Dokument & lagar (22 441 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:1 EU-nämndens sammanträde 2013-09-20

EU-nämnden Utskick 2 2012/13:1 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2013-09-20 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Till p. 1 Konkurrenskraft forskning Från Utbildnings- resp. Näringsdepartementet: Rådspm: Innovationsunionen och det Europeiska forskningsområdet, dp.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Omröstning 2012/13:SfU15p2 Socialförsäkringsförmåner i övrigt vid graviditet

Votering: betänkande 2012/13:SfU15 Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön, förslagspunkt 2 Socialförsäkringsförmåner i övrigt vid graviditet Riksdagen avslår motion 2012/13:Sf14. Datum: 2013-09-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP Parti Ja Nej Avstående

2013-09-19

Omröstning 2012/13:SfU11p1 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn

Votering: betänkande 2012/13:SfU11 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn, förslagspunkt 1 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1994:137 om mottagande av asylsökande m.m. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:162 och avslår motion 2012/13:Sf16

2013-09-19

Omröstning 2012/13:SfU11p2 Stöd till kommuner vid mottagande

Votering: betänkande 2012/13:SfU11 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn, förslagspunkt 2 Stöd till kommuner vid mottagande Riksdagen avslår motion 2012/13:Sf15 av Tomas Eneroth m.fl. SDatum: 2013-09-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0

2013-09-19

Omröstning 2012/13:FöU14p2 Diskrimineringslagens tillämpning och rekryteringen av kvinnor till försvaret

Votering: betänkande 2012/13:FöU14 Jämställdhet och genusfrågor, förslagspunkt 2 Diskrimineringslagens tillämpning och rekryteringen av kvinnor till försvaret Riksdagen avslår motion 2011/12:Fö239 av Carina Herrstedt och Mikael Jansson båda SD yrkandena 1 och 2. Datum: 2013-09-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-09-19

Omröstning 2012/13:FöU14p1 Andelen kvinnor som tjänstgör som officerare, soldater och sjömän

Votering: betänkande 2012/13:FöU14 Jämställdhet och genusfrågor, förslagspunkt 1 Andelen kvinnor som tjänstgör som officerare, soldater och sjömän Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U236 av Peter Rådberg m.fl. MP yrkande 4, 2011/12:Fö7 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 3, 2011/12:Fö209 av Torbjörn Björlund m.fl.

2013-09-19

Omröstning 2012/13:FöU14p3 Arbetet för ökad jämställdhet

Votering: betänkande 2012/13:FöU14 Jämställdhet och genusfrågor, förslagspunkt 3 Arbetet för ökad jämställdhet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fö204 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 1, 2011/12:Fö209 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkande 6, 2011/12:Fö218 av Margareta B Kjellin M yrkande 1, 2012/13:Fö204 av Torbjörn

2013-09-19

Omröstning 2012/13:FöU14p4 Genusperspektiv på internationella insatser

Votering: betänkande 2012/13:FöU14 Jämställdhet och genusfrågor, förslagspunkt 4 Genusperspektiv på internationella insatser Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U245 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkandena 17-19, 2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. S yrkande 19, 2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. MP yrkande 16, 2012/13:U207

2013-09-19

Omröstning 2012/13:FöU13p3 Vindkraft

Votering: betänkande 2012/13:FöU13 Försvarsmakten och vissa miljöfrågor, förslagspunkt 3 Vindkraft Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ293 av Lise Nordin m.fl. MP yrkande 1, 2012/13:Fö223 av Lise Nordin m.fl. MP2012/13:Fö225 av Ola Johansson och Helena Lindahl båda C2012/13:Fö239 av Solveig Zander C2012/13:Fö252 av

2013-09-19

Omröstning 2012/13:FöU13p2 Övnings- och skjutfält

Votering: betänkande 2012/13:FöU13 Försvarsmakten och vissa miljöfrågor, förslagspunkt 2 Övnings- och skjutfält Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fö211 av Peter Rådberg m.fl. MP2012/13:Fö203 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkandena 1 och 2, 2012/13:Fö222 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Leif Pagrotsky båda S2012/13:Fö224

2013-09-19

Svar på skriftlig fråga 2012/13:742 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 19 september Svar på fråga 2012/13:742 Det somaliska rättsväsendet Utrikesminister Carl Bildt Amineh Kakabaveh har med anledning av attacken på vänsterpartiets delegation i Mogadishu frågat vad jag avser göra för att bidra till att stärka det somaliska rättsväsendet och öka dess legitimitet. Attacken den 22 augusti

Svarsdatum: 2013-09-19 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:741 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 19 september Svar på fråga 2012/13:741 Konferens om barnarbete i Brasilia Utrikesminister Carl Bildt Amineh Kakabaveh har frågat mig om Sverige avser att sända en delegation på högre nivå än tjänstemannanivån till den kommande konferensen om barnarbete i Brasilia. Mitt svar på frågan är nej. Konferensen III Global

Svarsdatum: 2013-09-19 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Proposition 2012/13:194

Regeringens proposition 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp Prop. 2012/13:194 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till lagändringar


Utskottsberedning: 2013/14:JuU8
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2012/13:194 (pdf, 1155 kB)

Framställning / redogörelse 2012/13:OSSE1

Redogörelse till riksdagen: 2012/13:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling Sammanfattning Riksdagens delegation i OSSE:s parlamentariska församling överlämnar sin redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2012. Stockholm den 16 september 2013 På delegationens

2013-09-18

Framställning / redogörelse 2012/13:OSSE1 (pdf, 6925 kB)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:758 besvarad av Försvarsminister Karin Enström

den 18 september Svar på fråga 2012/13:758 Blyfri ammunition Försvarsminister Karin Enström Peter Persson har frågat mig om jag avser att verka för att Försvarsmakten ska använda blyfri ammunition i övningarna över Vättern för att minska den negativa miljöpåverkan. Våren 2009 beslutade riksdagen om den försvarspolitiska

Svarsdatum: 2013-09-18 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:756 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 18 september Svar på fråga 2012/13:756 Uppehållstillstånd Statsrådet Tobias Billström Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att reglerna inte ska vara så stelbenta. Frågan är ställd mot bakgrund av ett enskilt ärende. Jag är, som Lars Mejern Larsson säkert känner till, förhindrad

Svarsdatum: 2013-09-18 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:753 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 18 september Svar på fråga 2012/13:753 Barn med särskilda behov Utbildningsminister Jan Björklund Richard Jomshof har frågat mig om och hur jag avser att agera i frågan om att tillgodose att barn med särskilda behov får det stöd de behöver. En arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet har i uppdrag att se över

Svarsdatum: 2013-09-18 Frågeställare: Richard Jomshof (SD)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:752 besvarad av Miljöminister Lena Ek

den 18 september Svar på fråga 2012/13:752 Regeringens arbete med utfasning av kreosot Miljöminister Lena Ek Johan Löfstrand har frågat mig hur jag ser på frågan kring användning av kreosot och hur statliga bolag bör agera för att skapa innovationer på miljöområdet. Det råder ingen tvekan om att träskyddsmedlet kreosot

Svarsdatum: 2013-09-18 Frågeställare: Johan Löfstrand (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:751 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 18 september Svar på fråga 2012/13:751 Diktatur och handel Statsrådet Ewa Björling Peter Persson har frågat mig vilka initiativkring handelsförbindelserna med Kina jag avser ta så länge regimen inte respekterar mänskliga fri- och rättigheter. Kina har haft en starkekonomisk tillväxt under flera decennier, miljoner

Svarsdatum: 2013-09-18 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:749 besvarad av Miljöminister Lena Ek

den 18 september Svar på fråga 2012/13:749 Lagstiftning om buller Miljöminister Lena Ek Isak From har frågat mig vad jag avser att göra för att ansvariga myndigheter ska samordna sina regelverk för buller. Som Isak From har noterat har regeringen gett Naturvårdsverket och Boverket i uppdrag att ta fram vägledningar

Svarsdatum: 2013-09-18 Frågeställare: Isak From (S)