Dokument & lagar (195 träffar)

Betänkande 1996/97:BoU13

Riksdagen beslutade att Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län utom Habo och Mullsjö kommuner ska läggas samman till ett län den 1 januari 1998. Det nya länet ska heta Västra Götalands län. Regeringen hade föreslagit namnet Västergötlands län. De nuvarande länsstyrelserna i länen läggs samtidigt samman till en länsstyrelse. Göteborg ska vara residensstad i länet. Västra Götalands län ska omfattas av den tidigare beslutade försöksverksamheten med regionala självstyrelseorgan. Verksamheten avses i detta län inledas den 1 januari 1999.


Justering: 1997-04-29 Debatt: 1997-05-15

Motion 1996/97:Bo36 av Lennart Brunander och Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo36 av Lennart Brunander och Marianne Andersson c med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige I propositionen föreslås att Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län utom Habo och Mullsjö kommuner läggs samman till Västergötlands


Utskottsberedning: --1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo35 av Erling Bager och Eva Flyborg (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo35 av Erling Bager och Eva Flyborg fp med anledning av prop. 1996/97108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Det nya storlänet bör heta Göteborgs län Regeringen föreslår i sin proposition att det nya länet i västra Sverige benämns Västergötlands län med motiveringen


Utskottsberedning: -1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo34 av Claes-Göran Brandin (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo34 av Claes-Göran Brandin s med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige I propositionen föreslår regeringen att Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län utom Habo och Mullsjö kommuner läggs samman till Västergötlands län med Göteborg


Utskottsberedning: -1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo33 av Holger Gustafsson och Åke Carnerö (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo33 av Holger Gustafsson och Åke Carnerö kd med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Den ändrade länsindelningen innebär att flera nuvarande landskap och län ska ingå i det nya län som regeringen föreslår ska heta Västergötlands län.


Utskottsberedning: -1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo32 av Märta Johansson m.fl. (s, c)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo32 av Märta Johansson m.fl. s, c med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige I propositionen föreslår regeringen att Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län utom kommunerna Habo och Mullsjö läggs samman till Västergötlands


Utskottsberedning: -1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo31 av Kenth Skårvik och Eva Eriksson (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo31 av Kenth Skårvik och Eva Eriksson fp med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige I propositionen föreslår regeringen att ett nytt västsvenskt storlän skapas. Detta är mycket bra då frågan har utretts under många år samtidigt som det


Utskottsberedning: --1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo30 av Per Rosengren och Kenneth Kvist (v)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo30 av Per Rosengren och Kenneth Kvist v med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige I proposition 1996/97:108 föreslår regeringen att Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län utom Habo och Mullsjö kommuner läggs samman till Västergötlands


Utskottsberedning: -1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo29 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo29 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Inledning I propositionen föreslår regeringen att Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län, utom Habo och Mullsjö kommuner, läggs samman till Västergötlands


Utskottsberedning: ----------1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo28 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo28 av Sylvia Lindgren m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Den kommunala självstyrelsen och den decentralisering av beslut som skett under en längre tid har gjort de lokala och regionala nivåerna till betydelsefulla aktörer


Utskottsberedning: -1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo27 av Elver Jonsson och Eva Eriksson (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo27 av Elver Jonsson och Eva Eriksson fp med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Den tydligaste iakttagelsen man gör över de västsvenska länens flerhundraåriga historia är den originella, för att inte säga, omöjliga geografiska indelningen.


Utskottsberedning: -----1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo26 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo26 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Nej till västsvenskt storlän Ärendet och dess beredning Förslag om ändrad länsindelning i Västsverige har lämnats av Regionberedningen i delbetänkandet Västsverige


Utskottsberedning: ---1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo25 av Ingvar Johnsson och Nils-Erik Söderqvist (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo25 av Ingvar Johnsson och Nils-Erik Söderqvist s med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige I propositionen 1996/97:108 om ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige har regeringen föreslagit att försöksverksamheten i Västergötlands


Utskottsberedning: -1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo24 av Johan Lönnroth (v)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo24 av Johan Lönnroth v med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Ordet län har sitt ursprung i det feodala förläning kungen gav i sin nåd uppdraget att förvalta ett område till fogdar eller underställda länsherrar med andra beteckningar.


Utskottsberedning: -1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo23 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo23 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Regeringens förslag om ett bildande av ett Västergötlands län innehållande de tre tidigare länen Skaraborg, Älvsborg och Göteborgs och Bohus län markerar slutet på en


Utskottsberedning: -1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo22 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo22 av Elizabeth Nyström m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Regeringens förslag innebär att det nya västsvenska länet skall heta Västergötlands län. Detta är ett olämpligt förslag. Det nya länet består av tre ingående landskap,


Utskottsberedning: -1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo21 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo21 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Frågan om en förändrad länsstruktur har utretts i många år. Den nu påbörjade försöksverksamheten i Kalmar, Gotlands och Skåne län föreslås fortsätta med en försöksverksamhet


Utskottsberedning: --1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo20 av Sten Svensson och Lars Hjertén (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo20 av Sten Svensson och Lars Hjertén m med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige I propositionen 1995/96:38 redovisade regeringen sin syn på handläggningen av länsindelningsfrågan i Västsverige. I propositionen begärdes inget riksdagens


Utskottsberedning: --1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Betänkande 1996/97:BoU14

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att i den ekonomiska vårpropositionen lägga fram förslag om förändringar av reglerna för bostadsbidrag. Avsikten med de nya reglerna ska vara att mildra effekterna för de hushåll som drabbats hårdast av de sedan årsskiftet gällande reglerna. De nya reglerna bör träda i kraft snarast.


Justering: 1997-03-11 Debatt: 1997-03-19

Betänkande 1996/97:BoU12

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över hur informationsinsatser om barnsäkerhet i byggnader kan samordnas mellan myndigheter, organisationer och företag. Det behövs även ytterligare information för att öka användningen av brandvarnare i det befintliga bostadsbeståndet, konstaterade riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen. Ansvaret för informationen ligger i första hand på regeringen och Boverket. Ställningstagandena gjordes med anledning av motionsförslag.


Justering: 1997-03-11 Debatt: 1997-03-20