Dokument & lagar (195 träffar)

Statens offentliga utredningar 2012:43

Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd Betänkande av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter Stockholm 2012 SOU 2012:43 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2012-06-27

Statens offentliga utredningar 2012:43 (pdf, 1725 kB)

Statens offentliga utredningar 2012:46

Dammsäkerhet, Tydliga regler och effektiv tillsyn Dammsäkerhet Tydliga regler och effektiv tillsyn Betänkande av Utredningen om översyn av de statliga insatserna för dammsäkerhet Stockholm 2012 SOU 2012:46 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

2012-06-19

Statens offentliga utredningar 2012:46 (pdf, 7199 kB)

Statens offentliga utredningar 2012:38

Minska riskerna med farliga ämnen Strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2012 SOU 2012:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2012-06-15

Statens offentliga utredningar 2012:38 (pdf, 2272 kB)

Statens offentliga utredningar 2012:39

Bilaga 7 Uppföljning av Trafikverkets totalentreprenader uppföljning av 11 vägprojekt På uppdrag av Produktivitetskommittén Prolog 2011 269 270 Sammanfattning Produktivitetskommittén har hösten 2011 lämnat ett uppdrag till Prolog att göra en uppföljning av 11 av Trafikverkets totalentreprenader. Uppföljningen gjordes


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2012:39 (pdf, 2977 kB)

Statens offentliga utredningar 2012:39

Bilaga 5 Projekteringsupphandling i nya former förstudie Jan-Eric Nilsson Statens Väg- och Transportforskningsinstitut 581 95 Linköping 101 Bilaga 5 SOU 2012:39 Förord Regeringen gjorde i propositionen Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt prop. 2008/09:35 bedömningen att anläggningsmarknaden


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2012:39 (pdf, 2666 kB)

Statens offentliga utredningar 2012:39

Vägar till förbättrad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen Bilagedel Betänkande av Produktivitetskommittén Stockholm 2012 SOU 2012:39 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2012:39 (pdf, 1853 kB)

Statens offentliga utredningar 2012:39

6Utvecklade former för projekteringsupphandling Produktivitetskommitténs förslag: Öka andelen uppdrag med ersättning mot fast arvode. Utveckla ersättningsmodeller som främjar kreativitet och resultat. Prova olika ersättningsmodeller på likartade gärna små projekt och följ upp utfallet på ett systematiskt sätt. 6.1Kommitténs


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2012:39 (pdf, 1967 kB)

Statens offentliga utredningar 2012:39

Vägar till förbättrad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen Betänkande av Produktivitetskommittén Stockholm 2012 SOU 2012:39 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2012-06-14

Statens offentliga utredningar 2012:39 (pdf, 1666 kB)

Statens offentliga utredningar 2012:37

Kulturmiljöarbete i en ny tid Betänkande av Kulturmiljöutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:37 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47

2012-06-07

Statens offentliga utredningar 2012:37 (pdf, 1151 kB)

Statens offentliga utredningar 2012:34

Nya påföljder, Del 1-4, del 4 Nya påföljder Betänkande av Påföljdsutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2012:34 (pdf, 4003 kB)

Statens offentliga utredningar 2012:34

Nya påföljder, Del 1-4, del 3 Nya påföljder Betänkande av Påföljdsutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2012:34 (pdf, 6169 kB)

Statens offentliga utredningar 2012:34

Nya påföljder, Del 1-4, del 2 Nya påföljder Betänkande av Påföljdsutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2012:34 (pdf, 2597 kB)

Statens offentliga utredningar 2012:34

Nya påföljder, Del 1-4, del 1 Nya påföljder Betänkande av Påföljdsutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2012-06-05

Statens offentliga utredningar 2012:34 (pdf, 1596 kB)

Statens offentliga utredningar 2012:42

Bättre behörighetskontroll Ändringar i förordningen 2006:196 om register över hälso- och sjukvårdspersonal Delbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2012 SOU 2012:42 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2012-06-04

Statens offentliga utredningar 2012:42 (pdf, 1698 kB)

Statens offentliga utredningar 2012:41

Bilaga 2 REKOMMENDATIONER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 10 april 2008 om förvaltningen av immateriella rättigheter i samband med kunskapsöverföring och en uppförandekod för universitet och andra offentliga forskningsorganisationer 125 Bilaga 2 SOU 2012:41 5.6.2008 Europeiska unionens officiella


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2012:41 (pdf, 145 kB)

Statens offentliga utredningar 2012:41

Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor: Kartläggning, analys och förslag till förbättringar slutbetänkande Slutbetänkande av Innovationsstödsutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:41 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2012-06-04

Statens offentliga utredningar 2012:41 (pdf, 1573 kB)

Statens offentliga utredningar 2012:40

Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor: Kartläggning, analys och förslag till förbättringar en preliminär delrapport Delbetänkande av Innovationsstödsutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:40 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

2012-06-04

Statens offentliga utredningar 2012:40 (pdf, 1004 kB)

Statens offentliga utredningar 2012:12

Penningtvätt kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud Penningtvätt kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud Betänkande av 2010 års penningtvättsutredning Stockholm 2012 SOU 2012:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2012-05-30

Statens offentliga utredningar 2012:12 (pdf, 2080 kB)

Statens offentliga utredningar 2012:35

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Betänkande av Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Stockholm 2012 SOU 2012:35 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

2012-05-24

Statens offentliga utredningar 2012:35 (pdf, 2990 kB)

Statens offentliga utredningar 2012:33

Gör det enklare Gör det enklare Slutbetänkande av Statens vård- och omsorgsutredning Stockholm 2012 SOU 2012:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2012-05-15

Statens offentliga utredningar 2012:33 (pdf, 7635 kB)