Dokument & lagar (5 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2018:851,405

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde i ett beslut den 18 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Borlänge den 9 september 2018. Valresultatet tillkännagavs genom att det lades fram för granskning den 18 september 2018. Redogörelse för överklagandena Saknade personröster 851-2018 AA har överklagat

2019-01-16

Valprövningsnämndens beslut 2018:892

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i ett beslut den 20 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Grästorps kommun den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet Kristdemokraterna i Skaraborg har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Kristdemokraterna ställde

2019-01-16

Valprövningsnämndens beslut 2001:3

Sedan AA, ledamot i fullmäktige i Tyresö kommun för Moderata Samlingspartiet, avsagt sig sitt uppdrag beslutade fullmäktige i Tyresö kommun vid sitt sammanträde den 6 september 2001 att överlämna hennes avsägelse till Länsstyrelsen i Stockholms län för ny sammanräkning. Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 26

2001-10-31

Valprövningsnämndens beslut 2001:2

Sametingets valnämnd fastställde den 29 maj 2001 utgången av valet till Sametinget år 2001. Resultatet av valet offentliggjordes genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 5 juni 2001. Sametingspartierna Jakt- och Fiskesamerna samt Renägarförbundet överklagade valnämndens beslut att fastställa utgången av valet

2001-07-11

Valprövningsnämndens beslut 1996:2

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade den 5 februari 1996 att bl.a. utse AA till ny ersättare för Miljöpartiet de Gröna i Hällefors kommun. Miljöpartiet de Gröna i Hällefors överklagade länsstyrelsens beslut och anförde att länsstyrelsen vid utseendet av ersättare för partiet felaktigt bortsett från BB, som borde stått närmast

1996-04-17