 141 kB)

UFöUReg Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets register vid riksmötet 2006/07 Betänkanden UFöU1 Svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon prop. 2005/06:208 Utskottets justering 2006-10-11 Förslag till beslut: Bifall till propositionen. Debatt i kammaren 2006-10-13 Protokollsnummer 2006/07:10

2007-01-01

(doc, 56 kB)

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets register vid riksmötet 2006/07 Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets register vid riksmötet 2006/07 Betänkande KUU1 EU:s fördrag Utskottets justering 2007-06-14 Förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om EU:s fördrag. Skrivelse 2006/07:85

2007-01-01

(doc, 44 kB)

Valprövningsnämndens beslut 2006:27

Länsstyrelsen i Östergötlands län fastställde den 24 september 2006 utgången av valet till kommunfullmäktige i Linköpings kommun och den 27 september 2006 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Östergötlands läns landsting. AA överklagade valen och anförde bl.a. att röstmottagare och valförrättare saknar kunskap

2006-12-06

Valprövningsnämndens beslut 2006:26

Valmyndigheten fastställde i beslut den 21 september 2006 utgången av riksdagsvalet den 17 september 2006. AA överklagade som ombud för en väljare kallad BB valet och anförde att en valsedel med partibeteckningen Partiet för inbördes beundran inte redovisats i riksdagsvalet för Gävleborgs län. Valmyndigheten anförde i

2006-12-06

Paginering