Dokument & lagar (553 träffar)

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd ang. säkerhetsrelaterad forskning samt kampen mot grov och org brottslighet Samrådet avslutades den 6 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-06

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd angående rådsbeslut TRIPS-undantag Samrådet avslutades den 6 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt.

2013-06-06

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd ang. säkerhetsrelaterad forskning samt kampen mot grov och org brottslighet Samrådet avslutades den 6 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-06

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd angående rådsbeslut TRIPS-undantag Samrådet avslutades den 6 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt.

2013-06-06

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd angående restriktiva åtgärder Iran Samrådet avslutades den 5 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-05

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 23 Samrådet avslutades den 5 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM MP, V

2013-06-05

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd rörande Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning för mandatperioden 2014-2019 Samrådet avslutades den 5 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-05

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 23 Samrådet avslutades den 5 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM MP, V

2013-06-05

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd rörande Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning för mandatperioden 2014-2019 Samrådet avslutades den 5 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-05

Proposition 2012/13:162

Regeringens proposition 2012/13:162 Kommunalt mottagande Prop. av ensamkommande barn 2012/13:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 1994:137


Utskottsberedning: 2012/13:SfU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2012/13:162 (pdf, 333 kB)

Proposition 2012/13:157

Regeringens proposition 2012/13:157 Anmälan enligt tjänstedirektivet av Prop. förslag till vissa kommunala föreskrifter 2012/13:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll När statliga


Utskottsberedning: 2013/14:NU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2012/13:157 (pdf, 452 kB)

Proposition 2012/13:171

Regeringens proposition 2012/13:171 Kompetens och oberoende vid upprättandet av Prop. energideklarationer 2012/13:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Annie Lööf Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2013/14:CU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2012/13:171 (pdf, 138 kB)

Proposition 2012/13:169

Regeringens proposition 2012/13:169 Enklare regler i socialförsäkringen Prop. 2012/13:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Ulf Kristersson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till regelförenklingar


Utskottsberedning: 2012/13:SfU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2012/13:169 (pdf, 661 kB)

Proposition 2012/13:165

Regeringens proposition 2012/13:165 Modernare reglering av statsluftfarten Prop. 2012/13:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Statsluftfarten är den luftfart som huvudsakligen


Utskottsberedning: 2013/14:FöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2012/13:165 (pdf, 348 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM112 KOM (2013) 253

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM112 Energiteknik och innovation 2012/13:FPM112 Näringsdepartementet 2013-06-03 Dokumentbeteckning KOM 2013 253 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Energiteknik och innovation Sammanfattning

2013-06-03

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM112 KOM (2013) 253 (pdf, 118 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM111 KOM (2013) 195

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM111 Direktiv om största tillåtna vikter och 2012/13:FPM111 dimensioner för vissa vägfordon Näringsdepartementet 2013-06-01 Dokumentbeteckning KOM 2013 195 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största

2013-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM111 KOM (2013) 195 (pdf, 245 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM110 KOM (2013) 169

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM110 Grönbok om ett klimat- och energiramverk till 2030 Miljödepartementet, Näringsdepartementet 2013-06-01 Dokumentbeteckning KOM 2013 169 En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 Sammanfattning Europeiska rådet beslutade i december 2008 om ett gemensamt

2013-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM110 KOM (2013) 169 (pdf, 116 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 22 komplettering 3 Samrådet avslutades den 31 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM MP, V

2013-05-31

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM109 KOM (2013) 236

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM109 Direktiv om åtgärder för att underlätta 2012/13:FPM109 fri rörlighet för arbetstagare Arbetsmarknadsdepartementet 2013-05-31 Dokumentbeteckning KOM 2013 236 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter

2013-05-31

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM109 KOM (2013) 236 (pdf, 123 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM108 KOM (2013) 229

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM108 Strategiska riktlinjer för vattenbruket 2012/13:FPM108 Landsbygdsdepartementet 2013-05-31 KOM 2013 229 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Strategiska riktlinjer för en hållbar

2013-05-31

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM108 KOM (2013) 229 (pdf, 91 kB)