Dokument & lagar (34 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2012/13:34

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34 DATUM 20130822 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag till direktiv om skadestånd vid överträdelser av konkurrensreglerna Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag KOM2013 404. Utskottet ansåg

2013-08-22

Näringsutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 20130611 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:32. 2 Granskning av grönbok om klimat- och energipolitiken till 2030 NU24 Utskottet fortsatte granskningen av grönbok om

2013-06-11

Näringsutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 20130604 TID 10.3012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Energiminister Anna Karin Hatt, Näringsdepartementet och kansliråd David Mjureke, Miljödepartementet, lämnade information om grönbok om klimat- och

2013-06-04

Näringsutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 20130530 TID 09.3011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU:s klimat- och energipolitiken till 2030 Generalsekreterare Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen, Senior Adviser Climate Innovation Stefan Henningsson, Världsnaturfonden, chef Annika

2013-05-30

Näringsutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 20130523 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:29. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Håkan Ekengren och departementssekreterare Sofia Hercules,

2013-05-23

Näringsutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 20130521 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:28. 2 Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner, ämnesråden Anneli Skoglund och Alexander Ramsay,

2013-05-21

Näringsutskottets protokoll 2012/13:28

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 20130516 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:27. 2 Granskning av meddelande om smart lagstiftning NU23 Utskottet fortsatt granskningen av meddelande om smart lagstiftning

2013-05-16

Näringsutskottets protokoll 2012/13:27

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM 20130514 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2012/13:25 och 2012/13:26. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung och kansliråd Erling Kristiansson,

2013-05-14

Näringsutskottets protokoll 2012/13:26

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 20130425 TID 9.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Näringsutskottet höll offentlig utfrågning om en fossiloberoende fordonsflotta. Program för utfrågningen framgår av bilaga 2. Vid protokollet Bibi Junttila Justeras

2013-04-25

Näringsutskottets protokoll 2012/13:25

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM 20130423 TID 11.0012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade med en korrigering i 3 protokoll 2012/13:24. 2 Information från Vinnova Generaldirektör Charlotte Brogren och kommunikationsdirektör Maria

2013-04-23

Näringsutskottets protokoll 2012/13:24

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 20130416 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:23. 2 Vissa frågor om SJ AB och Green Cargo AB NU4y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till trafikutskottet över

2013-04-16

Näringsutskottets protokoll 2012/13:23

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 20130411 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:22. 2 Information från Energimyndigheten Generaldirektör Erik Brandsma, lämnade information om Energimyndighetens verksamhet.

2013-04-11

Näringsutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 20130326 TID 11.0012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:21. 2 Information från Exportkreditnämnden Generaldirektör Karin Apelman och biträdande avdelningschef Karl-Oskar Olming,

2013-03-26

Näringsutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 20130314 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att personalchef Per Bergdahl fick närvara vid sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:20. 3 Prövning av

2013-03-14

Näringsutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 20130305 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:19. 2 Mineralpolitiska frågor NU14 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om mineralpolitiska frågor. Utskottet fattade

2013-03-05

Näringsutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 20130221 TID 10.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:18. 2 Information om partnerskapsöverenskommelsen Kansliråd Camilla Lehorst, regeringskansliets projektledare för arbetet

2013-02-21

Näringsutskottets protokoll 2012/13:18

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 20130214 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:17. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Håkan Ekengren och kansliråd Håkan Hillefors, Näringsdepartementet,

2013-02-14

Näringsutskottets protokoll 2012/13:17

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM 20130212 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:16. 2 Överläggning om inre marknaden för energi Utskottet överlade med statssekreterare Daniel Johansson om regeringens

2013-02-12

Näringsutskottets protokoll 2012/13:16

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:16 DATUM 20130122 TID 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Sveaskog Verkställande direktör Per-Olof Wedin, finansdirektör Per Matses och skogs- och miljöchef Herman Sundqvist, Sveaskog, lämnade information om Sveaskogs verksamhet.

2013-01-22

Näringsutskottets protokoll 2012/13:15

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 20121206 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:14. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Håkan Ekengren och kansliråden Christian Berger, Håkan Hillefors

2012-12-06

Paginering