Dokument & lagar (238 träffar)

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR12

Mogen eller övermogen arbetsmarknadsutskottets offentliga seminarium om erfaren arbetskraft ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-84-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 2012/13:RFR12 Förord Arbetsmarknadsutskottet anordnade den 21 mars 2013 ett offentligt seminarium om erfaren arbetskraft. En väl fungerande arbetsmarknad

2013-01-01

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR12 (pdf, 312 kB)

Omröstning 2012/13:JuU7p2 Upphävande av signalspaningslagen

Votering: betänkande 2012/13:JuU7 Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, förslagspunkt 2 Upphävande av signalspaningslagen Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju2 av Maria Ferm m.fl. MP, V yrkande 2. Datum: 2012-11-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, V Parti

2012-11-28

Omröstning 2012/13:JuU25p2 Uppföljning av höjt straffminimum

Votering: betänkande 2012/13:JuU25 Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, förslagspunkt 2 Uppföljning av höjt straffminimum Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju14 av Gunvor G Ericson m.fl. MPDatum: 2013-05-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP,

2013-05-29

Omröstning 2012/13:JuU22p12 Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte

Votering: betänkande 2012/13:JuU22 En ny kameraövervakningslag, förslagspunkt 12 Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju209 av Roger Haddad FP2011/12:Ju264 av Jonas Jacobsson Gjörtler M yrkande 1, 2012/13:K299 av Rune Wikström M2012/13:Ju22 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande

2013-05-29

Omröstning 2012/13:JuU21p1 Kränkande fotografering

Votering: betänkande 2012/13:JuU21 Kränkande fotografering, förslagspunkt 1 Kränkande fotografering Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:69 och avslår motionerna 2011/12:Ju394 av Edward Riedl M och 2012/13:Ju10 av Richard Jomshof SD yrkandena

2013-05-29

Omröstning 2012/13:JuU20p1 Ett förstärkt straffrättsligt skydd mot våldtäkt och sexuellt tvång

Votering: betänkande 2012/13:JuU20 En skärpt sexualbrottslagstiftning, förslagspunkt 1 Ett förstärkt straffrättsligt skydd mot våldtäkt och sexuellt tvång Riksdagen antar 6 kap. 1 regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:111 punkt 1 i denna del och avslår motionerna

2013-05-23

Omröstning 2012/13:JuU13p9 Prövning av unga

Votering: betänkande 2012/13:JuU13 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 9 Prövning av unga Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju379 av Kent Ekeroth SD2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 12 och 2012/13:Ju250 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU13p8 Påföljder för unga

Votering: betänkande 2012/13:JuU13 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 8 Påföljder för unga Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju356 av Susanna Haby M och 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. MP yrkandena 7 och 8. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 MP Parti Ja Nej Avstående

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU10p35 Användning av otillåtna utredningsmetoder i vissa fall

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 35 Användning av otillåtna utredningsmetoder i vissa fall Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju218 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p33 Översyn av straffskalor

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 33 Översyn av straffskalor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju391 av Kent Ekeroth och Lars Isovaara båda SD yrkande 1, 2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 9 och 2012/13:Ju259 av Kent Ekeroth och Lars Isovaara båda SD yrkande 1.

2013-03-07

Omröstning 2012/13:AU7p1 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering m.m.

Votering: betänkande 2012/13:AU7 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m.förslagspunkt 1 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till a lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare, b lag om ändring i lagen 2009:47 om vissa kommunala befogenheter, c lag om

2013-03-21

Omröstning 2012/13:AU6p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2012/13:AU6 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen, m.m.förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår Vänsterpartiets yrkande under utskottsbehandlingen. Därmed avslår riksdagen motion 2012/13:A14 av Gunvor G Ericson m.fl. MPDatum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-03-13

Omröstning 2012/13:AU2p8 Lika tillgång till individuellt anpassade insatser, m.m.

Votering: betänkande 2012/13:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 8 Lika tillgång till individuellt anpassade insatser, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A226 av Anita Brodén FP2012/13:A241 av Pia Nilsson S yrkande 1, 2012/13:A303 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 18 och 2012/13:A308

2012-12-18

Omröstning 2012/13:AU2p14 Arbetshjälpmedel och andra insatser för personer med funktionsnedsättning

Votering: betänkande 2012/13:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 14 Arbetshjälpmedel och andra insatser för personer med funktionsnedsättning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A236 av Agneta Luttropp och Mats Pertoft båda MP yrkandena 1 och 2, 2012/13:A296 av Finn Bengtsson m.fl. M yrkande

2012-12-18

Omröstning 2012/13:AU1p3 Förebyggande arbete mot diskriminering

Votering: betänkande 2012/13:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, förslagspunkt 3 Förebyggande arbete mot diskriminering Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf352 yrkandena 22 och 23, 2012/13:So222 yrkandena 6 och 7, 2012/13:So595 yrkande 11, 2012/13:A219 yrkandena 3 och 4, 2012/13:A252, 2012/13:A306 och

2012-12-18

Omröstning 2012/13:AU11p2 Föreskrifter med straffsanktion

Votering: betänkande 2012/13:AU11 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna m.m.förslagspunkt 2 Föreskrifter med straffsanktion Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A20 yrkande 1 och 2012/13:A21. Datum: 2013-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja Nej Avstående

2013-06-17

Omröstning 2012/13:JuU2p6 Utökade möjligheter för polisen att avvisa anmälningar

Votering: betänkande 2012/13:JuU2 Att hantera brottmål effektivt en utmaning för regeringen och rättsväsendet, förslagspunkt 6 Utökade möjligheter för polisen att avvisa anmälningar Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju18 av Kent Ekeroth SD yrkandena 4 och 5 samt 2012/13:Ju386 av Kent Ekeroth SD yrkandena 1 och 2.

2012-11-08

Omröstning 2012/13:JuU21p2 Tidsbegränsning och uppföljning av lagstiftningen

Votering: betänkande 2012/13:JuU21 Kränkande fotografering, förslagspunkt 2 Tidsbegränsning och uppföljning av lagstiftningen Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju11 av Maria Ferm m.fl. MPDatum: 2013-05-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100

2013-05-29

Omröstning 2012/13:JuU1p26 Anställning av miljöbrottsutredare

Votering: betänkande 2012/13:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 26 Anställning av miljöbrottsutredare Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju221 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 3. Datum: 2012-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-12-18

Omröstning 2012/13:JuU16p2 Utvärdering av hemliga tvångsmedel

Votering: betänkande 2012/13:JuU16 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011, förslagspunkt 2 Utvärdering av hemliga tvångsmedel Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju9 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan

2013-03-13