Dokument & lagar (340 träffar)

Bilaga

Promemoria 2012-10-24 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II vecka 43. Översänds för skriftligt samråd vecka 43 till torsdag 25 oktober, kl 08.30. Frågor som lösts i förberedande instanser 5 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 47 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-10-24 Statsrådsberedningen EU-kansliet Komplettering Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II vecka 43. Översänds för skriftligt samråd vecka 43 till torsdag 25 oktober, kl 08.30. Frågor som lösts i förberedande instanser 3 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 33 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-10-25 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I vecka 43. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 43 till fredagen den 26 oktober, kl 14.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 4 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 39 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-10-18 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I vecka 42. Översänds för skriftligt samråd vecka 42 till fredagen den 19 oktober, kl 14.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 4 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 39 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-10-10 Statsrådsberedningen EU-kansliet Komplettering troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II vecka 41 Överlämnas för skriftligt samråd vecka 41 till fredagen den 12 oktober kl. 14.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 3 Färdigförhandlad II-punkt från möte i


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 31 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-10-10 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes eller förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II vecka 41 Överlämnas för skriftligt samråd vecka 41 till fredagen den 12 oktober kl. 14.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 8 Troliga A-punkter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 66 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-10-03 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II vecka 40. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 40 till torsdagen den 4 oktober, kl 08.30. Frågor som lösts i förberedande instanser 6 Troliga A-punkter inför kommande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 50 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-09-27 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och Coreper II vecka 39. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 39 till fredagen den 28 september kl 14.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 7 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 58 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-09-20 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och förväntas godkännas vid Coreper II vecka 38 Översänds för skriftligt samråd vecka 38 till fredagen den 21 september, kl 14.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 6 Troliga A-punkter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 54 kB)

Bilaga

Kansliet/MH Bilaga 2 2013-02-19 till protokoll 2012/13:20 Förslag till preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. våren 2013 Handl. Datum Ärende Deb. dag Tisdagen den 5 mars Information från regeringen om aktuella EU-frågor på civilutskottets beredningsområde Justitiedepartementet AL Justering Planering


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 251 kB)

Bilaga

Kansliet/MH Bilaga 2 2013-02-19 till protokoll 2012/13:20 Förslag till preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. våren 2013 Handl. Datum Ärende Deb. dag Tisdagen den 5 mars Information från regeringen om aktuella EU-frågor på civilutskottets beredningsområde Justitiedepartementet AL Justering Planering


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 29 kB)

Bilaga

CIVILUTSKOTTET PROGRAM Bilaga 2 till protokoll 2012/13:19 OFFENTLIG UTFRÅGNING SMS-LÅN SITUATIONEN I DAG Våren 2008 anordnade civilutskottet en offentlig utfrågning om sms-lån. Därefter har en ny konsumentkreditlag trätt i kraft. Syftet med utskottets aktuella utfrågning är att få information om situationen i dag och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 108 kB)

Bilaga

CIVILUTSKOTTET PROGRAM Bilaga 2 till protokoll 2012/13:19 OFFENTLIG UTFRÅGNING SMS-LÅN SITUATIONEN I DAG Våren 2008 anordnade civilutskottet en offentlig utfrågning om sms-lån. Därefter har en ny konsumentkreditlag trätt i kraft. Syftet med utskottets aktuella utfrågning är att få information om situationen i dag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 47 kB)

Bilaga

JuU Inkomna EU-dokument 24 jan 14 feb 2013 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsligt 2013-02-06 KOM2013 42 skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning och om ersättning av rådets rambeslut 2000/383/RIF


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 17 kB)

Bilaga

JuU Inkomna EU-dokument 24 jan 14 feb 2013 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik 2013-02-06 KOM2013 42 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning och om ersättning av rådets rambeslut 2000/383/RIF


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 39 kB)

Bilaga

Stockholm 2013-01-28 Justitieutskottet Begäran om att kalla utrikesministern till utskottet Ärendet handlar om två svenskar som vistats i ett annat land och av det landets utvisats/utlämnats till USA. I USA är de föremål för rättsligt förfarande. Justitieutskottet ansvarar för frågor rörande rättsväsendet, internationellt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 84 kB)

Bilaga

Till JuU inkomna EU-dokument 23 oktober 7 november 2012 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik 2012-10-23 KOM2012 590 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Finansieringsöversikt som åtföljer förordning EU nr 1168/2011 Ministerrådet Inlämnat Beteckning Rubrik


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 32 kB)

Bilaga

Stockholm 2013-01-28 Justitieutskottet Begäran om att kalla utrikesministern till utskottet Ärendet handlar om två svenskar som vistats i ett annat land och av det landets utvisats/utlämnats till USA. I USA är de föremål för rättsligt förfarande. Justitieutskottet ansvarar för frågor rörande rättsväsendet, internationellt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 18 kB)

Bilaga

Bilaga 2 till PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 20 Program Sex riksdagsutskott inbjöd i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond till seminarium i Förstakammarsalen torsdagen den 24 januari 2013 kl. 9.30. För 25 år sedan beslöt riksdagen att införa mål- och resultatstyrning i staten. Sedan dess har regeringarna experimenterat


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 135 kB)

Bilaga

C I V I L U T S K O T T E T Monica Hall PM 2012-10-23 Bilaga 2 till protokoll 2012/13:4 Fråga om förenklad motionsberedning i CU under 2012/13 Riksdagens beslut om förenklad motionsberedning Våren 2006 godkände riksdagen riktlinjer för förenklad motionsberedning framst. 2005/06:RS3, bet. 2005/06:KU21, prot. 2005/06:133De


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 35 kB)