Dokument & lagar (467 träffar)

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd rörande EUSR MEPP Samrådet avslutades den 2 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-07-02

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om att utse en EUSR för mänskliga rättigheter Samrådet avslutades den 2 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-07-02

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd rörande Sydkaukasien och Georgien Samrådet avslutades den 2 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-07-02

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM123 KOM (2013) 312

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM123 Förordning för 2012/13:FPM123 jordobservationsprogrammet Copernicus Utbildningsdepartementet 2013-07-02 Dokumentbeteckning KOM 2013 312 Förslag till en förordning från Europaparlamentet och rådet om inrättande av Copernicusprogrammet och REPEALING förordning EU nr.

2013-07-02

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM123 KOM (2013) 312 (pdf, 117 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM122 KOM (2013) 311

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM122 Direktiv om kulturföremål som 2012/13:FPM122 olagligen förts bort från en medlemsstat Kulturdepartementet 2013-07-02 Dokumentbeteckning KOM 2013 311 Kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts

2013-07-02

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM122 KOM (2013) 311 (pdf, 115 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om förslag som möjliggör godkännande av den tionde översynen av Irlands anpassningsprogram Samrådet avslutades den 1 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-07-01

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd inför rådsbeslut om EU:s samordnade rättsstatsuppdrag i Irak EUJUST LEX-IRAK Samrådet avslutades den 27 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-27

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM121 KOM (2013) 293

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM121 Europeiska investeringsbankens 2012/13:FPM121 utlåning utanför EU 2014-2020 Finansdepartementet 2013-06-27 Dokumentbeteckning KOM 2013 293 Förslag till Europaparlamentets och Rådets beslut om beviljande av en EU- garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster

2013-06-27

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM121 KOM (2013) 293 (pdf, 215 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd rörande rådsbeslut om Mali Samrådet avslutades den 26 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism Samrådet avslutades den 26 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. AM V

2013-06-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om EU:s gränsövervakningsuppdrag i Rafah Samrådet avslutades den 26 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om EU:s polisuppdrag för de Palestinska områdena Samrådet avslutades den 26 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om komplettering till troliga A-punkter vecka 26 Samrådet avslutades den 26 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter vecka 26 reviderad version Samrådet avslutades den 26 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD

2013-06-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om komplettering 2 troliga A-punkter vecka 25 Samrådet avslutades den 25 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-25

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om komplettering 3 troliga A-punkter vecka 25 Samrådet avslutades den 25 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har

2013-06-25

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om tobaksdirektivet Samrådet avslutades den 21 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD, V

2013-06-21

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om dels kommissionens och EIB:s rapport till Europeiska rådet, dels uppförandekod om företagsbeskattning Samrådet avslutades den 21 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-21

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om komplettering 1 till troliga A-punkter vecka 25 Samrådet avslutades den 20 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM V

2013-06-20

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM120 KOM (2013) 288

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM120 Ändring av biocidförordningen 2012/13:FPM120 Miljödepartementet 2013-06-20 Dokumentbeteckning KOM 2013 288 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om ändring av förordning EU nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter

2013-06-20

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM120 KOM (2013) 288 (pdf, 53 kB)