Dokument & lagar (489 träffar)

Motion 2012/13:Sf329 av Helén Pettersson i Umeå (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf329 av Helén Pettersson i Umeå S Adoptivbarns rätt till trygghet S9164 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om adoptivbarn och föräldraförsäkringen. Motivering I årets budgetproposition aviserar regeringen en kommande

2012-10-04

Motion 2012/13:Sf329 av Helén Pettersson i Umeå (S) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:Sf328 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf328 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. S Kvinnor och sjukförsäkringen S9168 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändringar i sjukförsäkringen. Motivering Fyrtioåriga kvinnor med psykiska besvär och/eller värk

2012-10-04

Motion 2012/13:Sf328 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Sf327 av Raimo Pärssinen (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf327 av Raimo Pärssinen S Socialtjänstlagen S32191 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förändring av socialtjänstlagen när det gäller hem för ensamkommande flyktingbarn. Motivering I dag blir mottagningshemmen

2012-10-04

Motion 2012/13:Sf327 av Raimo Pärssinen (S) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:Sf326 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf326 av Matilda Ernkrans m.fl. S Barnperspektiv i migrations- och flyktingpolitiken S9135 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en skyndsam förändring av tolkningen av begreppet synnerligen ömmande omständigheter.

2012-10-04

Motion 2012/13:Sf326 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Sf325 av Peter Hultqvist och Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf325 av Peter Hultqvist och Roza Güclü Hedin S Bärplockares situation i svenska skogar S35080 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bärplockares situation i svenska skogar. Motivering Under senare år har det varje

2012-10-04

Motion 2012/13:Sf325 av Peter Hultqvist och Roza Güclü Hedin (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Sf324 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf324 av Isak From m.fl. S Stärk samordningsförbunden S32132 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att stärka samordningsförbundens viktiga arbete. Motivering Det finns drygt 85 samordningsförbund


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf324 av Isak From m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Sf323 av Katarina Köhler (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf323 av Katarina Köhler S Asylprocesser och arbetskraftsinvandring S9122 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om asylprocesser och arbetskraftsinvandring. Motivering Många asylsökande som kommit till Sverige har fått


Utskottsberedning: 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf323 av Katarina Köhler (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Sf322 av Lennart Axelsson och Håkan Bergman (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf322 av Lennart Axelsson och Håkan Bergman S Ge Migrationsverket ett utökat socialt ansvar S9174 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ge Migrationsverket i uppdrag att, i samverkan med


Utskottsberedning: 2012/13:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf322 av Lennart Axelsson och Håkan Bergman (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Sf321 av Carin Runeson och Lennart Axelsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf321 av Carin Runeson och Lennart Axelsson S Finsam S9150 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Finsam. Motivering I dagens Sverige finns drygt 80 samordningsförbund och mer än 200 av landets kommuner är med i något


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf321 av Carin Runeson och Lennart Axelsson (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Sf319 av Mikael Oscarsson och Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf319 av Mikael Oscarsson och Roland Utbult KD Adoptionsbidraget KD659 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att höja och indexera adoptionsbidraget. Motivering Adoption är en möjlighet för


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf319 av Mikael Oscarsson och Roland Utbult (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Sf309 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf309 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 8 Migration V285 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2013 för utgiftsområde 8 Migration Tusental


Utskottsberedning: 2012/13:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf309 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:Sf308 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf308 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn V203 Sammanfattning Vänsterpartiet föreslår att en individualisering av föräldraförsäkringen genomförs 2014. Detta är en nödvändig reform för att ge barn tillgång till båda sina föräldrar och för


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf308 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 68 kB)

Motion 2012/13:Sf307 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf307 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom V202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf307 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Sf306 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf306 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom V201 Sammanfattning Vänsterpartiet vill avskaffa sjukpenningens bortre tidsgräns och ersätta den med rättigheter till stöd. Man ska lämna sjukförsäkringen när man har tillräcklig arbetsförmåga, inte p.g.a.


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf306 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 73 kB)

Motion 2012/13:Sf305 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf305 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. V Ensamstående föräldrar V204 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Ensamstående föräldrar har sämre ekonomi 3 4 Höj underhållsstödet 4 5 Barn till fattiga umgängesföräldrar 4 6 Förbättra bostadsbidraget för ensamstående föräldrar 5


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3 2012/13:SfU1 2012/13:SfU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:Sf305 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (doc, 76 kB)

Motion 2012/13:Sf300 av Clas-Göran Carlsson och Carina Adolfsson Elgestam (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf300 av Clas-Göran Carlsson och Carina Adolfsson Elgestam S Bevilja uppehållstillstånd för afghanska tolkar S9052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en förstärkning av skyddet för tolkar som används


Utskottsberedning: 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf300 av Clas-Göran Carlsson och Carina Adolfsson Elgestam (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Sf297 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf297 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. V Jämställd föräldraförsäkring V220 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 En jämställd föräldrapenning 2 3.1 Återinför mål om jämställt uttag av föräldrapenning 3 4 Föräldraförsäkringen i familjer med fler


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:Sf297 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (doc, 78 kB)

Motion 2012/13:Sf293 av Johan Hultberg (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf293 av Johan Hultberg M Ett rättvisare pensionssystem M1540 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över inkomsttaket och avgifterna i pensionssystemet. Motivering Det nuvarande ålderspensionssystemet som infördes


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf293 av Johan Hultberg (M) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Sf292 av Anna Steele (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf292 av Anna Steele FP Fler individknutna månader i föräldraförsäkringen FP856 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att föräldraförsäkringens månader bör knytas till vardera vårdnadshavare en tredjedel av tiden vardera


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Sf292 av Anna Steele (FP) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Sf290 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf290 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Förlängt barnbidrag M1548 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en ändring av namnet på bidraget till gymnasiesärskolans elever från förlängt barnbidrag till ett


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf290 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (doc, 54 kB)