Dokument & lagar (22 441 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:748 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 18 september Svar på fråga 2012/13:748 Stöd till elever med särskilda behov i fristående skolor Utbildningsminister Jan Björklund Mats Pertoft har frågat mig om jag kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att skollagens intentioner angående stöd till elever med särskilda behov på fristående skolor säkerställs

Svarsdatum: 2013-09-18 Frågeställare: Mats Pertoft (MP)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:747 besvarad av Miljöminister Lena Ek

den 18 september Svar på fråga 2012/13:747 Stöd till kolkraft i Sveriges CDM-portfölj Miljöminister Lena Ek Sara Karlsson har frågat mig till vilken kategori jag hänför ett projekt i Sveriges internationella klimatinsatser i Jincheng, till förnybar energi eller energieffektivisering. Internationella klimatinsatser

Svarsdatum: 2013-09-18 Frågeställare: Sara Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:740 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 18 september Svar på fråga 2012/13:740 Vägavgifter vid färd över Motalabron Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Johan Andersson har frågat mig vilken avgiftsnivå som gäller för det olika trafikslagen vid färd över Motalaviken. Med anledning av uppförandet av avgiftsfinansierade broar tillsatte regeringen vägtullsutredningen.

Svarsdatum: 2013-09-18 Frågeställare: Johan Andersson (S)

Utskottsmöte 2012/13:36 Tisdag 2013-09-17 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2012/13:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:36 Datum och tid: 2013-09-17 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. EU-förslag om lagstiftningsakt om avgifter till Europeiska läkemedelsmyndigheten för säkerhetsövervakning av humanläkemedel Subsidiaritetsprövning Beslut KOM2013 472 Föredragande:

2013-09-17 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:52 Tisdag 2013-09-17 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:52 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:52 Datum och tid: 2013-09-17 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4 Omställningsstöd för riksdagsledamöter KU3 Fortsatt beredning Framst. 2012/13:RS7 jämte motioner Föredragande:

2013-09-17 09:00:00

Socialutskottets protokoll 2012/13:36

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36 DATUM 2013-09-17 TID 10.30-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om lagstiftningsakt om avgifter till Europeiska läkemedelsmyndigheten för säkerhetsövervakning av humanläkemedel Utskottet ansåg att förslaget till Europaparlamentets och

2013-09-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:52

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:52 DATUM 2013-09-17 TID 09.0009.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:51. 2 Ny preliminär sammanträdesdag Utskottet beslutade preliminärt att hålla sammanträde torsdagen den 3 oktober

2013-09-17

Svar på skriftlig fråga 2012/13:757 besvarad av Näringsminister Annie Lööf

den 17 september Svar på fråga 2012/13:757 Effekter av regeringens näringspolitik Näringsminister Annie Lööf Lars Mejern Larsson har frågat mig när de drabbade värmlänningarna kommer att se effekterna av regeringens förda politik. Bakgrunden till frågan är de senaste varslen vid Stora Enso i Skoghall. Låt mig först

Svarsdatum: 2013-09-17 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:754 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 17 september Svar på fråga 2012/13:754 Underlåtelse att göra avverkningsanmälan Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Helena Leander har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att underlåtelse att lämna avverkningsanmälan ska kunna sanktioneras i någon form, även i fall där skogsägaren avtalat om att

Svarsdatum: 2013-09-17 Frågeställare: Helena Leander (MP)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:750 besvarad av Näringsminister Annie Lööf

den 17 september Svar på fråga 2012/13:750 Kopparstölder Näringsminister Annie Lööf Hans Olsson har frågat justitieministern om ministern avser att göra någon form av snabbinsats, till exempel införande av kontantförbud, för att stoppa de fortsatta kopparstölderna som orsakar stora men för allmänheten och avsevärda

Svarsdatum: 2013-09-17 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:738 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 17 september Svar på fråga 2012/13:738 Mäklarbranschen och förtryckta uppgifter mot skattefusk Finansminister Anders Borg Christina Oskarsson har frågat mig utifrån vilka fakta och omständigheter jaginte tagit upp problemet med svarta pengar i mäklarbranschen och ett förslag från Skatteverket om förtryckta uppgifter

Svarsdatum: 2013-09-17 Frågeställare: Christina Oskarsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:737 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 17 september Svar på fråga 2012/13:737 Skolinspektionens mandat att granska skolors ekonomi Utbildningsminister Jan Björklund Jabar Amin har frågat mig om jag avser att se till att Statens skolinspektion får de utvidgade befogenheter som myndigheten efterfrågar för att klara av sitt uppdrag på ett effektivt sätt.

Svarsdatum: 2013-09-17 Frågeställare: Jabar Amin (MP)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:736 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2012/13:736 Samarbete om övervakning Utrikesminister Carl Bildt Bodil Ceballos har, så som frågan får förstås, frågat mig hur jag avser att verka för att Sveriges regering ska få den fullständiga bilden av samarbetspartnern USA när det gäller övervakning. Alla stater har en generell

Svarsdatum: 2013-09-17 Frågeställare: Bodil Ceballos (MP)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:734 besvarad av Miljöminister Lena Ek

den 17 september Svar på fråga 2012/13:734 Industrigaskrediter i det svenska utsläppsmålet Miljöminister Lena Ek Matilda Ernkrans har frågat mig varför jag och regeringen räknar in industrigaskrediter i redovisningen över gjorda utsläppsminskningar via de internationella klimatinsatserna. För att lösa klimatfrågan

Svarsdatum: 2013-09-17 Frågeställare: Matilda Ernkrans (S)

Skriftlig fråga 2012/13:769 av Hägg, Carina (S)

den 17 september Fråga 2012/13:769 Studieförbund av Carina Hägg S till statsrådet Maria Arnholm FP I dag får ett 150-tal folkhögskolor och elva studieförbund del av statsbidrag, och Folkbildningsrådet FBR har ansvaret för fördelning av desamma. Uppgifter finns om att personer som spridit antisemitiska yttranden

Inlämnad: 2013-09-17 Besvarare: Maria Arnholm (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:768 av Hägg, Carina (S)

den 17 september Fråga 2012/13:768 FN:s rasdiskrimineringskommitté av Carina Hägg S till statsrådet Erik Ullenhag FP Sverige deltog under augusti månad i förhör med FN:s kommitté mot rasdiskriminering Icred om hur Sverige lever upp till åtaganden i konventionen om avskaffande av rasdiskriminering CERDSeriös kritik

Inlämnad: 2013-09-17 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:767 av Hägg, Carina (S)

den 17 september Fråga 2012/13:767 Politik för mänskliga rättigheter av Carina Hägg S till statsrådet Birgitta Ohlsson FP De mänskliga rättigheterna får aldrig kränkas. Mänskliga rättigheter ska stärka politiken för demokrati och minoritetsfrågor samt verka mot diskriminering. Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna

Inlämnad: 2013-09-17 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Skriftlig fråga 2012/13:766 av Pertoft, Mats (MP)

den 17 september Fråga 2012/13:766 Behovet av tydliga riktlinjer för vittnesskydd av Mats Pertoft MP till justitieminister Beatrice Ask M I samband med den stora Södertäljerättegången har frågan om vittnesskydd diskuterats. I denna debatt har det framkommit kritik angående svårigheter med samhällets skyddsnät för

Inlämnad: 2013-09-17 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2012/13:765 av Hägg, Carina (S)

den 17 september Fråga 2012/13:765 Malmö Arab Film Festival av Carina Hägg S till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Filmpolitikens inriktning omfattar internationellt utbyte och samverkan på filmområdet. Det kan vara svenska konstnärer som medverkar utomlands och framstående utländska konstnärer

Inlämnad: 2013-09-17 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2012/13:764 av Brink, Josefin (V)

den 17 september Fråga 2012/13:764 Antifackligt agerande av Posten av Josefin Brink V till statsrådet Peter Norman M Fackförbundet Seko varslade nyligen om strejk bland brevbärare och andra postarbetare. Statligt ägda Posten är ett av de berörda företagen. Posten har i samband med varslet utfärdat ett generellt

Inlämnad: 2013-09-17 Besvarare: Peter Norman (M)