Dokument & lagar (278 träffar)

Motion 2012/13:Ju9 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju9 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av skr. 2012/13:47 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011 MP024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:JuU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Ju9 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:Ju8 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju8 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess MP020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa kravet i 4 kap. 10 a sista stycket rättegångsbalken att


Utskottsberedning: 2012/13:JuU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Ju8 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Ju7 av Lena Olsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju7 av Lena Olsson m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess V015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:JuU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Ju7 av Lena Olsson m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Ju6 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju6 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess S33004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att förkorta överklagandetiden från två månader till tre veckor för förvaltningsrättens och kammarrättens


Utskottsberedning: 2012/13:JuU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2012/13:Ju6 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Ju5 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju5 av Kent Ekeroth SD med anledning av skr. 2012/13:43 2012 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll SD277 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvisning med stöd av lagen om särskild


Utskottsberedning: 2012/13:JuU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:Ju5 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 66 kB)

Motion 2012/13:U6 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:U6 av Hans Linde m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:41 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF V014 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2012/13:41 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan


Utskottsberedning: 2012/13:UFöU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:U6 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 78 kB)

Motion 2012/13:U7 av Julia Kronlid och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:U7 av Julia Kronlid och Mikael Jansson SD med anledning av prop. 2012/13:41 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF SD328 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 785 personer


Utskottsberedning: 2012/13:UFöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:U7 av Julia Kronlid och Mikael Jansson (SD) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:Ju4 av Lars Isovaara (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju4 av Lars Isovaara SD med anledning av prop. 2012/13:38 En ny tidbegränsad vapenamnesti SD347 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att försäljning av vapen som lämnas in under amnestin bör tillåtas. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:JuU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ju4 av Lars Isovaara (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:38 En ny tidbegränsad vapenamnesti S33003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vapenamnestin ska gälla i sex månader. Motivering Regeringen beskriver


Utskottsberedning: 2012/13:JuU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Ju311 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju311 av Kent Ekeroth SD Sänkt straffmyndighetsålder SD188 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffmyndighetsåldern bör sänkas från 15 år till 13 år. Motivering 1 kap. 6 BrB reglerar den s.k. straffmyndighetsåldern


Utskottsberedning: 2012/13:JuU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ju311 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. MP All kärlek är bra kärlek MP2404 1 Sammanfattning Alla människor är födda fria och jämlika, men inte nödvändigtvis lika. För Miljöpartiet de gröna är det fullkomligt självklart att alla människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning,


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:CU8 2012/13:JuU1 2012/13:KrU10 2012/13:KrU5 2012/13:KU1 2012/13:SfU1 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU12 2012/13:SoU13 2012/13:SoU24 2012/13:SoU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8 2012/13:UU10 2012/13:UU15 2012/13:UU2 2013/14:KU23
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 154 kB)

Motion 2012/13:So576 av Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:So576 av Per Ramhorn SD Suicidprevention SD304 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade insatser för att motverka suicid i allmänhet och bland ungdomar i synnerhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2012/13:JuU10 2012/13:SoU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:So576 av Per Ramhorn (SD) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Sf391 av Lotta Hedström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf391 av Lotta Hedström m.fl. MP Tortyr och tortyrskador MP3402 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tortyrskadeutredningar regelmässigt ska utföras i asylsökningsprocessen om den sökande eller en handläggare


Utskottsberedning: 2012/13:KU19 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2013/14:JuU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:Sf391 av Lotta Hedström m.fl. (MP) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 8 Migration S34001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett gemensamt europeiskt asylsystem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:CU8 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 103 kB)

Motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid S24001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 6 Våra förslag, sammanfattning 6 Inledning 7 En bra kulturpolitik skapar ett kreativt Sverige 7 Kunskap och arbete


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:KrU1 2012/13:KrU10 2012/13:KrU11 2012/13:KrU3 2012/13:KrU5 2012/13:KrU6 2012/13:KrU7 2012/13:KrU8 2012/13:KrU9 2012/13:SkU16 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8 2013/14:JuU14 2013/14:KU28
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 44 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 213 kB)

Motion 2012/13:Ju406 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju406 av Mikael Jansson SD Vapenlagstiftningens inverkan på sportskyttet SD176 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om revidering av kommittédirektiv 2012:9. Motivering Sverige har idag en relativt hård lagstiftning


Utskottsberedning: 2012/13:JuU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ju406 av Mikael Jansson (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Ju404 av Mats Pertoft (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju404 av Mats Pertoft MP Märk soft airguns MP3306 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att märka soft airguns. Motivering Airsoft är en hobby som utövas med airsoftvapen, vanligen kallade soft airguns eller airsoft


Utskottsberedning: 2012/13:JuU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ju404 av Mats Pertoft (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. MP En kriminalvård för ett tryggare Sverige MP1301 1. Sammanfattning Varje år döms över 100 000 personer för brott i Sverige. Varje gång en av dessa återfaller i brottslighet är ett misslyckande. På samma sätt är det ett misslyckande varje gång en ny person


Utskottsberedning: 2012/13:AU8 2012/13:JuU1 2012/13:JuU12 2012/13:JuU13 2012/13:SoU11 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. (MP) (doc, 104 kB)

Motion 2012/13:Ju400 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju400 av Cecilia Widegren M Polisutbildning i Skaraborg M1760 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att etablera en polisutbildning i Skaraborg. Motivering Sverige har fler poliser än någonsin


Utskottsberedning: 2012/13:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ju400 av Cecilia Widegren (M) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Ju399 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju399 av Cecilia Widegren M Civil olydnad och att ta lagen i egna händer M1518 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över tillämpningen av straffskalan för vissa brott mot viss näringsverksamhet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:JuU1 2012/13:JuU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Ju399 av Cecilia Widegren (M) (doc, 59 kB)