Dokument & lagar (105 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:35

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:35 DATUM 2013-03-26 TID 10.5411.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven, T.P.till ledamoten Cecilia Brinck M får närvara vid dagens sammanträde utom vid punkterna 2, 6 och 7 på särskilda föredragningslistan.

2013-03-26

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34 DATUM 2013-03-21 TID 08.3008.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:33. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelse 2012/13:RS2 Riksdagsförvaltningens

2013-03-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 2013-03-19 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Översyn av riksdagsordningen Sekreterarna David Harrby och Hans Hegeland presenterade en lägesrapport av arbetet i kommittén för översyn av riksdagsordningen. 2 Justering av

2013-03-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 2013-03-14 TID 09.0009.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om lagstiftningsarbetet gällande offentlig redovisning av bidrag till politiska partier Statssekreterare Magnus G Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet

2013-03-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-03-12 TID 11.0011.31 11.4112.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att kanslichefen Ingvar Mattson vid finansutskottet får närvara vid dagens sammanträde under 2. 2 Ändring av förordning om europeisk

2013-03-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 2013-03-07 TID 09.0009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:29. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats skrivelse 2012/13:103 Kommittéberättelse

2013-03-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-03-05 TID 11.0011.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:28. 2 Mottagande av motion Utskottet beslutade att från trafikutskottet ta emot motion 2012/13:T447 av Gunnar Andrén

2013-03-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 2013-02-21 TID 09.0009.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:27. 2 Subsidiaritet och proportionalitet KU14 Utskottet behandlade Europeiska kommissionens rapport om subsidiaritet

2013-02-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM 2013-02-19 TID 11.0011.11 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkommen Ordföranden hälsade suppleanten Sedat Dogru M välkommen till utskottet. 2 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven A. M-D. till ordförande Peter Eriksson MP

2013-02-19

Yttrande 2012/13:KU4y

2012/13:KU4y Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen Konstitutionsutskottets yttrande 2012/13:KU4y Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 6 december 2012 att ge konstitutionsutskottet

2013-02-15

Yttrande 2012/13:KU4y (pdf, 71 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-02-14 TID 08.3008.50 08.55-08.57 09.05-09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen KU4y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet

2013-02-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM 2013-02-12 TID 11.0011.36 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:24. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde en skrivelse från Hans Corell, Rättsstaten en handledning. Föredraganden

2013-02-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-01-31 TID 09.0109.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:23. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde IPU:s 128:e vårförsamling i Quito, Ecuador, 22-27 mars 2013. 3 Fördraget

2013-01-31

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:23

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-01-29 TID 11.0011.13 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:22 2 Mottagande av motioner Utskottet beslutade att från socialutskottet ta emot motion 2012/13:So390 av Carina

2013-01-29

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-01-24 TID 09.0009.15 09.3010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:21. 2 Sammanträdesplan för våren 2013 Kanslichefen anmälde utsända förteckningar över utskottets sammanträdesplan

2013-01-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-01-22 TID 11.0011.59 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna, M.L. och A.B, till ledamoten Per Bill M får närvara vid utskottets sammanträden under veckorna 4 och 5 utom vid behandlingen

2013-01-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-01-17 TID 09.0009.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att kanslichefen Margareta Hjorth och föredragande Pia Törsleff Hertzberg, EU-nämnden, får närvara vid dagens sammanträde under 2. 2 Information

2013-01-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-01-15 TID 11.0011.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Ordföranden hälsade föredragande vid försvarsutskottet, Kristina Himmelstrand och riksdagsstipendiaten Matilde Millares välkomna till utskottet under våren 2013.

2013-01-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 2012-12-18 TID 08.0008.15 08.4408.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:17. 2 Inkommen skrivelse Inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Vårens sammanträdestider m.m.

2012-12-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM 2012-12-13 TID 14.0014.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:16. 2 Kompletteringsval Kanslichefen anmälde att Marie Granlund S har utsetts till suppleant i utskottet fr.o.m.

2012-12-13