Dokument & lagar (7 träffar)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2012/13:URF3

urf 2012/13 URF3 Översyn av riksdagsordningen ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-86673-70-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 2012/13:URF3 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 26 september 2012 att tillkalla en parlamen- tariskt sammansatt kommitté under ledning av talmannen och bestående av ledamöter

2013-09-26

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2012/13:URF3 (pdf, 1334 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2012/13:URF2

En utvärdering av riksdagens parlamentariska ledningsorganisation och riksdagens förvaltningsorganisation ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-86673-87-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 2012/13:URF2 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 14 december 2011 att förordna en särskild utredare med uppdrag att

2013-02-26

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2012/13:URF2 (pdf, 236 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2012/13:URF1

Omställningsstöd för riksdagsledamöter ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-86673-85-7 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2012/13:1 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 16 november 2011 att tillsätta en kommitté med uppdrag att lämna förslag till åtgärder som syftar till att underlätta för ledamöter som

2013-01-30

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2012/13:URF1 (pdf, 2080 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF4

Bestämmelser om intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-62-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009 2008/09:URF4 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen gav den 22 oktober 2008 riksdagsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av lagen 2006:999 med ekonomiadministrativa

2009-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF4 (pdf, 386 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF3

Uppföljning av Riksrevisionsreformen II Effektivitetsrevisionen, den årliga revisionen och den internationella verksamheten Slutbetänkande av Riksrevisionsutredningen ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-61-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009 2008/09:URF3 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 18

2009-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF3 (pdf, 1120 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF2

Tillämpningen av Lissabonfördraget i riksdagen ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-58-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2008/09:URF2 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 11 juni 2008 att tillkalla en utredare med uppdrag att utarbeta ett förslag om riksdagens hantering av subsidiaritetskontrollen

2009-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF2 (pdf, 1040 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF1

Uppföljning av Riksrevisionsreformen Riksrevisionens styrelse, ledning och hanteringen av effektivitetsgranskningar ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-44-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2008/09:URF1 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 18 april 2007 att tillkalla en parlamentarisk utredning

2009-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF1 (pdf, 1010 kB)