Dokument & lagar (133 träffar)

Kommittédirektiv 2012:94 kommittébeteckning: Fi 2012:05

Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya kapitaltäckningsregler Fi 2012:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 september 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 april 2012 kommittédirektiv om nya kapitaltäckningsregler dir. 2012:34Utredningen har tagit namnet

2012-09-20

Kommittédirektiv 2012:93 kommittébeteckning: Fi 2012:01

Tilläggsdirektiv till 2012 års krigsförsäkringsutredning Fi 2012:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 september 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 januari 2012 kommittédirektiv om statlig försäkring vid krigsförhållanden och allvarliga krissituationer

2012-09-20

Kommittédirektiv 2012:91

Framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten Innehåll Sammanfattning Bakgrund Utredningsbehov och uppdraget Mångfald av utförare Konkurrensneutral uppföljning och kvalitetssäkring Utvidgning av tillämpningsområden Tvingande lagstiftning Pågående förhandlingsarbete inom EU Uppdragets genomförande Konsekvensbeskrivningar

2012-09-13

Kommittédirektiv 2012:90 kommittébeteckning: S 2010:04

Tilläggsdirektiv till Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet S 2010:04 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Det ursprungliga uppdraget Utvidgning av utredningsuppdraget Grundläggande bestämmelser i arbetslöshetsförsäkringen Översyn av regler för sökområde Översyn av deltidsbegränsningsregeln

2012-09-13

Kommittédirektiv 2012:85

Översyn av lagen om särskilda regeringsärenden Innehåll Sammanfattning Uppdraget att se över lagen om särskilda regeringsärenden Konsekvensbeskrivningar Arbetsformerna och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 13 september 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska se över lagen 1974:613

2012-09-13

Kommittédirektiv 2012:89

En nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial Innehåll Sammanfattning Bakgrund Möjligheter och utmaningar med nanomaterial Risker för människors hälsa och miljön Uppdraget En svensk handlingsplan Ett nanomaterialcentrum Ett livscykelperspektiv Kunskapsluckor Forum där intressenter

2012-09-06

Kommittédirektiv 2012:88 kommittébeteckning: S 2011:10

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av vissa byggfrågor S 2011:10 Innehåll Utvidgning av och ändrad tid för slutredovisning av uppdraget Tilläggsuppdraget Utredningsbehov Uppdraget Konsekvensbeskrivningar och samråd Redovisning av uppdragen Beslut vid regeringssammanträde den 6 september 2012 Utvidgning

2012-09-06

Kommittédirektiv 2012:86 kommittébeteckning: S 2011:05

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv S 2011:05 Innehåll Utvidgning av uppdraget Bakgrund Skatteregler för tjänstepension Det tillkommande uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 30 augusti 2012 Utvidgning av uppdraget Regeringen

2012-08-30

Kommittédirektiv 2012:84

Utvärdering av effekterna av kommunaliseringen av skolväsendet Innehåll Sammanfattning Vägen mot avreglering och decentralisering Styrpropositionen från regelstyrning mot målstyrning Kommunaliseringspropositionen kommunalt huvudmannaskap för all skolpersonal Ansvarspropositionen en ny ansvarsfördelning beslutas Ökad

2012-08-23

Kommittédirektiv 2012:83 kommittébeteckning: Fö 2011:03

Tilläggsdirektiv till Veteransoldatutredningen 2.0 Fö 2011:03 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Bakgrund Behovet av ytterligare utredning Det utvidgade uppdraget Veteransoldatfrågor i ett internationellt perspektiv Ett vidgat veteranperspektiv Statistik Samverkan i omhändertagandet Vissa kompetensfrågor

2012-08-23

Kommittédirektiv 2012:82 kommittébeteckning: U 2011:05

Tilläggsdirektiv till utredningen om ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare U 2011:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 26 juli 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 15 september 2011 kommittédirektiv om ökad valfrihet

2012-07-26

Kommittédirektiv 2012:81

Tilläggsdirektiv till Finanskriskommittén Fi 2011:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 juli 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 3 februari 2011 att tillsätta en kommitté som ska göra en översyn av regelverket för hantering av finansiella kriser dir. 2011:6Kommittén

2012-07-19

Kommittédirektiv 2012:77

Översyn av jaktlagstiftningen m.m. Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget att se över jaktlagstiftningen Myndighetsansvaret m.m. Jakttidsberedning Samernas rätt att jaga Rätt till jakt efter småvilt på kronomarken ovanför odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län samt på renbetesfjällen i Jämtlands län

2012-07-19

Kommittédirektiv 2012:80

Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter Innehåll Sammanfattning Uppdraget att föreslå hur krav på aktiva åtgärder ska bli mer effektiva Utredaren ska därför Utredaren ska Utredaren ska därför Uppdraget att föreslå vilken omfattning regler om aktiva åtgärder ska

2012-07-12

Kommittédirektiv 2012:79

Översyn av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, m.m. Innehåll Sammanfattning Inledning Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga Utvecklingen av vård enligt LVU Bakgrund Behov av en översyn Utredarens uppdrag Förebyggande insatser Översyn av den lagstiftning som gäller för vård enligt LVU vid

2012-07-12

Kommittédirektiv 2012:78

Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Innehåll Sammanfattning Uppdraget Övriga överväganden Konsekvensbeskrivning Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition En sammanhållen svensk klimat- och energipolitik

2012-07-05

Kommittédirektiv 2012:87 kommittébeteckning: U 2012:03

Tilläggsdirektiv till Barns säkerhet i förskolan U 2012:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 april 2012 kommittédirektiv om barns säkerhet i förskolan dir. 2012:36Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas

2012-06-28

Kommittédirektiv 2012:76

Meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Innehåll Sammanfattning Bakgrund och utgångspunkter Gällande rätt Meddelarskydd gäller för anställda i Meddelarfrihet och meddelarskydd för privatanställda Internationella åtaganden Angränsande frågeställningar Lex Sarah och Lex Maria skyldighet

2012-06-28

Kommittédirektiv 2012:75 kommittébeteckning: L 2011:02

Tilläggsdirektiv till utredningen Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning L 2011:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 9 juni 2011 kommittédirektiv om ett uppdrag att utreda miljöbalkens bestämmelser

2012-06-28

Kommittédirektiv 2012:73

Ett stärkt straffrättsligt skydd för egendom Innehåll Sammanfattning Uppdraget att utforma ett stärkt straffrättsligt skydd för egendom Ökad betydelse av andra omständigheter än värdet vid brottsrubricering Försök till häleri Tillträdesförbud till butiker Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget Beslut vid

2012-06-28