Dokument & lagar (25 892 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:762 besvarad av Ewa Björling (M), statsråd

Utrikesdepartementet Statsrådet Björling Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:762 av Anders Karlsson S Utrikeshandelsministern och Saudiaffären Anders Karlsson har frågat mig vilka formella, informella och eventuellt privata kontakter som kabinettssekreteraren Frank Belfrage har haft med mig kring det frågeställaren

Svarsdatum: 2014-08-29 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:762 besvarad av Ewa Björling (M), statsråd (docx, 34 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM110 COM (2014)449 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM110 Effektivare kontroll av 2013/14:FPM110 företagskoncentrationer i EU Näringsdepartementet 2014-08-29 Dokumentbeteckning COM 2014449 final Vitbok om Effektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU Sammanfattning Vitboken, som presenterades den 9 juli 2014, innehåller

2014-08-29

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM110 COM (2014)449 final (doc, 88 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM110 COM (2014)449 final (pdf, 90 kB)

Utskottsmöte 2013/14:33 Torsdag 2014-08-28 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:33 Datum och tid: 2014-08-28 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. Förslag om ändring av förordning om utredningar som utförs av Olaf Subsidiaritetsprövning Beredning och ev. justering KOM2014 340 Föredragande: TF 3.

2014-08-28 11:00:00

Justitieutskottets protokoll 2013/14:33

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:33 DATUM 2014-08-28 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:32. 2 Förslag om ändring av förordning om utredningar som utförs av Olaf Utskottet subsidiaritetsprövade kommissionens

2014-08-28

Svar på skriftlig fråga 2013/14:760 besvarad av Göran Hägglund (KD), socialminister

Dnr S2014/6057/FST Socialdepartementet Barn- och äldreministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:760 av Anders Karlsson S Ja-register för vårdval Anders Karlsson har frågat socialminister Göran Hägglund om statsrådet avser att ändra valfrihetssystemen i kommunerna så att de som vill delta i dem gör det genom en

Svarsdatum: 2014-08-28 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:760 besvarad av Göran Hägglund (KD), socialminister (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:759 besvarad av Jan Björklund (FP), utbildningsminister

Dnr Ju2014/5041/Statssekr Ju2014/5151/Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:751 Ändrade regler för behörighet att söka in på polisutbildningen av Ulla Andersson V och på fråga 2013/14:759 Polishögskolans utestängande av folkhögskolestuderande av Louise Malmström S Ulla

Svarsdatum: 2014-08-28 Frågeställare: Louise Malmström (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:759 besvarad av Jan Björklund (FP), utbildningsminister (doc, 58 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:759 besvarad av Jan Björklund (FP), utbildningsminister (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:756 besvarad av Tobias Billström (M), statsråd

Dnr Ju2014/5120 Justitiedepartementet Migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:756 av Shadiye Heydari S Flyktingar från Palestina Shadiye Heydari har frågat mig om jag är beredd att överväga att se över situationen för palestinska papperslösa flyktingar. Jag vill inledningsvis nämna att regeringen inte

Svarsdatum: 2014-08-28 Frågeställare: Shadiye Heydari (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:756 besvarad av Tobias Billström (M), statsråd (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:754 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:754 av Emma Wallrup V Konfliktrisken kring vattenfrågor Emma Wallrup har frågat mig om vad jag avser göra för att förebygga vattenkonflikter. Sverige verkar för ökat internationellt samarbete kring delade vattendrag och vattentillgångar, för

Svarsdatum: 2014-08-28 Frågeställare: Emma Wallrup (V)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:754 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:753 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister

Utrikesdepartementet Statsrådet Engström Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:753 av Shadiye Heydari S Svenskt humanitärt bistånd till Irak och Kurdistan Shadiye Heydari har frågat utrikesministern om huruvida Sverige avser att bidra med humanitärt bistånd till flyktingarna i irakiska Kurdistan. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2014-08-28 Frågeställare: Shadiye Heydari (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:753 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister (doc, 64 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:753 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:751 besvarad av Beatrice Ask (M), justitieminister

Dnr Ju2014/5041/Statssekr Ju2014/5151/Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:751 Ändrade regler för behörighet att söka in på polisutbildningen av Ulla Andersson V och på fråga 2013/14:759 Polishögskolans utestängande av folkhögskolestuderande av Louise Malmström S Ulla

Svarsdatum: 2014-08-28 Frågeställare: Ulla Andersson (V)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:751 besvarad av Beatrice Ask (M), justitieminister (doc, 58 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:751 besvarad av Beatrice Ask (M), justitieminister (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:750 besvarad av Göran Hägglund (KD), socialminister

Dnr S2014/5929/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:750 av Kristina Nilsson S Insulinpumpar Kristina Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att garantera landets diabetiker likvärdig behandling i fråga om insulinpumpar. Jag vill börja med att understryka att

Svarsdatum: 2014-08-28 Frågeställare: Kristina Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:750 besvarad av Göran Hägglund (KD), socialminister (docx, 41 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:776 av Krister Örnfjäder (S)

Fråga 2013/14:776 Ansvarig enhet eller myndighet för arbetsgrupper inom EU av Krister Örnfjäder S till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C I EU har, enligt uppgift, kommissionen lagt stor vikt vid biokemi och därför startat ett antal arbetsgrupper. I dessa finns det svenska representanter, men ingen från regeringen,

Inlämnad: 2014-08-28 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2013/14:776 av Krister Örnfjäder (S) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:775 av Krister Örnfjäder (S)

Fråga 2013/14:775 Biståndsbudgeten av Krister Örnfjäder S till Statsrådet Ewa Björling M Enligt uppgift från Riksrevisionen har Swedfund fått ett kapitaltillskott från biståndsbudgeten som ej använts. Som vi alla vet är behoven av bistånd mycket stort och i många fall saknas det medel och insatser. Jag vill därför fråga

Inlämnad: 2014-08-28 Besvarare: Peter Norman (M)

Skriftlig fråga 2013/14:775 av Krister Örnfjäder (S) (pdf, 65 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:749 besvarad av Lena Ek (C), miljöminister

Dnr M2014/1810/Kl Miljödepartementet Miljöministern Svar på fråga 2013/14:749 av Jens Holm V Klimatanpassning Jens Holm har frågat mig när jag och regeringen kommer att ta initiativ till en ny myndighet med det samlade ansvaret för klimatanpassning samt anta en nationell handlingsplan för klimatanpassning. Klimateffekterna

Svarsdatum: 2014-08-27 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:749 besvarad av Lena Ek (C), miljöminister (doc, 58 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:749 besvarad av Lena Ek (C), miljöminister (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:748 besvarad av Jan Björklund (FP), utbildningsminister

Dnr U2014/4718/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern och vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:748 av Ulf Holm MP Ekonomiska förutsättningar för spetsutbildningar i teoretiska ämnen Ulf Holm har frågat mig om jag avser att agera så att spetsutbildningar i teoretiska ämnen får goda förutsättningar

Svarsdatum: 2014-08-27 Frågeställare: Ulf Holm (MP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:748 besvarad av Jan Björklund (FP), utbildningsminister (docx, 39 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:773 av Eva Sonidsson (S)

Fråga 2013/14:773 Fiskodlingar i världsarvet Höga kusten av Eva Sonidsson S till Miljöminister Lena Ek C Höga kusten med sin unika och värdefulla kultur- och naturmiljö blev världsarv år 2000 och därmed en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara. Nu är detta världsarv i fara. Fiskodlingar i området är orsaken till

Inlämnad: 2014-08-27 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2013/14:773 av Eva Sonidsson (S) (pdf, 77 kB)

Utskottsmöte 2013/14:40 Tisdag 2014-08-26 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:40 Datum och tid: 2014-08-26 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Extra jordbruksråd den 5 september 2014 Statssekreterare Magnus Kindbom lämnar information inför ett extra jordbruksråd med anledning av det ryska importstoppet för

2014-08-26 11:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:40

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:40 DATUM 2014-08-26 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Extra jordbruksråd den 5 september 2014 Statssekreterare Magnus Kindbom med medarbetare lämnade information inför det extra jordbruksrådet den 5 september 2014. 2 Kommissionens

2014-08-26

Utskottsmöte 2013/14:34 Måndag 2014-08-25 kl. 09:30

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2013/14:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:34 Datum och tid: 2014-08-25 09:30 Plats: RÖ 4-30 1. Anmälningar 2. Inkomna EU-dokument 3. EU-förslag om spridning av jordobservationsdata från satelliter för kommersiella ändamål Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut KOM2014

2014-08-25 09:30:00

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:34

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:34 DATUM 2014-08-25 TID 09.3009.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inkomna EU-dokument Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2. 2 EU-förslag om spridning av jordobservationsdata från satelliter för kommersiella ändamål Utskottet subsidiaritetsprövade KOM2014

2014-08-25