Dokument & lagar (2 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2018:851,405

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde i ett beslut den 18 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Borlänge den 9 september 2018. Valresultatet tillkännagavs genom att det lades fram för granskning den 18 september 2018. Redogörelse för överklagandena Saknade personröster 851-2018 AA har överklagat

2019-01-16

Valprövningsnämndens beslut 2001:2

Sametingets valnämnd fastställde den 29 maj 2001 utgången av valet till Sametinget år 2001. Resultatet av valet offentliggjordes genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 5 juni 2001. Sametingspartierna Jakt- och Fiskesamerna samt Renägarförbundet överklagade valnämndens beslut att fastställa utgången av valet

2001-07-11