Dokument & lagar (467 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM133 KOM (2013) 315, KOM (2013) 316

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM133 Nödlarmssystemet eCall 2012/13:FPM133 Näringsdepartementet 2013-07-22 Dokumentbeteckning KOM 2013 315 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om införande av ett interoperabelt EU-omfattande eCall KOM 2013 316 Förslag till Europaparlamentets och rådets

2013-07-22

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM133 KOM (2013) 315, KOM (2013) 316 (pdf, 97 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 26 komplettering Samrådet avslutades den 19 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-07-19

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 29 Samrådet avslutades den 19 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM S, MP, SD

2013-07-19

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM132 KOM (2013) 454, KOM (2013) 460

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132 Meddelande och rekommendation om 2012/13:FPM132 nationella strategier för romsk integrering Arbetsmarknadsdepartementet 2013-07-15 Dokumentbeteckning KOM 2013 454 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2013-07-15

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM132 KOM (2013) 454, KOM (2013) 460 (pdf, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM131 KOM (2013) 484

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM131 Förordning om statistik över 2012/13:FPM131 godstransporter på inre vattenvägar Finansdepartementet 2013-07-15 Dokumentbeteckning KOM 2013 484 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inte vattenvägar

2013-07-15

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM131 KOM (2013) 484 (pdf, 51 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 28 Samrådet avslutades den 12 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM V

2013-07-12

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM130 KOM (2013) 342

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM130 Förordning om statistik över 2012/13:FPM130 makroekonomiska obalanser Finansdepartementet 2013-07-12 Dokumentbeteckning KOM 2013 342 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållande av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska

2013-07-12

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM130 KOM (2013) 342 (pdf, 100 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM129 KOM (2013) 327

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM129 Utgifter inom områdena djurhälsa, växtskadegörare och offentlig kontroll Landsbygdsdepartementet 2013-07-11 Dokumentbeteckning KOM 2013 327 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan,

2013-07-11

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM129 KOM (2013) 327 (pdf, 119 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om Australiens deltagande i EU:s krisinsatser Samrådet avslutades den 10 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-07-10

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om status för EU:s insats i Niger EUCAP SAHEL Samrådet avslutades den 10 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-07-10

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 27 komplettering Samrådet avslutades den 9 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-07-09

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter vecka 25 och 27 komplettering Samrådet avslutades den 9 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-07-09

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM128 KOM (2013) 296

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM128 Förordning om hamntjänster Näringsdepartementet 2013-06-28 Dokumentbeteckning KOM 2013 296 Förordning om ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar Tidigare faktapromemoria: Vitboken om EU:s framtida transportpolitik 2010/11:FPM103

2013-07-09

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM128 KOM (2013) 296 (pdf, 117 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om restriktiva åtgärder mot Tunisien Samrådet avslutades den 8 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM127 KOM (2013) 298

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM127 Europeisk strategi för mikro- och 2012/13:FPM127 nanoelektronik Näringsdepartementet 2013-07-08 Dokumentbeteckning KOM 2013 298 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén En europeisk

2013-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM127 KOM (2013) 298 (pdf, 92 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM126 KOM (2013) 447

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM:126 Att arbeta tillsammans för Europas 2012/13:FPM126 ungdomar Arbetsmarknadsdepartementet 2013-07-05 Dokumentbeteckning KOM 2013 447 Meddelande från kommissionen Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och

2013-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM126 KOM (2013) 447 (pdf, 184 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM125 KOM (2013) 404

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM125 Direktiv om skadestånd vid överträdelse av konkurrensregler Näringsdepartementet 2013-07-05 Dokumentbeteckning KOM 2013 404 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell lagstiftning för överträdelser

2013-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM125 KOM (2013) 404 (pdf, 97 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 27 Samrådet avslutades den 4 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-07-04

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM124 KOM (2013) 407

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM124 Handlingsplan för stålindustrin 2012/13:FPM124 Näringsdepartementet 2013-07-04 Dokumentbeteckning KOM 2013 407 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: En handlingsplan för en konkurrenskraftigt

2013-07-04

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM124 KOM (2013) 407 (pdf, 131 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd rörande Bosnien och Hercegovina Samrådet avslutades den 2 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-07-02