Dokument & lagar (553 träffar)

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 27 komplettering Samrådet avslutades den 9 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-07-09

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter vecka 25 och 27 komplettering Samrådet avslutades den 9 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-07-09

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM128 KOM (2013) 296

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM128 Förordning om hamntjänster Näringsdepartementet 2013-06-28 Dokumentbeteckning KOM 2013 296 Förordning om ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar Tidigare faktapromemoria: Vitboken om EU:s framtida transportpolitik 2010/11:FPM103

2013-07-09

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM128 KOM (2013) 296 (pdf, 117 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om restriktiva åtgärder mot Tunisien Samrådet avslutades den 8 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM127 KOM (2013) 298

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM127 Europeisk strategi för mikro- och 2012/13:FPM127 nanoelektronik Näringsdepartementet 2013-07-08 Dokumentbeteckning KOM 2013 298 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén En europeisk

2013-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM127 KOM (2013) 298 (pdf, 92 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM126 KOM (2013) 447

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM:126 Att arbeta tillsammans för Europas 2012/13:FPM126 ungdomar Arbetsmarknadsdepartementet 2013-07-05 Dokumentbeteckning KOM 2013 447 Meddelande från kommissionen Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och

2013-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM126 KOM (2013) 447 (pdf, 184 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM125 KOM (2013) 404

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM125 Direktiv om skadestånd vid överträdelse av konkurrensregler Näringsdepartementet 2013-07-05 Dokumentbeteckning KOM 2013 404 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell lagstiftning för överträdelser

2013-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM125 KOM (2013) 404 (pdf, 97 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 27 Samrådet avslutades den 4 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-07-04

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM124 KOM (2013) 407

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM124 Handlingsplan för stålindustrin 2012/13:FPM124 Näringsdepartementet 2013-07-04 Dokumentbeteckning KOM 2013 407 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: En handlingsplan för en konkurrenskraftigt

2013-07-04

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM124 KOM (2013) 407 (pdf, 131 kB)

Proposition 2012/13:187

Regeringens proposition 2012/13:187 Vissa skolfrågor Prop. 2012/13:187 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 juni 2013 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:UbU6
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2012/13:187 (pdf, 623 kB)

Proposition 2012/13:186

Regeringens proposition 2012/13:186 Ökade möjligheter att förebygga våld Prop. i nära relationer 2012/13:186 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 juni 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Som ytterligare ett led i regeringens


Utskottsberedning: 2013/14:JuU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2012/13:186 (pdf, 152 kB)

Proposition 2012/13:183

Regeringens proposition 2012/13:183 Beskattning av etanolbränsle Prop. 2012/13:183 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 juni 2013 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lagändring för att säkerställa att


Utskottsberedning: 2013/14:SkU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2012/13:183 (pdf, 197 kB)

Proposition 2012/13:182

Regeringens proposition 2012/13:182 Internationell delgivning Prop. 2012/13:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 juni 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i delgivningslagen 2010:1932


Utskottsberedning: 2013/14:JuU5
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2012/13:182 (pdf, 318 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd rörande Bosnien och Hercegovina Samrådet avslutades den 2 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-07-02

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd rörande EUSR MEPP Samrådet avslutades den 2 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-07-02

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om att utse en EUSR för mänskliga rättigheter Samrådet avslutades den 2 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-07-02

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd rörande Sydkaukasien och Georgien Samrådet avslutades den 2 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-07-02

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM123 KOM (2013) 312

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM123 Förordning för 2012/13:FPM123 jordobservationsprogrammet Copernicus Utbildningsdepartementet 2013-07-02 Dokumentbeteckning KOM 2013 312 Förslag till en förordning från Europaparlamentet och rådet om inrättande av Copernicusprogrammet och REPEALING förordning EU nr.

2013-07-02

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM123 KOM (2013) 312 (pdf, 117 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM122 KOM (2013) 311

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM122 Direktiv om kulturföremål som 2012/13:FPM122 olagligen förts bort från en medlemsstat Kulturdepartementet 2013-07-02 Dokumentbeteckning KOM 2013 311 Kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts

2013-07-02

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM122 KOM (2013) 311 (pdf, 115 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om förslag som möjliggör godkännande av den tionde översynen av Irlands anpassningsprogram Samrådet avslutades den 1 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-07-01