Dokument & lagar (36 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:41

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:41 DATUM 20130827 TID 14.00 14.25 14.30 15.00 15.10 15.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:40. 2 Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen

2013-08-27

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:40

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:40 DATUM 20130619 TID 08.00 09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om ett samråd om fiskemöjligheter för 2014 Utskottet överlade enligt RO 10:4 med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, åtföljd av tjänstemännen Ylva Jonzon, Gunilla

2013-06-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:34

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34 DATUM 20130521 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Frida Backman och Louise Dreifeldt, M-kansliet, Therese Quiding, FP-kansliet, och Kristoffer Löfblad, SD-kansliet, fick närvara

2013-05-21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 20130516 TID 10.00 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:32. 2 En europeisk strategi för plastavfall MJU18 Utskottet fortsatte granskningen av KOM2013 123. Utskottet

2013-05-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 20130502 TID 11.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2012/13:30 och 2012/13:31. 2 En europeisk strategi för plastavfall MJU18 Utskottet fortsatte granskningen av KOM2013

2013-05-02

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 20130425 TID 10.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Therése Quiding, FP-kansliet, fick närvara under punkten 2. 2 Information från Naturvårdsverket Representanter från Naturvårdsverket

2013-04-25

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 2013-04-23 TID 11.00 11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:28. 2 En ram för havsplanering och integrerad kustförvaltning MJU20 Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen

2013-04-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 20130418 TID 08.00 10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jordbruksråd 22-23 april 2013 Landsbygdsminister Eskil Erlandsson med medarbetare lämnade information inför Jordbruksrådet den 22-23 april 2013. 2 Justering av protokoll

2013-04-18

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:28

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 20130416 TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jakt och viltvård MJU 17 Utskottet fortsatte behandling av motioner om jakt och viltvård. Utskottet justerade betänkande 2012/13:17. Följande reservationer anmäldes: MP under

2013-04-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:27

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM 20130411 TID 10.00 10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny ersättare Ordförande hälsade Inger Fredriksson C välkommen som ersättare i utskottet under Roger Tiefensees C tjänstledighet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2013-04-11

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:26

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 20130326 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att Inger Fredriksson C fick närvara under sammanträdet samt att Anders Grönvall, S-kansliet, och Kristoffer Löfblad, SD-kansliet, fick

2013-03-26

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:25

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM 20130321 TID 10.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:23. 2 Naturvård och biologisk mångfald MJU12 Utskottet fortsatte behandling av motioner om naturvård och biologisk

2013-03-21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:24

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 20130319 TID 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:22. 2 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m. Ärendet bordlades. 3 Information från ordförandemötet

2013-03-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:23

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 20130314 TID 08.00 08.43  09.00 09.55  11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordningsfrågor Utskottet beslutade att Olle Larsson SD fick närvara under utskottssammanträdet. Ordförande hälsade Annika Duàn S välkommen som ersättare

2013-03-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 20130312 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att: Olle Larsson SD fick närvara under utskottssammanträdet, Frida Backman och Louise Dreifeldt, M-kansliet samt Therese Quiding,

2013-03-12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 20130307 TID 10.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Partnerskapsöverenskommelsen Camilla Lehorst, Näringsdepartementet, informerade om den s.k. Partnerskapsöverenskommelsen. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2013-03-07

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 20130214 TID 08.00 08.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 Utskottet överlade enligt RO 10:4 med miljöminister Lena Ek åtföljd av tjänstemännen Mikael Ekman och

2013-02-24

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 20130221 TID 08.00 09.00  09.05 09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att Annika Eclund KD fick närvara under sammanträdet. 2 EU-förslag om den gemensamma fiskeripolitiken Utskottet överlade

2013-02-21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:18

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 20130212 TID 11.00 12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2012/13:16 och 17 2 Fortsatt beredning Utskottet fortsatte beredningen av 2012/13:MJU8 Avfall och kretslopp, 2012/13:MJU9

2013-02-12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:17

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM 20130129 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Avfall och kretslopp MJU8 Utskottet behandlade motioner om avfall och kretslopp. Ärendet bordlades. 2 Livsmedelskontroll MJU9 Utskottet behandlade motioner om livsmedelskontroll.

2013-01-29

Paginering