Dokument & lagar (250 träffar)

utskottsdokument 2012/13:2B4A74

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-01-31 TID 9.17-10.22 10.32-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:23. 2 Regeringens tillsättande av insynsråd G 17 Utskottet behandlade granskningsärendet

2013-01-31

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 5 Samrådet avslutades den 31 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-01-31

utskottsdokument 2012/13:2B460C

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-01-29 TID 11.14-11.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av två protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:21 samt 2012/13:22. 2 Begäran om granskning av hur regeringen uppfyllt Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention

2013-01-29

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd inför förenklat skriftligt förfarande CONOPS EUTM Mali Samrådet avslutades den 28 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-01-28

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 4 Samrådet avslutades den 25 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM SD, V

2013-01-25

utskottsdokument 2012/13:2B3FA3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-01-24 TID 09.1509.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien ärende 4 Utskottet begärde att få ta del av alla sedan hösten 2007 daterade promemorior som innehåller

2013-01-24

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd inför regeringssammanträde Tunisien Samrådet avslutades den 23 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-01-23

utskottsdokument 2012/13:2B3FA2

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-01-22 TID 12.00-13.19 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:20. 2 AB Svensk bilprovnings försäljning av 70 besiktningsstationer Utskottet behandlade ärendet AB Svensk

2013-01-22

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd angående annotering EU-CELAC Samrådet avslutades den 22 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-01-22

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 3 Samrådet avslutades den 18 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM SD, V

2013-01-18

utskottsdokument 2012/13:2B460D

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-01-17 TID 9.21-9.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:19. 2 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning KU10 Utskottet behandlade

2013-01-17

utskottsdokument 2012/13:2B4610

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-01-15 TID 11.28-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:18. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelande att en ny granskningsanmälan inkommit: Utrikesdepartementets

2013-01-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 2 Samrådet avslutades den 11 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-01-11

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd angående annotering antidumpningstull Samrådet avslutades den 9 januari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-01-09

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd inför antagande av förordning Iran Samrådet avslutades den 21 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2012-12-21

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd rörande antidumpningstull Ryssland Samrådet avslutades den 20 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har

2012-12-20

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd inför regeringsbeslut Iran Samrådet avslutades den 20 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2012-12-20

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd inför regeringsbeslut Mali Samrådet avslutades den 20 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2012-12-20

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd inför regeringsbeslut Irak Samrådet avslutades den 20 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2012-12-20

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd inför regeringsbeslut Iran-MR Samrådet avslutades den 20 december. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2012-12-20