Dokument & lagar (520 träffar)

Omröstning 2012/13:JuU12p14 Nya kriminalvårdsanstalter

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 14 Nya kriminalvårdsanstalter Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju287 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 94 0 0 13 MP

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU12p2 Verkställighetsplanering för dömda under 40 år

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 2 Verkställighetsplanering för dömda under 40 år Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. MP yrkande 9. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-03-13

Riksdagsskrivelse 2012/13:172

Riksdagsskrivelse 2012/13:172 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU16 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 mars 2013 Jan Ertsborn Claes

2013-03-13

Riksdagsskrivelse 2012/13:172 (pdf, 84 kB)

Utskottsmöte 2012/13:21 Tisdag 2013-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:21 Datum och tid: 2013-03-12 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar JuU17 Beredning Prop. 2012/13:68 Föredragande: AB 3. Subsidiaritetsprövning av förslag

2013-03-12 11:00:00

Justitieutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-03-12 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanterna George Bassilious och Denise Waldfogel fick närvara vid sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den

2013-03-12

Proposition 2012/13:111

Regeringens proposition 2012/13:111 En skärpt sexualbrottslagstiftning Prop. 2012/13:111 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2013 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås förändringar av sexualbrottslagstiftningen


Utskottsberedning: 2012/13:JuU20
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2012/13:111 (pdf, 2524 kB)

Proposition 2012/13:108

Regeringens proposition 2012/13:108 Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov Prop. fridskränkning och grov kvinnofridskränkning 2012/13:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2013 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2012/13:JuU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2012/13:108 (pdf, 412 kB)

Omröstning 2012/13:JuU10p35 Användning av otillåtna utredningsmetoder i vissa fall

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 35 Användning av otillåtna utredningsmetoder i vissa fall Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju218 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p33 Översyn av straffskalor

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 33 Översyn av straffskalor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju391 av Kent Ekeroth och Lars Isovaara båda SD yrkande 1, 2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 9 och 2012/13:Ju259 av Kent Ekeroth och Lars Isovaara båda SD yrkande 1.

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p31 Avskaffa preskriptionstiderna för grova vålds- och sexualbrott

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 31 Avskaffa preskriptionstiderna för grova vålds- och sexualbrott Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 8 och 2012/13:Ju264 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p21 Särskilt vållandebrott vid rattfylleri m.m.

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 21 Särskilt vållandebrott vid rattfylleri m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 58 och 2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 69. Datum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p34 Återfall i brott efter livstidsstraff

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 34 Återfall i brott efter livstidsstraff Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju208 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 14 M 95

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p2 Hedersrelaterade brott

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Hedersrelaterade brott Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A378 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD yrkande 6, 2012/13:Ju296 av Désirée Pethrus KD yrkande 2, 2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 77, 2012/13:Ju380 av Carina Ohlsson m.fl.

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p13 Djurplågeri

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 13 Djurplågeri Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju313 av Björn Söder och Richard Jomshof båda SD yrkandena 1-4. Datum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p1 Hets mot folkgrupp

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Hets mot folkgrupp Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju387 och 2012/13:Ju397. Datum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 95 0 0 12 MP 23

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p15 Deltagande i kriminell organisation

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 15 Deltagande i kriminell organisation Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju288 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkandena 1, 6 och 7. Datum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-03-07

Motion 2012/13:Ju11 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju11 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:69 Kränkande fotografering MP030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den föreslagna lagstiftningen i 4 kap. brottsbalken ska ges en tidsbegränsad giltighet


Utskottsberedning: 2012/13:JuU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ju11 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ju10 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju10 av Richard Jomshof SD med anledning av prop. 2012/13:69 Kränkande fotografering SD349 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att försvarliga syften som inte medför straffansvar vid brottet kränkande fotografering


Utskottsberedning: 2012/13:JuU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ju10 av Richard Jomshof (SD) (doc, 60 kB)

Proposition 2012/13:74

Regeringens proposition 2012/13:74 Förfalsknings- och sanningsbrotten Prop. 2012/13:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar av


Utskottsberedning: 2012/13:JuU24
Riksdagsbeslut (19 förslag): , 19 bifall,

Proposition 2012/13:74 (pdf, 735 kB)

Proposition 2012/13:73

prop 2012/13 73 Regeringens proposition 2012/13:73 Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och Prop. straffrättsligt samarbete 2012/13:73 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2012/13:JuU19
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 14 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2012/13:73 (pdf, 2236 kB)