Dokument & lagar (326 träffar)

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR12

Mogen eller övermogen arbetsmarknadsutskottets offentliga seminarium om erfaren arbetskraft ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-84-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 2012/13:RFR12 Förord Arbetsmarknadsutskottet anordnade den 21 mars 2013 ett offentligt seminarium om erfaren arbetskraft. En väl fungerande arbetsmarknad

2013-01-01

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR12 (pdf, 312 kB)

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR17

Näringsutskottets offentliga utfrågning om en fossiloberoende fordonsflotta ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-79-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 2012/13:RFR17 Förord Den 25 april 2013 anordnade näringsutskottet en offentlig utfrågning om en fossiloberoende fordonsflotta. Syftet var bl.a. att belysa det pågående

2013-09-23

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR17 (pdf, 5535 kB)

Rapport från riksdagen 2004/05:RFR2

Statens insatser för att stödja forskning och utveckling i små företag Rapport till riksdagens näringsutskott ISSN 1653-0942 ISBN 91-85050-39-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2005 2004/05:RFR2 Förord Riksdagens näringsutskott Statligt forsknings- och utvecklingsstöd till småföretag Näringsutskottet har, inom

2005-01-01

Rapport från riksdagen 2004/05:RFR2 (pdf, 120 kB)

Omröstning 2012/13:NU7p2 Övergripande om förvaltning av statliga företag

Votering: betänkande 2012/13:NU7 Statliga företag, förslagspunkt 2 Övergripande om förvaltning av statliga företag Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N2 av Jennie Nilsson m.fl. S2012/13:N276 av Sven-Erik Bucht m.fl. S2012/13:N303 av Hans Hoff S2012/13:N356 av Monica Green S och 2012/13:N365 av Jennie Nilsson m.fl.

2013-03-07

Omröstning 2012/13:NU6p1 Mål för forskning och innovation på energiområdet

Votering: betänkande 2012/13:NU6 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem, förslagspunkt 1 Mål för forskning och innovation på energiområdet Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om övergripande mål för forskning och innovation på energiområdet och konkretisering av detta mål. Därmed

2013-02-20

Omröstning 2012/13:NU17p1 Biogas

Votering: betänkande 2012/13:NU17 Energipolitiska frågor, förslagspunkt 1 Biogas Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ409 av Josef Fransson SD yrkandena 1, 7 och 8, 2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 15, 2012/13:N227 av Jonas Gunnarsson m.fl. S yrkande 4, 2012/13:N280 av Christer Adelsbo m.fl. S2012/13:N314

2013-04-18

Omröstning 2012/13:NU16p1 Naturgasfrågor

Votering: betänkande 2012/13:NU16 Naturgasfrågor, förslagspunkt 1 Naturgasfrågor Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i naturgaslagen 2005:403Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:85 och avslår motion 2012/13:N11 av Anna Hagwall SDDatum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-04-24

Omröstning 2012/13:NU14p3 Förbud mot uranbrytning

Votering: betänkande 2012/13:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 3 Förbud mot uranbrytning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N202 av Kent Persson m.fl. V yrkande 8, 2012/13:N226 av Lise Nordin m.fl. MP yrkande 1, 2012/13:N277 av Marie Nordén och Gunnar Sandberg båda S2012/13:N366 av Jennie Nilsson m.fl. S yrkande

2013-03-21

Omröstning 2012/13:NU12p6 Smarta nät

Votering: betänkande 2012/13:NU12 Prövning av nätkoncession, förslagspunkt 6 Smarta nät Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N355 och 2012/13:N366 yrkande 16. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15 M 96 0 0 11

2013-04-24

Omröstning 2012/13:NU11p1 Övergripande om företagsfrämjande åtgärder

Votering: betänkande 2012/13:NU11 Näringspolitiska frågor, förslagspunkt 1 Övergripande om företagsfrämjande åtgärder Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N208 av Carina Hägg S2012/13:N211 av Sten Bergheden M yrkandena 1 och 2, 2012/13:N238 av Annelie Enochson KD yrkande 2, 2012/13:N243 av Yilmaz Kerimo S2012/13:N244

2013-05-02

Omröstning 2012/13:NU10p1 Låneram för SAS-koncernen

Votering: betänkande 2012/13:NU10 Låneram för SAS-koncernen, förslagspunkt 1 Låneram för SAS-koncernen Riksdagen medger att regeringen beslutar om en låneram i Riksgäldskontoret för SAS-koncernen för 2012-2015, till marknadsmässiga villkor och till ett belopp om högst 749 miljoner kronor. Därmed bifaller riksdagen delvis

2012-12-11

Omröstning 2012/13:JuU7p2 Upphävande av signalspaningslagen

Votering: betänkande 2012/13:JuU7 Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, förslagspunkt 2 Upphävande av signalspaningslagen Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju2 av Maria Ferm m.fl. MP, V yrkande 2. Datum: 2012-11-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, V Parti

2012-11-28

Omröstning 2012/13:JuU25p2 Uppföljning av höjt straffminimum

Votering: betänkande 2012/13:JuU25 Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, förslagspunkt 2 Uppföljning av höjt straffminimum Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju14 av Gunvor G Ericson m.fl. MPDatum: 2013-05-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP,

2013-05-29

Omröstning 2012/13:JuU22p12 Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte

Votering: betänkande 2012/13:JuU22 En ny kameraövervakningslag, förslagspunkt 12 Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju209 av Roger Haddad FP2011/12:Ju264 av Jonas Jacobsson Gjörtler M yrkande 1, 2012/13:K299 av Rune Wikström M2012/13:Ju22 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande

2013-05-29

Omröstning 2012/13:JuU21p1 Kränkande fotografering

Votering: betänkande 2012/13:JuU21 Kränkande fotografering, förslagspunkt 1 Kränkande fotografering Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:69 och avslår motionerna 2011/12:Ju394 av Edward Riedl M och 2012/13:Ju10 av Richard Jomshof SD yrkandena

2013-05-29

Omröstning 2012/13:JuU20p1 Ett förstärkt straffrättsligt skydd mot våldtäkt och sexuellt tvång

Votering: betänkande 2012/13:JuU20 En skärpt sexualbrottslagstiftning, förslagspunkt 1 Ett förstärkt straffrättsligt skydd mot våldtäkt och sexuellt tvång Riksdagen antar 6 kap. 1 regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:111 punkt 1 i denna del och avslår motionerna

2013-05-23

Omröstning 2012/13:JuU13p9 Prövning av unga

Votering: betänkande 2012/13:JuU13 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 9 Prövning av unga Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju379 av Kent Ekeroth SD2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 12 och 2012/13:Ju250 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU13p8 Påföljder för unga

Votering: betänkande 2012/13:JuU13 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 8 Påföljder för unga Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju356 av Susanna Haby M och 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. MP yrkandena 7 och 8. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 MP Parti Ja Nej Avstående

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU10p35 Användning av otillåtna utredningsmetoder i vissa fall

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 35 Användning av otillåtna utredningsmetoder i vissa fall Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju218 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p33 Översyn av straffskalor

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 33 Översyn av straffskalor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju391 av Kent Ekeroth och Lars Isovaara båda SD yrkande 1, 2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 9 och 2012/13:Ju259 av Kent Ekeroth och Lars Isovaara båda SD yrkande 1.

2013-03-07