Dokument & lagar (391 träffar)

Bilaga

Promemoria 2012-11-16 Statsrådsberedningen EU-kansliet Komplettering Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I vecka 46. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 46 till fredagen den 16 november, kl 15.30. Frågor som lösts i förberedande instanser 3 Troliga A-punkter inför kommande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 32 kB)

Bilaga

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Arbetspapper 2012-11-16 Mellanöstern- och Nordafrikaenheten UD MENA Sahar Arfazadeh Roudsari EU-Israel ACAA: Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products Ärendet Avtalet med Israel om industrivaror Agreement on Conformity Assessment and Acceptance


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Promemoria 2012-11-08 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och Coreper II vecka 45. Översänds för skriftligt samråd vecka 45 till fredagen den 9 november kl 14.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 5 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 46 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-10-31 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II vecka 44. Översänds för skriftligt samråd vecka 44 till måndagen den 5 november 2012, kl 09.00. Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 51 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-10-31 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II vecka 44. Översänds för skriftligt samråd vecka 44 till måndagen den 5 november 2012, kl 09.00. Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 51 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-10-03 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II vecka 40. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 40 till torsdagen den 4 oktober, kl 08.30. Frågor som lösts i förberedande instanser 6 Troliga A-punkter inför kommande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 50 kB)

Bilaga

JuU Inkomna EU-dokument 15 feb 11 mars 2013 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik 2013-03-08 KOM2013 140 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 54 kB)

Bilaga

Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Fakta-pm från regeringen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 21 kB)

Bilaga

Kansliet/MH Bilaga 2 2013-02-19 till protokoll 2012/13:20 Förslag till preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. våren 2013 Handl. Datum Ärende Deb. dag Tisdagen den 5 mars Information från regeringen om aktuella EU-frågor på civilutskottets beredningsområde Justitiedepartementet AL Justering Planering


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 251 kB)

Bilaga

Förslag till preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. våren 2013 Tisdagen den 5 mars Information från regeringen om aktuella EU-frågor på civilutskottets beredningsområde Justitiedepartementet Torsdagen den 7 mars Information från ordföranden och chefen för Fastighetsmäklarinspektionen Eva Westberg Information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 29 kB)

Bilaga

Promemoria 2013-01-10 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II och förväntas godkännas vid Coreper I vecka 2. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 2, till fredagen den 11 januari 2013, kl 14.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 3 Troliga A-punkter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 32 kB)

Bilaga

Promemoria 2013-01-30 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II vecka 5. Överlämnas för skriftligt samråd till torsdagen den 31 januari 2013, kl 08.30. Frågor som lösts i förberedande instanser 5 Troliga A-punkter inför kommande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 46 kB)

Bilaga

Promemoria 2013-01-24 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II och Coreper I vecka 4. Överlämnas för skriftligt samråd till fredagen den 25 januari 2013, kl 14.00. Frågor som lösts i föreberedande instanser 5 Troliga A-punkter inför kommande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 46 kB)

Bilaga

Promemoria 2013-01-17 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och förväntas godkännas vid Coreper II vecka 3. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 3 till fredagen den 18 januari, kl 14.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 5 Troliga A-punkter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 49 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-12-17 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II vecka 51. Överlämnas för skriftligt samråd till tisdagen den 18 december 2012, kl 08.30. Frågor som lösts i förberedande instanser 4 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 46 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-12-19 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II vecka 51. Färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper I 2012-12-04 som kan tas som A-punkt vid kommande rådsmöte. Överlämnas för skriftligt samråd till torsdagen den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 56 kB)

Bilaga

Rubrik: Förslag till rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2012 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna Dokumentnummer: 17428/12 STAT 48 FIN 1023 Ansvarigt statsråd: Stefan


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 19 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-12-13 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes samt förväntas godkännas vid Coreper I vecka 50. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 50 till fredagen den 14 december 2012, kl 14.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 4 Troliga A-punkter inför


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 49 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-12-06 Statsrådsberedningen EU-kansliet Färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper II 2012-12-05 som kan tas som A-punkt vid kommande rådsmöte. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 49 till torsdagen den 6 december, kl 18.00. Färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper II 2012-12-05 som kan tas


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 32 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-12-05 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II vecka 49. Färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper I 2012-11-28 som kan tas som A-punkt vid kommande rådsmöte Överlämnas för skriftligt samråd vecka 49 till torsdagen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 74 kB)