Dokument & lagar (5 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2018:851,405

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde i ett beslut den 18 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Borlänge den 9 september 2018. Valresultatet tillkännagavs genom att det lades fram för granskning den 18 september 2018. Redogörelse för överklagandena Saknade personröster 851-2018 AA har överklagat

2019-01-16

Valprövningsnämndens beslut 2018:892

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i ett beslut den 20 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Grästorps kommun den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet Kristdemokraterna i Skaraborg har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Kristdemokraterna ställde

2019-01-16

Valprövningsnämndens beslut 1996:2

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade den 5 februari 1996 att bl.a. utse AA till ny ersättare för Miljöpartiet de Gröna i Hällefors kommun. Miljöpartiet de Gröna i Hällefors överklagade länsstyrelsens beslut och anförde att länsstyrelsen vid utseendet av ersättare för partiet felaktigt bortsett från BB, som borde stått närmast

1996-04-17

Valprövningsnämndens beslut 1988:16

Genom beslut den 27 oktober 1988 fastställde länsstyrelsen i Västerbottens län utgången av kyrkofullmäktigvalet den 16 oktober 1988 i Örträsk församling. Beslutet överklagades av AA, BB, CC, DD och EE med yrkande att kyrkofullmäktigvalet skulle göras om. Klagandena anförde bl.a. att postverket försummat att i rätt tid överlämna

1988-12-07

Valprövningsnämndens beslut 1988:5

Genom beslut den 30 september 1988 fastställde länsstyrelsen i Hallands län utgången av valet den 18 september 1988 av kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun. Centerpartiets kommunorganisation i Kungsbacka kommun överklagade beslutet och yrkade, att valprövningsnämnden skulle förordna om ny röstsammanräkning. Till stöd för

1988-11-09