Dokument & lagar (841 träffar)

Bilaga

Protokoll från öppen utfrågning den 19 augusti 2014 om penningpolitiken Tid: tisdagen den 19 augusti kl. 09.0011.00 Plats: Skandiasalen Inbjudna: Stefan Ingves, riksbankschef Martin Flodén, vice riksbankschef Deltagare: Anna Kinberg Batra Mordförande Fredrik Olovsson Svice ordförande Peder Wachtmeister M Göran Pettersson


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 148 kB)

Bilaga

Protokoll från öppen utfrågning den 19 augusti 2014 om penningpolitiken Tid: tisdagen den 19 augusti kl. 09.0011.00 Plats: Skandiasalen Inbjudna: Stefan Ingves, riksbankschef Martin Flodén, vice riksbankschef Deltagare: Anna Kinberg Batra Mordförande Fredrik Olovsson Svice ordförande Peder Wachtmeister M Göran Pettersson


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 53 kB)

Bilaga

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument 25 februari 6 mars 2014 Dokument från Ministerrådet Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2014-02-25 6328/14 Press release 3292nd Council meeting General Affairs Brussels, 11 February 2014 Rådet antog förordningen om inrättande av Herkules III-programmet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 44 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2014-02-14 CM 1662/14 Kallelse och preliminär dagordning 3298:e mötet i Europeiska unionens råd rättsliga och inrikes frågor 3 och 4 mars 2014 Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2014-02-18 2013/14:FPM54 Förebyggande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 27 kB)

Bilaga

2014-01-24 Till Justitieutskottet Förslag till utskottsinitiativ Sexuella övergrepp tillhör de allra allvarligaste brotten. Varje år anmäls omkring 6 000 våldtäkter, men bara några hundra döms för brottet. Rättsväsendets bekämpande av sexuellt våld fungerar inte tillfredsställande. Det är uppenbart att både lagstiftningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 22 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II vecka 18 samt godkändes vid SJK 2014-04-14. Överlämnas för skriftligt samråd till måndagen den 5 maj 2014, kl 11.00. Innehållsförteckning 1. Monthly list of acts adopted under the written procedure 5 2. Case before the General Court of


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 65 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I vecka 18. Överlämnas för skriftligt samråd till måndagen den 5 maj 2014 kl. 11.00 Innehållsförteckning 1. Case before the Court of Justice Case C-427/12 European Commission v European Parliament and Council Biocides Case6 2. Case before the Court


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 83 kB)

Bilaga

Promemoria 2014-05-09 Statsrådsberedningen EU-kansliet Trolig A-punkt inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid vid Coreper II 2014-05-12 vecka 20. Överlämnas för skriftligt samråd till fredagen den 9 maj 2014, kl 15.00. Trolig A-punkt inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid vid Coreper II 2014-05-12


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 50 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II 2014-05-15 vecka 20. Överlämnas för skriftligt samråd till fredagen den 16 maj 2014, kl 14.00. Innehållsförteckning 1. Case before the General Court: 3 2. Case before the General Court 3 3. Case before the General Court: 3 4. Case before


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 48 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I 2014-05-14 vecka 20. Överlämnas för skriftligt samråd till fredagen den 16 maj 2014, kl. 14.00. Innehållsförteckning 1. Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament 3 2. Commission Delegated Regulation EU No


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 52 kB)

Bilaga

Promemoria 2014-05-08 Statsrådsberedningen EU-kansliet Färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper I 2014-05-07 som kan tas som A-punkt vid kommande rådsmöte Översänds för skriftligt samråd till fredagen den 9 maj 2014, kl 10.00. Färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper I 2014-05-07 som kan tas som A-punkt vid


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 51 kB)

Bilaga

Promemoria 2014-05-08 Statsrådsberedningen EU-kansliet Färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper I 2014-04-30 som kan tas som A-punkt vid kommande rådsmöte Översänds för skriftligt samråd till idag torsdagen den 8 april 2014, kl 12.10 Färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper I 2014-04-30 som kan tas som A-punkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 43 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II 2014-05-07 vecka 19. Överlämnas för skriftligt samråd till torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30. Innehållsförteckning 1. Case T-579/11, T. Akhras v. Council of the European Union 5 2. Judgment of the Court of 8 April 2014 in joined Cases


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 72 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I 2014-05-07 vecka 19. Överlämnas för skriftligt samråd till torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30. Innehållsförteckning 1. Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament 4 2. Case before the General Court


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 53 kB)

Bilaga

Trolig A-punkt inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II vecka 18. Överlämnas för skriftligt samråd till tisdagen den 6 maj 2014, kl 09.00. Innehållsförteckning 1. Council Implementing Decision amending Decision 2009/935/JHA as regards the list of third States and organisations with which Europol shall conclude


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 39 kB)

Bilaga

Promemoria 2014-03-20 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I vecka 12. Översänds för skriftligt samråd till fredagen den 21 mars 2014, kl 14.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 5 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 60 kB)

Bilaga

Promemoria 2014-03-14 Statsrådsberedningen EU-kansliet Komplettering Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II vecka 11. Översänds för skriftligt samråd till fredagen den 14 mars 2014, kl 15.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 3 1. Council Decision on the conclusion


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 43 kB)

Bilaga

Kommissionen har presenterat ett förslag till rådsbeslut om vilken ståndpunkt EU bör inta inför det kommande mötet i IMO:s miljöskyddskommitté MEPC 66 i frågan om NECA utsläppskontrollområde för kväveoxiderIMO har på förslag av Ryssland godkänt en ändring i MARPOL-konventionen om att skjuta fram datumet för de strängare


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 12 kB)

Bilaga

2014-03-13 Underlag för I/A-punkt om den europeiska utredningsordern EIO:n Rubrik: Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området. första läsningen Antagande av rättsakten Dokumentnummer: 7336/14 CODEC 659 COPEN 84 EUROJUST 57 EJN 38+ ADD 1 PE-CONS 122/13 COPEN 230


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 58 kB)

Bilaga

Promemoria 2014-03-13 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och Coreper II vecka 11 samt färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper I 2014-03-05 som kan tas som A-punkter vid kommande rådsmöten. Överlämnas för skriftligt samråd till fredagen den 14


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 92 kB)