Dokument & lagar (16 träffar)

Proposition 2004/05:178

Regeringens proposition 2004/05:178 Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning Prop. 2004/05:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 augusti 2005 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås regler om


Utskottsberedning: 2005/06:LU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:178 (pdf, 417 kB)

Proposition 2004/05:174

Regeringens proposition 2004/05:174 En kompletterande övergångsbestämmelse till Prop. försäkringsavtalslagen 2004/05:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2005 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Riksdagen beslutade


Utskottsberedning: 2005/06:LU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2004/05:174 (pdf, 97 kB)

Proposition 2004/05:158

Prospekt Regeringens proposition 2004/05:158 Prospekt Prop. 2004/05:158 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2005 Göran Persson Sven-Erik Österberg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar beträffande den reglering som gäller


Utskottsberedning: 2005/06:FiU9 2005/06:LU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2004/05:158 (pdf, 1580 kB)

Proposition 2004/05:165

Nya regler för tjänstepensionsinstitut Regeringens proposition 2004/05:165 Nya regler för tjänstepensionsinstitut Prop. 2004/05:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2005 Göran Persson Sven-Erik Österberg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2005/06:FiU7 2005/06:LU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:165 (pdf, 1225 kB)

Proposition 2004/05:136

Regeringens proposition 2004/05:136 Stärkt skydd för ensamkommande barn Prop. 2004/05:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2005 Mona Sahlin Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag som syftar till att stärka


Utskottsberedning: 2004/05:LU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2004/05:136 (pdf, 354 kB)

Proposition 2004/05:137

Regeringens proposition 2004/05:137 Assisterad befruktning och föräldraskap Prop. 2004/05:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2005 Mona Sahlin Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att assisterad


Utskottsberedning: 2004/05:LU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2004/05:137 (pdf, 556 kB)

Proposition 2004/05:110

Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Regeringens proposition 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället Prop. genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. 2004/05:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 10 mars 2005 Göran Persson Thomas


Utskottsberedning: 2004/05:LU27
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 6

Proposition 2004/05:110 (pdf, 2560 kB)

Proposition 2004/05:85

Ny aktiebolagslag Regeringens proposition 2004/05:85 Ny aktiebolagslag Prop. 2004/05:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 10 mars 2005 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till en ny aktiebolagslag.


Utskottsberedning: 2004/05:LU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2004/05:85 (pdf, 1757 kB)

Proposition 2004/05:128

Regeringens proposition 2004/05:128 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Prop. 2004/05:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 10 mars 2005 Göran Persson Hans Karlsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lönegarantilagen


Utskottsberedning: 2004/05:LU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2004/05:128 (pdf, 588 kB)

Proposition 2004/05:88

Regeringens proposition 2004/05:88 Nya regler om dödförklaring Prop. 2004/05:88 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2005 Bosse Ringholm Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag som syftar till att förenkla


Utskottsberedning: 2004/05:LU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:88 (pdf, 367 kB)

Proposition 2004/05:57

Regeringens proposition 2004/05:57 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion Prop. 2004/05:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 februari 2004 Göran Persson Hans Karlsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lönegarantilagen 1992:497


Utskottsberedning: 2004/05:LU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2004/05:57 (pdf, 1047 kB)

Proposition 2004/05:78

Regeringens proposition 2004/05:78 Förbättrade ersättningsmöjligheter vid oljeskador till Prop. sjöss 2004/05:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 februari 2005 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition behandlas


Utskottsberedning: 2004/05:LU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2004/05:78 (pdf, 476 kB)

Proposition 2004/05:68

Regeringens proposition 2004/05:68 Förvaltningsberättelsens innehåll Prop. 2004/05:68 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2005 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar i årsredovisningslagens


Utskottsberedning: 2004/05:LU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2004/05:68 (pdf, 229 kB)

Proposition 2004/05:50

Regeringens proposition 2004/05:50 Åtgärder mot missbruk av stiftelser Prop. 2004/05:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 december 2004 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i stiftelselagen


Utskottsberedning: 2004/05:LU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:50 (pdf, 175 kB)

Proposition 2004/05:13

Distans- och hemförsäljningslag, m.m. Regeringens proposition 2004/05:13 Distans- och hemförsäljningslag m.m. Prop. 2004/05:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2004 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2004/05:LU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:13 (pdf, 945 kB)

Proposition 2004/05:24

Internationell redovisning i svenska företag Regeringens proposition 2004/05:24 Internationell redovisning i svenska företag Prop. 2004/05:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 2004 Thomas Östros Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2004/05:LU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2004/05:24 (pdf, 1131 kB)