Dokument & lagar (314 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM119 KOM (2013) 273

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM119 Beslut om undertecknande av 2012/13:FPM119 vapenhandelsfördraget ATT Utrikesdepartementet 2013-06-13 Dokumentbeteckning KOM 2013 273 Förslag till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse underteckna vapenhandelsfördraget

2013-06-13

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM119 KOM (2013) 273 (pdf, 69 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM118 KOM (2013) 133 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM118 Ramdirektiv om havsplanering och integrerad kustförvaltning Miljödepartementet 2013-06-12 Dokumentbeteckning KOM 2013 133 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för havsplanering och integrerad kustförvaltning Sammanfattning

2013-06-13

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM118 KOM (2013) 133 slutlig (pdf, 119 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM117 KOM (2013) 266, SWD (2013) 164, SWD (2013) 165

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM117 Direktiv om betalkonto 2012/13:FPM117 Finansdepartementet 2013-06-11 Dokumentbeteckning KOM 2013 266 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande

2013-06-11

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM117 KOM (2013) 266, SWD (2013) 164, SWD (2013) 165 (pdf, 230 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM116 KOM (2013) 267

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM116 Förordning om växtskadegörare 2012/13:FPM116 Landsbygdsdepartementet 2013-06-10 Dokumentbeteckning KOM 2013 267 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare Sammanfattning Ett förslag till förordning om skyddsåtgärder

2013-06-10

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM116 KOM (2013) 267 (pdf, 268 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM115 KOM (2013) 265

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM115 Förordning om offentlig kontroll 2012/13:FPM115 Landsbygdsdepartementet 2013-06-10 Dokumentbeteckning KOM 2013 265 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels-

2013-06-10

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM115 KOM (2013) 265 (pdf, 249 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM114 KOM (2013) 262

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM114 Växtförökningsmaterial 2012/13:FPM114 Landsbygdsdepartementet 2013-06-10 Dokumentbeteckning KOM 2013 262 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial lagstiftning om växtförökningsmaterial

2013-06-10

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM114 KOM (2013) 262 (pdf, 243 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM113 KOM (2013) 260

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM113 Förordning om djurhälsa 2012/13:FPM113 Landsbygdsdepartementet 2013-06-10 Dokumentbeteckning KOM 2013 260 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om djurhälsa Sammanfattning Ett förslag till förordning om djurhälsa har presenterats av kommissionen

2013-06-10

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM113 KOM (2013) 260 (pdf, 123 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM112 KOM (2013) 253

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM112 Energiteknik och innovation 2012/13:FPM112 Näringsdepartementet 2013-06-03 Dokumentbeteckning KOM 2013 253 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Energiteknik och innovation Sammanfattning

2013-06-03

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM112 KOM (2013) 253 (pdf, 118 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM111 KOM (2013) 195

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM111 Direktiv om största tillåtna vikter och 2012/13:FPM111 dimensioner för vissa vägfordon Näringsdepartementet 2013-06-01 Dokumentbeteckning KOM 2013 195 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största

2013-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM111 KOM (2013) 195 (pdf, 245 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM110 KOM (2013) 169

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM110 Grönbok om ett klimat- och energiramverk till 2030 Miljödepartementet, Näringsdepartementet 2013-06-01 Dokumentbeteckning KOM 2013 169 En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 Sammanfattning Europeiska rådet beslutade i december 2008 om ett gemensamt

2013-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM110 KOM (2013) 169 (pdf, 116 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM109 KOM (2013) 236

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM109 Direktiv om åtgärder för att underlätta 2012/13:FPM109 fri rörlighet för arbetstagare Arbetsmarknadsdepartementet 2013-05-31 Dokumentbeteckning KOM 2013 236 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter

2013-05-31

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM109 KOM (2013) 236 (pdf, 123 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM108 KOM (2013) 229

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM108 Strategiska riktlinjer för vattenbruket 2012/13:FPM108 Landsbygdsdepartementet 2013-05-31 KOM 2013 229 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Strategiska riktlinjer för en hållbar

2013-05-31

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM108 KOM (2013) 229 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM107 KOM (2013) 228

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM107 Fri rörlighet för officiella handlingar 2012/13:FPM107 Justitiedepartementet 2013-05-29 Dokumentbeteckning KOM 2013 228 Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av medborgares och företags fria rörlighet genom förenkling av

2013-05-29

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM107 KOM (2013) 228 (pdf, 126 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM106 KOM (2013) 213

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM106 Grönbok om försäkring mot 2012/13:FPM106 naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor Försvarsdepartementet 2013-05-27 Dokumentbeteckning KOM 2013 213 Grönbok om försäkring mot naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor Sammanfattning

2013-05-27

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM106 KOM (2013) 213 (pdf, 97 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM105 KOM (2013) 226

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM105 Övergångsregler för gemensamma 2012/13:FPM105 jordbrukspolitiken för år 2014 Jordbruksdepartementet 2013-05-24 Dokumentbeteckning KOM 2013 226 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från

2013-05-24

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM105 KOM (2013) 226 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM104 KOM (2013) 247

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM104 Förordning om europeiska 2012/13:FPM104 miljöräkenskaper Finansdepartementet 2013-05-23 Dokumentbeteckning KOM 2013 247 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EU nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper Sammanfattning Förslaget

2013-05-23

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM104 KOM (2013) 247 (pdf, 102 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM103 KOM (2013) 231

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM103 Grönbok om förberedelse för en helt 2012/13:FPM103 konvergerad audiovisuell värld Kulturdepartementet 2013-05-23 Dokumentbeteckning KOM 2013 231 Grönbok Förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld: tillväxt, skapande och värderingar Sammanfattning Syftet

2013-05-23

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM103 KOM (2013) 231 (pdf, 118 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM102 KOM (2013) 216

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM102 EU:s strategi för klimatanpassning Miljödepartementet 2013-05-21 Dokumentbeteckning KOM 2013 216 En EU-strategi för anpassning till klimatförändring Sammanfattning Kommissionens strategi för klimatanpassning bygger på att en skyndsam anpassning till klimatförändringarna

2013-05-21

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM102 KOM (2013) 216 (pdf, 205 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM101 KOM (2013) 207

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM101 Direktiv om redovisning av icke- 2012/13:FPM101 finansiell information och mångfaldspolitik Justitiedepartementet 2013-05-21 Dokumentbeteckning KOM 2013 207 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG

2013-05-21

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM101 KOM (2013) 207 (pdf, 106 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM100 KOM (2013) 316 Final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM100 Utkast förhandlingsmandat för handels- 2012/13:FPM100 och investeringsavtal mellan EU och USA Utrikesdepartementet 2013-05-17 Dokumentbeteckning KOM 2013 316 Final Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett omfattande handels-

2013-05-19

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM100 KOM (2013) 316 Final (pdf, 117 kB)