Dokument & lagar (133 träffar)

Kommittédirektiv 2012:13 kommittébeteckning: Ju 2010:09

Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén Ju 2010:09 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Behovet av analys för det fall Säkerhetspolisen ombildas till en fristående myndighet inom polisväsendet Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning

2012-02-23

Kommittédirektiv 2012:12 kommittébeteckning: U 2011:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning U 2011:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 31 maj 2011 kommittédirektiv

2012-02-09

Kommittédirektiv 2012:11 kommittébeteckning: S 2011:09

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett samordnat och effektivare statligt upphandlingsstöd S 2011:09 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 8 september 2011 kommittédirektiv om uppdrag att utreda hur upphandlingsstödet

2012-02-02

Kommittédirektiv 2012:10 kommittébeteckning: Fi 2010:06

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken Fi 2010:06 Innehåll Ändring i uppdraget och förlängd tid Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2012 Ändring i uppdraget och förlängd tid Regeringen beslutade den 9 september 2010 kommittédirektiv

2012-02-02

Kommittédirektiv 2012:9 kommittébeteckning: Ju 2010:08

Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel Ju 2010:08 Innehåll Utvidgning av uppdraget Tilläggsuppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2012 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 23 juni 2010 kommittédirektiv Hemliga tvångsmedel för särskilt allvarlig eller annars samhällsfarlig

2012-02-02

Kommittédirektiv 2012:8 kommittébeteckning: Ju 2011:08

Tilläggsdirektiv till Tomträtts- och arrendeut-redningen Ju 2011:08 Innehåll Utvidgning av uppdraget Besittningsskyddet vid jordbruksarrende Sidoarrenden med besittningsskydd Behovet av en översyn Uppdraget Författningsförslag Genomförande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari

2012-02-02

Kommittédirektiv 2012:7

Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Vilka kulturfastigheter ska staten äga Värdering av fastigheter och byggnader Avyttring av fastigheter och byggnader Former och tidsplan för omstruktureringen Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid

2012-01-26

Kommittédirektiv 2012:6

Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Innehåll Sammanfattning Bakgrund Utgångspunkter för uppdraget Uppdraget Organisationsformen Värdering av fastigheter och principer för hyressättning Avyttring av fastigheter Miljökonsekvenser Former och tidsplan för omstruktureringen Samråd och redovisning

2012-01-26

Kommittédirektiv 2012:5 kommittébeteckning: Fö 2011:02

Tilläggsdirektiv till utredningen En effektiv Sevesolagstiftning Fö 2011:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 januari 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 25 augusti 2011 kommittédirektiv om en översyn av regleringen av tillståndsgivning och tillsyn för verksamheter

2012-01-19

Kommittédirektiv 2012:4

Statlig försäkring vid krigsförhållanden och allvarliga krissituationer Innehåll Sammanfattning Bakgrund Motiven till lagstiftningen om statlig krigsförsäkring Framställan från Krigsförsäkringsnämnden Vissa internationella förhållanden Finland Storbritannien Förenta Staterna På global nivå och inom EU Behovet

2012-01-19

Kommittédirektiv 2012:3 kommittébeteckning: Ju 2010:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet Ju 2010:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 januari 2012 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 8 april 2010 dir. 2010:35 gav chefen för Justitiedepartementet

2012-01-19

Kommittédirektiv 2012:2

Vissa medborgarskapsfrågor Innehåll Sammanfattning Medborgarskap i en modern stat Det svenska medborgarskapets tyngd och betydelse Medborgarskapsceremonier Svenskt medborgarskap och EU-medlemskapet Medborgarskap och statssuccession Medborgarskap som en del av integrationspolitiken Förhållandet mellan naturalisation

2012-01-12

Kommittédirektiv 2012:1 kommittébeteckning: S 2011:05

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv S 2011:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 12 januari 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 14 april 2011 direktiv om översyn av pensionsrelaterade

2012-01-12