Dokument & lagar (71 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:36

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36 DATUM 2013-06-18 TID 08:0009:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:34 och 2012/13:35 samt besöksprotokoll 2012/13:21 och 2012/13:22. 2 Kanslimeddelanden Beslutades att ge ordföranden mandat

2013-06-18

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:35

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:35 DATUM 2013-06-04 TID 11:0011:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade besöksprotokoll 2012/13:18, 2012/13:19 och 2012/13:20. 2 Kanslimeddelanden Beslutades att utskottet tar emot den palestinske utrikesministern

2013-06-04

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:34

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34 DATUM 2013-05-30 TID 11:0012:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Pia Hertzberg Törsleff från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid överläggning om Europeiska globala säkerhetsstrategin

2013-05-30

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 2013-05-23 TID 09:3010:45 11:0011:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Norden UU3 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:90 och motion samt redogörelse 2012/13:NR1. Utskottet justerade betänkande 2012/13:UU3. S-MP-V-och SD-ledamöterna

2013-05-23

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 2013-05-16 TID 09:3009:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:31. 2 Kanslimeddelanden Informerades om att: Riksrevisionens uppföljningsrapport 2013 har inkommit. Socialdepartementet

2013-05-16

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-05-14 TID 11:0011:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Strategisk exportkontroll 2012 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden UU11 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:114 och motioner. Utskottet justerade

2013-05-14

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 2013-04-25 TID 09:3009:45 10:0010:55 11:0011:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskning av kommissionens meddelande om ett ramverk för global utveckling efter 2015 UU18 Utskottet fortsatte granskningen av KOM201392 och FPM 2012/13:FPM86.

2013-04-25

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30 DATUM 20120426 TID 09:3010:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av ordförande Utskottet valde Sofia Arkelsten till ny utskottsordförande. Urban Ahlin överlämnade åt ordföranden att föra ordet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2

2012-04-26

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-04-23 TID 11:0011:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:28. 2 Norden UU3 Utskottet behandlade skrivelse 2012/13:90 och motion samt redogörelse 2012/13:NR1. Ärendet bordlades.

2013-04-23

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:28

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 2013-04-18 TID 09:30-11:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget UU17 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:79 och motioner. Utskottet justerade

2013-04-18

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:27

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM 2013-04-11 TID 09:30-09:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik UU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2012/13:UU15. S-MP, SD- och V ledamöterna anmälde reservationer.

2013-04-11

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:26

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-04-09 TID 11:1012:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför IMF:s och Världsbankens vårmöten 2013 Finansminister Anders Borg och Statssekreterare Susanne Ackum från Finansdepartementet, biståndsminister Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet

2013-04-09

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:25

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM 2013-03-21 TID 09:3009:45 09:5511.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:24 och besöksprotokoll 2012/13:13, 2012/13:14, 2012/13:15 och 2012/13:16. 2 Kanslimeddelanden Informerades

2013-03-21

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:24

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-03-07 TID 09:3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:23 och besöksprotokoll 2012/13:12 2 Inför utrikesrådet FAC Kabinettssekreterare Frank Belfrage, kanslirådet Andrés Jato,

2013-03-07

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:23

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-02-21 TID 09:3010:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU:s ramverk för MR och demokrati Ambassadör Anders Rönquist, departementsrådet Per Sjögren och kanslirådet Jenny Egermark, samtliga UD, lämnade information om EU:s ramverk för MR

2013-02-21

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-02-14 TID 09:3010:45 11:00-11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Mottagande av motion Utskottet beslutade att från försvarsutskottet ta emot motion 2012/13:U207 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkandena 6 och 8. Denna paragraf förklarades

2013-02-14

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-02-12 TID 10:3011:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro Utskottet beslutade att medge Pia Törsleff Hertzberg, tjänsteman vid EU-nämnden, möjlighet att närvara vid föredragning om svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats

2013-02-12

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-01-24 TID 09:3011:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Meddelande om kommissionens arbetsprogram UU4 Utskottet fortsatte granskningen av KOM2012 629 och faktapromemoria 2012/13:FPM24. Utskottet justerade förslag till utlåtande 2012/13:UU4.

2013-01-24

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-01-17 TID 09:3010:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:17 och besöksprotokoll 2012/13:10. 2 Kanslimeddelanden Informerades om att: inbjudan till Sida:s och UD:s seminarium

2013-01-17

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:18

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 2013-01-16 TID 17:3018:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC Utrikesminister Carl Bildt, kabinettssekreterare Frank Belfrage, utrikesrådet Björn Lyrvall, politiskt sakkunnige Sara Keusen, kanslirådet Andrés Jato och kanslirådet

2013-01-16

Paginering