Dokument & lagar (1 980 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:705 besvarad av Miljöminister Lena Ek

den 28 augusti Svar på fråga 2012/13:705 Plastpåsarna och haven Miljöminister Lena Ek Hans Olsson har frågat mig vad som hänt sedan 2012 i frågan och vilka initiativ som kommer att tas under resten av valperioden. Jag är glad att Hans Olsson delar mitt engagemang för tillståndet i haven. Arbetet med att minska förekomsten

Svarsdatum: 2013-08-28 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:704 besvarad av Näringsminister Annie Lööf

den 28 augusti Svar på fråga 2012/13:704 Strategiskt branschprogram för digital era Näringsminister Annie Lööf Fredrik Lundh Sammeli har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till ett strategiskt branschprogram för den digitala eran för att ytterligare utveckla serverhallsetableringarna i Luleå och för att

Svarsdatum: 2013-08-28 Frågeställare: Fredrik Lundh Sammeli (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:712 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 27 augusti Svar på fråga 2012/13:712 Den vita käppen som stopptecken Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Fredrik Lundh Sammeli har frågat mig vad jag avser att göra för att se över lagskyddet för synskadade i trafiken. Trafiksäkerheten är viktig för regeringen, särskilt viktigt är det att ta hänsyn till människor

Svarsdatum: 2013-08-27 Frågeställare: Fredrik Lundh Sammeli (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:711 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 27 augusti Svar på fråga 2012/13:711 Krafttag mot barnsexhandel Justitieminister Beatrice Ask Fredrik Lundh Sammeli har frågat vilka initiativ jag avser att vidta för att stärka det svenska arbetet mot barnsexturism och barnsexhandel. Arbetet mot sexuellt utnyttjande av barn i alla former är högt prioriterat,

Svarsdatum: 2013-08-27 Frågeställare: Fredrik Lundh Sammeli (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:710 besvarad av Statsrådet Maria Arnholm

den 27 augusti Svar på fråga 2012/13:710 En modern barnomsorgslinje Statsrådet Maria Arnholm Fredrik Lundh Sammeli har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att säkerställa en modern barnomsorgslinje som också har verksamhet på kvällar, nätter och helger. Det är regeringens åsikt att det i ett modernt

Svarsdatum: 2013-08-27 Frågeställare: Fredrik Lundh Sammeli (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:708 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 27 augusti Svar på fråga 2012/13:708 Alla barns rätt till barnahus Justitieminister Beatrice Ask Fredrik Lundh Sammeli har frågat mig på vilket sätt jag avser att verka för att regeringen ska återkomma med förslag om att stimulera kommuner och landsting att inrätta fler barnahus. Myndighetssamverkan vid utredningar

Svarsdatum: 2013-08-27 Frågeställare: Fredrik Lundh Sammeli (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:703 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 27 augusti Svar på fråga 2012/13:703 Avgiftszoner för dubbdäck Finansminister Anders Borg Jens Holm har frågat miljöministern när hon avser att lägga fram ett förslag som skyndar på möjligheten att införa avgifter på dubbdäck i Stockholm och eventuellt andra städer i Sverige. Arbetet inom regeringen är så fördelat

Svarsdatum: 2013-08-27 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:702 besvarad av Försvarsminister Karin Enström

den 27 augusti Svar på fråga 2012/13:702 Nationellt program för vattensäkerhet Försvarsminister Karin Enström Christina Oskarsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till ett nationellt program för vattensäkerhet. Det är mycket allvarligt att människor omkommer till följd av olyckor oavsett vad för sorts

Svarsdatum: 2013-08-27 Frågeställare: Christina Oskarsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:644 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 27 augusti Svar på fråga 2012/13:644 Militärkuppen i Egypten Utrikesminister Carl Bildt Peter Persson har frågat mig hur jag avser förhålla mig till det militära maktövertagandet i Egypten och vilken linje jag ämnar driva inom EU i denna fråga. Peter Persson ställer sig tveksam till vad han beskriver som försiktighet

Svarsdatum: 2013-08-27 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:631 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 27 augusti Svar på fråga 2012/13:631 Ungerns EU-medlemskap Utrikesminister Carl Bildt Peter Persson har frågat mig om jag avser driva frågan om Ungerns medlemskap i EU utifrån ett ultimatum att avveckla lagstiftning som står i strid mot en normal konstitutionell rättsstat och att vidta åtgärder mot det fascistiska

Svarsdatum: 2013-08-27 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:700 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 26 augusti Svar på fråga 2012/13:700 Patent på gener och gensekvenser Justitieminister Beatrice Ask Barbro Westerholm har frågat mig om jag och regeringen kommer att ta initiativ till en översyn av den svenska och europeiska patentlagstiftningen inom bioteknikområdet, närmare bestämt den som gäller patent på

Svarsdatum: 2013-08-26 Frågeställare: Barbro Westerholm (FP)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:699 besvarad av Miljöminister Lena Ek

den 26 augusti Svar på frågorna 2012/13:697 Böter för dålig luftkvalitet 2012/13:699 Kompensation till kommuner Miljöminister Lena Ek Kristina Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska luftföroreningarna på E4 genom Örnsköldsvik och Sundsvall. Kristina Nilsson har även frågat finansministern

Svarsdatum: 2013-08-26 Frågeställare: Kristina Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:698 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 26 augusti Svar på fråga 2012/13:698 Sjöräddningen i Sverige Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Lars-Axel Nordell har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att se över lagstiftningen så att statens sjöräddningsansvar även omfattar Hjälmaren. Det är precis som Lars-Axel Nordell skriver Sjöfartsverket

Svarsdatum: 2013-08-26 Frågeställare: Lars-Axel Nordell (KD)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:697 besvarad av Miljöminister Lena Ek

den 26 augusti Svar på frågorna 2012/13:697 Böter för dålig luftkvalitet 2012/13:699 Kompensation till kommuner Miljöminister Lena Ek Kristina Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska luftföroreningarna på E4 genom Örnsköldsvik och Sundsvall. Kristina Nilsson har även frågat finansministern

Svarsdatum: 2013-08-26 Frågeställare: Kristina Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:694 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 23 augusti Svar på fråga 2012/13:694 24-timmarsregeln på apotek Socialminister Göran Hägglund Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att den så kallade 24-timmarsregeln vid utlämning av medicin ska fungera i praktiken. I maj 2013 kom Statskontorets slutrapport avseende omregleringen.

Svarsdatum: 2013-08-23 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:693 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 22 augusti Svar på fråga 2012/13:693 Skattebetalarnas kostnader i samband med friskolors konkurser Utbildningsminister Jan Björklund Jabar Amin har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att säkra skattebetalarnas intressen vid konkurs av enskilda huvudmäns skolverksamhet. Regeringen menar att en friskolekonkurs

Svarsdatum: 2013-08-22 Frågeställare: Jabar Amin (MP)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:692 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 22 augusti Svar på fråga 2012/13:692 Utvecklingen i Kongo Utrikesminister Carl Bildt Carina Hägg har frågat mig om regeringen kommer att upprätthålla kompetens för bedömningar av Stora sjöregionen och förstärka stöd till östra Kongo samt hur jag bedömer utvecklingen i Demokratiska republiken Kongo, DRK. Utvecklingen

Svarsdatum: 2013-08-22 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:684 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 22 augusti Svar på fråga 2012/13:684 Prov med ryskt kärnbränsle Utrikesminister Carl Bildt Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tydliggöra den svenska säkerhetspolitiska analysen över Vattenfalls avtal med Rosatom och om det är ett svenskt intresse att utgöra inkörsporten

Svarsdatum: 2013-08-22 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:679 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 22 augusti Svar på fråga 2012/13:679 UD:s arbete med homo- och transfobi Utrikesminister Carl Bildt Hannah Bergstedt har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att samtliga svenska ambassadörer och ambassader ges utbildning kring arbete med homo- och transfobifrågor. UD erbjuder flera utbildningar i mänskliga

Svarsdatum: 2013-08-22 Frågeställare: Hannah Bergstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:669 besvarad av Statsrådet Maria Arnholm

den 22 augusti Svar på fråga 2012/13:669 Kvinnohatet Statsrådet Maria Arnholm Hannah Bergstedt har frågat mig genom vilka initiativ jag avser att motverka hatet mot kvinnor i Sverige. Jag delar Hannah Bergstedts oro över det kvinnohat en del män ger uttryck för och som i stor utsträckning framförs på internet och

Svarsdatum: 2013-08-22 Frågeställare: Hannah Bergstedt (S)