Dokument & lagar (7 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2012:8

Sedan A A avgått som ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Norrköpings kommun utsåg Länsstyrelsen i Östergötlands län B B som ledamot och C C som ersättare. C C har överklagat beslutet och anfört att han för tre månader sedan framfört till sin partiordförande att han inte var intresserad av att bli ersättare

2012-08-08

Valprövningsnämndens beslut 2007:7

Länsstyrelsen i Värmlands län utsåg efter valet den 17 september 2006 AA till ersättare för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Sunne kommun. Ordföranden i kommunfullmäktige begärde den 30 mars 2007 att länsstyrelsen skulle utse en ny ersättare i stället för AA, eftersom AA inte längre var folkbokförd i kommunen.

2007-06-13

Valprövningsnämndens beslut 2007:5

Länsstyrelsen i Västra Götalands län utsåg den 22 februari 2007 AA till ersättare för ledamot för Moderata Samlingspartiet i kommunfullmäktige i Tjörns kommun fr.o.m. den 22 februari 2007 t.o.m. den 31 oktober 2010. AA överklagade beslutet och anförde att han den 1 november 2006 avsagt sig alla uppdrag för Moderata

2007-03-14

Valprövningsnämndens beslut 2007:3

Efter det att kommunfullmäktiges ordförande i Göteborgs kommun anmält att ledamoten AA, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, avgått från sin plats i kommunfullmäktige utsåg Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 1 februari 2007 ersättaren BB till ny ledamot. Någon ny ersättare efter BB utsågs inte med hänvisning till

2007-03-14

Valprövningsnämndens beslut 2006:51

Länsstyrelsen i Stockholms län utsåg efter valet den 17 september 2006 AA till ledamot för Miljöpartiet de gröna i kommunfullmäktige i Danderyds kommun. Till ersättare för henne utsågs BB och CC. Sedan AA avgått utsåg länsstyrelsen vid en efterträdarsammanräkning den 22 november 2006 BB till ledamot i AAs ställe. Samtidigt

2007-01-31

Valprövningsnämndens beslut 2006:54

Sveriges Pensionärers Intresseparti SPI i Karlskoga överklagade genom AA Länsstyrelsens i Örebro län beslut den 7 december 2006 att utse BB till ny ledamot i kommunfullmäktige i Karlskoga kommun. I en till Valprövningsnämnden den 18 januari 2007 inkommen skrivelse återkallade AA överklagandet. Valprövningsnämnden beslutade

2007-01-31

Valprövningsnämndens beslut 2006:51

Länsstyrelsen i Stockholms län utsåg efter valet den 17 september 2006 AA till ledamot för Miljöpartiet de gröna i kommunfullmäktige i Danderyds kommun. Till ersättare för henne utsågs BB och CC. Sedan AA avgått utsåg länsstyrelsen vid en efterträdarsammanräkning den 22 november 2006 BB till ledamot i AAs ställe. Samtidigt

2007-01-31