Dokument & lagar (5 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2018:851,405

Länsstyrelsen i Dalarnas län fastställde i ett beslut den 18 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Borlänge den 9 september 2018. Valresultatet tillkännagavs genom att det lades fram för granskning den 18 september 2018. Redogörelse för överklagandena Saknade personröster 851-2018 AA har överklagat

2019-01-16

Valprövningsnämndens beslut 2018:892

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i ett beslut den 20 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Grästorps kommun den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet Kristdemokraterna i Skaraborg har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Kristdemokraterna ställde

2019-01-16

Valprövningsnämndens beslut 2018:821

Länsstyrelsen i Östergötlands län har beslutat att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Valdemarsviks kommun 2018-09-09 protokoll 2018-09-1309-20, dnr 201-10822-18AA finns inte upptagen som vald ledamot i kommunfullmäktige för Moderaterna i Valdemarsviks kommun bilaga 2 till länsstyrelsens beslutKommunfullmäktige

2018-11-14

Valprövningsnämndens beslut 2018:846

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Ale kommun 2018-09-09 protokoll 2018-09-1409-20, dnr 201-33553-2018AA finns inte upptagen som vald ledamot i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i Ale kommun bilaga 2 till länsstyrelsens beslutKommunfullmäktige

2018-11-14

Valprövningsnämndens beslut 1996:2

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade den 5 februari 1996 att bl.a. utse AA till ny ersättare för Miljöpartiet de Gröna i Hällefors kommun. Miljöpartiet de Gröna i Hällefors överklagade länsstyrelsens beslut och anförde att länsstyrelsen vid utseendet av ersättare för partiet felaktigt bortsett från BB, som borde stått närmast

1996-04-17