Dokument & lagar (5 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2012:8

Sedan A A avgått som ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Norrköpings kommun utsåg Länsstyrelsen i Östergötlands län B B som ledamot och C C som ersättare. C C har överklagat beslutet och anfört att han för tre månader sedan framfört till sin partiordförande att han inte var intresserad av att bli ersättare

2012-08-08

Valprövningsnämndens beslut 1996:4

Vid sammanträde den 16-17 november 1995 beslöt Sametingets valnämnd under punkt 16 vid förrättning enligt 3 kap. 32 a sametingslagen 1992:1433 dels att avslå en begäran från AA om återinträde som ledamot av Sametinget, dels att efter verkställd sammanräkning från Riksskatteverket konfirmera Sametingets beslut att som ersättare

1996-04-17

Valprövningsnämndens beslut 1996:2

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade den 5 februari 1996 att bl.a. utse AA till ny ersättare för Miljöpartiet de Gröna i Hällefors kommun. Miljöpartiet de Gröna i Hällefors överklagade länsstyrelsens beslut och anförde att länsstyrelsen vid utseendet av ersättare för partiet felaktigt bortsett från BB, som borde stått närmast

1996-04-17

Valprövningsnämndens beslut 1996:1

Riksskatteverket RSV fastställde den 29 september 1995 utgången av valet till Europaparlamentet den 17 september 1995. I en den 30 januari 1996 dagtecknad skrivelse, som inkom till RSV den 2 februari 1996, överklagade NN valet. Valprövningsnämnden yttrade: Enligt 15 kap. 4 tredje stycket vallagen 1972:620 skulle skrivelsen

1996-03-06

Valprövningsnämndens beslut 1996:3

Den 26 oktober 1995 ansökte Sveriges Kommunistiska Parti, Vintrosagatan 11, Bandhagen, genom AA om registrering av partibeteckningen Sveriges Kommunistiska Parti för val till riksdagen. Som ombud för partiet anmäldes AA. Den 21 december 1995 ansökte Sveriges Kommunistiska Parti, Box 1566, Solna, genom BB om registrering

1996-01-21