Dokument & lagar (195 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 2013-03-19 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Översyn av riksdagsordningen Sekreterarna David Harrby och Hans Hegeland presenterade en lägesrapport av arbetet i kommittén för översyn av riksdagsordningen. 2 Justering av

2013-03-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM Tisdagen den 19 mars 2013 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Subsidiaritetsprövning av förslag om ändring av ett antal arbetsmiljödirektiv för att anpassa dem till en förordning om klassificering, märkning och förpackning

2013-03-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 2013-03-14 TID 09.0009.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om lagstiftningsarbetet gällande offentlig redovisning av bidrag till politiska partier Statssekreterare Magnus G Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet

2013-03-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-03-12 TID 11.0011.31 11.4112.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att kanslichefen Ingvar Mattson vid finansutskottet får närvara vid dagens sammanträde under 2. 2 Ändring av förordning om europeisk

2013-03-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 2013-03-07 TID 09.0009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:29. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats skrivelse 2012/13:103 Kommittéberättelse

2013-03-07

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM Torsdagen den 7 mars 2013 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Överläggning om det s.k. tillämpningsdirektivet Statssekreteraren Bettina Kashefi Politiskt sakkunnige Albin Molander Kanslirådet Karin Söderberg Samtliga

2013-03-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-03-05 TID 11.0011.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:28. 2 Mottagande av motion Utskottet beslutade att från trafikutskottet ta emot motion 2012/13:T447 av Gunnar Andrén

2013-03-05

Yttrande 2012/13:AU5y

2012/13:AU5y Rehabilitering tillbaka till arbete Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2012/13:AU5y Rehabilitering tillbaka till arbete Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet beslutade den 31 januari 2013 att bereda bl.a. arbetsmarknadsutskottet att, i de delar det berör utskottets beredningsområde,

2013-02-27

Yttrande 2012/13:AU5y (pdf, 39 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 2013-02-21 TID 09.0009.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:27. 2 Subsidiaritet och proportionalitet KU14 Utskottet behandlade Europeiska kommissionens rapport om subsidiaritet

2013-02-21

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM Torsdagen den 21 februari 2013 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade de nya suppleanterna Ali Esbati och Gulan Avci välkomna. Utskottet beslutade att Cecilia Back, föredragande vid justitieutskottet, får närvara

2013-02-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM 2013-02-19 TID 11.0011.11 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkommen Ordföranden hälsade suppleanten Sedat Dogru M välkommen till utskottet. 2 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven A. M-D. till ordförande Peter Eriksson MP

2013-02-19

Yttrande 2012/13:KU4y

2012/13:KU4y Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen Konstitutionsutskottets yttrande 2012/13:KU4y Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 6 december 2012 att ge konstitutionsutskottet

2013-02-15

Yttrande 2012/13:KU4y (pdf, 71 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-02-14 TID 08.3008.50 08.55-08.57 09.05-09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen KU4y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet

2013-02-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM 2013-02-12 TID 11.0011.36 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:24. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde en skrivelse från Hans Corell, Rättsstaten en handledning. Föredraganden

2013-02-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM Tisdagen den 12 februari 2013 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m. AU7 Utskottet behandlade proposition 2012/13:63 med följdmotioner och motioner väckta under den allmänna motionstiden

2013-02-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-01-31 TID 09.0109.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:23. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde IPU:s 128:e vårförsamling i Quito, Ecuador, 22-27 mars 2013. 3 Fördraget

2013-01-31

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:18

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM Torsdagen den 31 januari 2013 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen, m.m. AU6 Utskottet behandlade proposition 2012/13:12 med följdmotioner och samt motioner väckta under den allmänna

2013-01-31

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:23

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-01-29 TID 11.0011.13 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:22 2 Mottagande av motioner Utskottet beslutade att från socialutskottet ta emot motion 2012/13:So390 av Carina

2013-01-29

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:17

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM Tisdagen den 29 januari 2013 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från Riksrevisionen Information om Riksrevisionens rapport Etablering genom företagande RiR 2012:26 lämnades av riksrevisorn Gudrun Antemar, avdelningschefen

2013-01-29

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-01-24 TID 09.0009.15 09.3010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:21. 2 Sammanträdesplan för våren 2013 Kanslichefen anmälde utsända förteckningar över utskottets sammanträdesplan

2013-01-24