Dokument & lagar (438 träffar)

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd rörande Sydkaukasien och Georgien Samrådet avslutades den 2 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-07-02

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om förslag som möjliggör godkännande av den tionde översynen av Irlands anpassningsprogram Samrådet avslutades den 1 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-07-01

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd inför rådsbeslut om EU:s samordnade rättsstatsuppdrag i Irak EUJUST LEX-IRAK Samrådet avslutades den 27 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-27

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd rörande rådsbeslut om Mali Samrådet avslutades den 26 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism Samrådet avslutades den 26 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. AM V

2013-06-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om EU:s gränsövervakningsuppdrag i Rafah Samrådet avslutades den 26 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om EU:s polisuppdrag för de Palestinska områdena Samrådet avslutades den 26 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om komplettering till troliga A-punkter vecka 26 Samrådet avslutades den 26 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter vecka 26 reviderad version Samrådet avslutades den 26 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD

2013-06-26

Proposition 2012/13:181

Regeringens proposition 2012/13:181 Ändringar i inkomstskattelagen med anledning Prop. av Kroatiens anslutning till EU 2012/13:181 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2013/14:SkU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2012/13:181 (pdf, 203 kB)

Proposition 2012/13:179

Regeringens proposition 2012/13:179 EU-miljömärket Prop. 2012/13:179 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik Reinfeldt Birgitta Ohlsson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till en ny lag om EU-miljömärket


Utskottsberedning: 2013/14:CU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2012/13:179 (pdf, 1225 kB)

Proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas Prop. bostadsförsörjningsansvar 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik Reinfeldt Stefan Attefall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2013/14:CU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2012/13:178 (pdf, 419 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om komplettering 2 troliga A-punkter vecka 25 Samrådet avslutades den 25 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-25

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om komplettering 3 troliga A-punkter vecka 25 Samrådet avslutades den 25 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har

2013-06-25

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om tobaksdirektivet Samrådet avslutades den 21 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD, V

2013-06-21

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om dels kommissionens och EIB:s rapport till Europeiska rådet, dels uppförandekod om företagsbeskattning Samrådet avslutades den 21 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-21

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om komplettering 1 till troliga A-punkter vecka 25 Samrådet avslutades den 20 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM V

2013-06-20

Proposition 2012/13:180

Regeringens proposition 2012/13:180 Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna Prop. om hemliga tvångsmedel 2012/13:180 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 juni 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2013/14:JuU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2012/13:180 (pdf, 128 kB)

Proposition 2012/13:164

Regeringens proposition 2012/13:164 Bildning och tillgänglighet Prop. radio och tv i allmänhetens tjänst 20142019 2012/13:164 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2013/14:KrU3
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2012/13:164 (pdf, 873 kB)

Skrivelse 2012/13:140

prop 2012/13 140 Regeringens skrivelse 2012/13:140 2013 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2012/13:140 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 juni 2013 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:NU7 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2012/13:140 (pdf, 3253 kB)