Dokument & lagar (105 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:16 DATUM 2012-12-06 TID 09.0009.41 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:15. 2 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU12 Utskottet behandlade redogörelse 2012/13:JO1. Ärendet bordlades.

2012-12-06

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 2012-12-04 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven A.B. till Karl Sigfrid M får närvara vid dagens sammanträde utom vid behandlingen av särskild kallelse punkt 5. 2 Justering av

2012-12-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM 2012-11-29 TID 09.0010.07 10.1710.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Justitieombudsmännen överlämnade sin redogörelse 2011/12:JO1 vid utskottets offentliga sammanträde och svarade på frågor. 2

2012-11-29

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM 2012-11-27 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:12. 2 Överlämnande av motioner Utskottet överlämnade, under förutsättning av nedan angivna utskotts medgivande, till

2012-11-27

Yttrande 2012/13:KU3y

2012/13:KU3y Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning Konstitutionsutskottets yttrande 2012/13:KU3y Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning Till skatteutskottet Skatteutskottet beslutade den 15 november 2012 att ge konstitutionsutskottet

2012-11-22

Yttrande 2012/13:KU3y (pdf, 40 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM 2012-11-22 TID 09.0309.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:11. 2 Ändring av nyinsatt sammanträde Utskottet beslutade att sammanträdet torsdagen den 13 december 2012 flyttas

2012-11-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM 2012-11-20 TID 11.0312.33 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om allmän uppgiftsskyddsförordning dataskyddsförordningen Utskottet överlade med statssekreterare Magnus G Graner m.fl. från Justitiedepartementet om kommissionens förslag

2012-11-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM 2012-11-15 TID 09.0009.49 09.5209.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:8 och 2012/13:9. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats rapporter

2012-11-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:9 DATUM 2012-11-13 TID 11.0011.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:8 bordlades. 2 Överlämnande av motionsyrkande Utskottet överlämnade till socialutskottet, under förutsättning av detta utskotts

2012-11-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 2012-11-08 TID 09.0310.23 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om lagstiftningsarbetet gällande offentlig redovisning av bidrag till politiska partier Statssekreterare Magnus G Graner m.fl. vid Justitiedepartementet  lämnade information

2012-11-08

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 2012-11-06 TID 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2011 Riksdagsdirektören Kathrin Flossing, biträdande riksdagsdirektören Claes Mårtensson och ekonomichefen

2012-11-06

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 2012-10-25 TID 09.0009.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven H-L.Ö till Cecilia Brink M får närvara vid dagens sammanträde utom vid punkt 7 på särskilda föredragningslistan. 2 Justering av

2012-10-25

Yttrande 2012/13:KU1y

2012/13:KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2012/13:KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 2 oktober 2012 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 23 oktober 2012 yttra sig över proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen

2012-10-23

Yttrande 2012/13:KU1y (pdf, 30 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM 2012-10-23 TID 11.0011.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:4. 2 Inkommande besök Bitr. kanslichefen anmälde inkommande besök från Mocambique tisdagen den 6 november 2012. Utskottet

2012-10-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:4 DATUM 2012-10-18 TID 09.0009.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:3. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats framställning 2012/13:RS1 Reglering

2012-10-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:3 DATUM 2012-10-16 TID 11.0012.07 12.1212.13 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven EM till vice ordföranden Per Bill M får närvara vid utskottets sammanträden t.o.m. den 25 oktober 2012. 2 Välkommen

2012-10-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:2

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:2 DATUM 2012-10-02 TID 11.0011.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:1. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen

2012-10-02

Betänkande 2012/13:KU2y

2012/13:KU2y Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för investeringsprodukter Konstitutionsutskottets yttrande 2012/13:KU2y Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för investeringsprodukter

2012-09-20

Betänkande 2012/13:KU2y (pdf, 39 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:1

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:1 DATUM 2012-09-20 TID 09.0010.09 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:51. 2 Avtackning Ordföranden tackade på utskottets vägnar Sven-Erik Österberg för hans insatser i utskottets arbete

2012-09-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:13

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM Torsdagen den 4 december 2008 TID 09.00-09:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen anmälde inkomna skrivelser bilaga 22 KU5 Kommunala kompetensfrågor m.m. Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2008/09:21

2009-12-04